Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyborze ofert

W wyniku konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego realizowanych w wykonaniu Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2021 oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2020-2024, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2019r., poz. 2365.).

Zadanie:

Świadczenie usług konsultacyjnych  dla osób zażywających narkotyki i ich rodzin z terenu Gminy Prudnik,

- lekarz specjalista psychiatrii  - 2 godziny w miesiącu,

- street worker (pracownik uliczny),  wykształcenie minimum licencjat z pedagogiki,  doświadczenie w pracy ulicznej i działaniach środowiskowych -  2 godziny  tygodniowo,

- terapeuta uzależnień, ukończone studia mgr psychologiczne lub pedagogiczne i ukończone Studium Socjoterapii lub Studium Terapii i Rehabilitacji Osób Uzależnionych od Narkotyków, doświadczenie zawodowe w pracy z osobami uzależnionymi ( min. 5 lat)  – 2 godziny tygodniowo wybrano następującą ofertę:

Stowarzyszenie Aktywnej Pomocy Rodzinie „ALTERNATYWA” S.A.P.R.A. 48 - 200 Prudnik, ul. Dąbrowskiego 5/7

Kwota przeznaczona na realizację zadania – 8 000,00 zł.

Termin realizacji zadania – od dnia 01 lutego 2021r. do dnia 15 grudnia 2021r.
z wyłączeniem miesiąca lipca i sierpnia  2021 roku.

Wersja XML