Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi nr 107374 O ul. Nowej w Łące Prudnickiej

PDF1. Ogłoszenie o zamówieniu
DOCX2. Specyfikacja warunków zamówienia
PDF3. Program funkcjonalno-użytkowy
PDFZałącznik nr 1,2 do Programu funkcjonalno-użytkowego
PDFWypis i wyrys z planu zagospodarowania
PDFFormularz zestawienia rzeczowo-finansowego

PDF4. Odpowiedzi na pytania
PDF5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

PDF6. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
PDF7. Informacja z otwarcia ofert

PDF8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 

Wersja XML