Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Burmistrza 2021

Zarządzenie Nr 1/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 1.pdf

Zarządzenie Nr 2/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 4 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie Burmistrza Prudnika Nr 234/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie gospodarki pojazdami samochodowymi i sprzętem silnikowym znajdującym się na wyposażeniu jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 2.pdf

Zarządzenie Nr 3/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XXXIV/586/2020 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Prudnik na rok 2021

PDFZarządzenie Nr 3.pdf

Zarządzenie Nr 4/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 7 stycznia 2021 r. w sprawie ustanowienia odrębnej własności lokalu użytkowego nr 1 w budynku przy ul. Nad Złotym Potokiem 52 w Łące Prudnickiej

PDFZarządzenie Nr 4.pdf

Zarządzenie Nr 5/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 8 stycznia 2021 r. w sprawie zwrotów wydatków w 2021 roku w gminnych jednostkach budżetowych

PDFZarządzenie Nr 5.pdf

Zarządzenie Nr 6/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 12 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

PDFZarządzenie Nr 6.pdf

Zarządzenie Nr 7/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 14 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia

PDFZarządzenie Nr 7.pdf

Zarządzenie Nr 8/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 18 stycznia 2021 r. uchylające zarządzenie w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 8.pdf

Zarządzenie Nr 9/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 9.pdf

Zarządzenie Nr 10/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 10.pdf

Zarządzenie Nr 11/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 18 stycznia 2021 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 11.pdf

Zarządzenie Nr 12/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 12.pdf

Zarządzenie Nr 13/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 21 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 13.pdf

Zarządzenie Nr 14/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 22 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok do przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 14.pdf

Zarządzenie Nr 15/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia gminnego biura spisowego do wykonywania prac spisowych na terenie Gminy Prudnik podczas narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r.

PDFZarządzenie Nr 15.pdf

Zarządzenie Nr 16/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 16.pdf

Zarządzenie Nr 17/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie  sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 17.pdf

Zarządzenie Nr 18/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie  sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 18.pdf

Zarządzenie Nr 19/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 19.pdf

Zarządzenie Nr 20/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie wprowadzenia Systemu Identyfikacji Wizualnej Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 20.pdf

Zarządzenie Nr 21/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 21.pdf

Zarządzenie Nr 22/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 22.pdf

Zarządzenie Nr 23/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 23.pdf

Zarządzenie Nr 24/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 29 stycznia 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie obciążenia nieruchomości odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem

PDFZarządzenie Nr 24.pdf

Zarządzenie Nr 25/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Prudnik, na rok szkolny 2021/2022

PDFZarządzenie Nr 25.pdf

Zarządzenie Nr 26/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 1 lutego 2021 r. w sprawie wniesienia nieruchomości w formie aportu do Prudnickiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

PDFZarządzenie Nr 26.pdf

Zarządzenie Nr 27/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 27.pdf

Zarządzenie Nr 28/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 8 lutego 2021 r. w sprawie Regulaminu Klubu Pływackiego „SÓJKA” Agencji Sportu i Promocji w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 28.pdf

Zarządzenie Nr 29/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie planu finansowego wydatków ponoszonych z wydzielonego rachunku dochodów gromadzonych ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

PDFZarządzenie Nr 29.pdf

Zarządzenie Nr 30/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2021

PDFZarządzenie Nr 30.pdf

Zarządzenie Nr 31/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2021 roku

PDFZarządzenie Nr 31.pdf

Zarządzenie Nr 32/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 32.pdf

Zarządzenie Nr 33/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 11 lutego 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia

PDFZarządzenie Nr 33.pdf

Zarządzenie Nr 34/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 34.pdf

Zarządzenie Nr 35/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 35.pdf

Zarządzenie Nr 36/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 36.pdf

Zarządzenie Nr 37/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 37.pdf

Zarządzenie Nr 38/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia rocznych list osób uprawnionych do zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego lub umowy najmu socjalnego lokalu w 2021 roku

PDFZarządzenie Nr 38.pdf

Zarządzenie Nr 39/2021 Burmistrza Prudnika z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2021 rok

PDFZarządzenie Nr 39.pdf


 

Wersja XML