Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Uzupełnienie do ogłoszenia o przetargu z dnia 17.02.2021 r. na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, oznaczonej jako działka nr 44/2, mapa 1, obręb Dębowiec

PDFuzupełnienie do ogłoszenia o przetargu usntym nieograniczonym z dnia 17.02.2021. na sprzedaż nier. zabudowanej - działka nr 44-2, m.1, obręb Dębowiec.pdf

Wersja XML