Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Modernizacja klatki schodowej i pomieszczeń WDK w Czyżowicach

PDF1. Ogłoszenie o zamówieniu
DOCX2. Specyfikacja warunków zamówienia
PDF3. Przedmiar robót

ATHPrzedmiar - modernizacja klatki Czyżowice
PDF4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
PDF5. Projekt wykonawczy

PDF6. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

PDF7. Informacja z otwarcia ofert

PDF8. Zawiadomienie o wyborze oferty

PDF9. Ogłoszenie o wyniku postępowania

PDF10. Ogłoszenie o wykonaniu umowy
 


 

Wersja XML