Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wyborze ofert

            W wyniku konkursu ofert na realizację w 2021 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego realizowanych w wykonaniu Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2021 oraz Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii na lata 2020-2024, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zdrowiu publicznym (Dz.U. z 2019r., poz. 2365.).

Zadanie:

Świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć z elementami socjoterapii dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami z terenu Gminy Prudnik  wybrano następującą ofertę:

Stowarzyszenie Aktywnej Pomocy Rodzinie „ALTERNATYWA” S.A.P.R.A. 48 - 200 Prudnik, ul. Dąbrowskiego 5/7

Kwota przeznaczona na realizację zadania – 8 000,00 zł.

Termin realizacji zadania – od dnia 01 lutego 2021r. do dnia 15 grudnia 2021r.
z wyłączeniem miesiąca lipca i sierpnia  2021 roku.

Wersja XML