Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Statystyki podstron

Rok 2021
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
938031016401208589464112789010621910998710540398075000
Rok 2020
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
96728112473978891182571088041047671230301199301238339789510856497374
Rok 2019
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
10391210214787447859771165311150129155910746376232843437036791176
Rok 2018
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1463471496831474151661121683409856182891712121015881000378636096996
Rok 2017
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
774799155512907974584107925105121111137123649123794149472121248156258
Rok 2016
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
1168551049199845310842011214011226111219711266910588310544299923110971
Rok 2015
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
6268179932845917842896601834807774584133781647242170713101083
Rok 2014
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
403376395866395436654556958776468145360353389565385498646878
Rok 2013
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
399643674035284446334152537416350793889734345385225300937966
Rok 2012
StyLutMarKwiMajCzeLipSieWrzPaźLisGru
001604632129150426306578713566737468
 1. Aktualny BIP Prudnik - najnowsze publikacje - strona startowa
  Wyświetleń: 588650
 2. Zamówienia publiczne poniżej 130 tysięcy zł
  Wyświetleń: 324028
 3. Zamówienia publiczne powyżej 130 tysięcy zł
  Wyświetleń: 215494
 4. OTWARTY KONKURS OFERT
  Wyświetleń: 172472
 5. OGŁOSZENIA BURMISTRZA
  Wyświetleń: 153007
 6. Nabór pracowników w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  Wyświetleń: 111145
 7. Nabór pracowników w jednostkach organizacyjnych gminy
  Wyświetleń: 85150
 8. Przetargi na zbycie nieruchomości i lokali 2012-2021
  Wyświetleń: 74937
 9. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 69056
 10. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
  Wyświetleń: 65086
 11. Referaty i stanowiska
  Wyświetleń: 51414
 12. Wykazy nieruchomości i lokali przeznaczonych do dzierżawy, użyczenia, najmu, sprzedaży, aportu, obciążenia odpłatnym ograniczonym prawem rzeczowym - użytkowaniem, oraz przedłużenia użytkowania wieczystego
  Wyświetleń: 47405
 13. ORGANIZACJE POZARZĄDOWE
  Wyświetleń: 35484
 14. Decyzje środowiskowe - ogłoszenia
  Wyświetleń: 35374
 15. Gmina Prudnik
  Wyświetleń: 28435
 16. Oświadczenia majątkowe
  Wyświetleń: 24728
 17. GOSPODARKA PRZESTRZENNA
  Wyświetleń: 23926
 18. GMINNE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE
  Wyświetleń: 21463
 19. Projekty uchwał Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 19808
 20. Rada Miejska w Prudniku
  Wyświetleń: 19332
 21. Wybory do Rady Miejskiej w Prudniku i Burmistrza Prudnika - 2014r.
  Wyświetleń: 18017
 22. Uchwały RIO
  Wyświetleń: 17553
 23. Uchwały 2010-2014
  Wyświetleń: 17338
 24. Burmistrz Prudnika
  Wyświetleń: 17222
 25. OBWIESZCZENIA wszczęcia postępowania
  Wyświetleń: 17135
 26. Projekty uchwał Rady Miejskiej 2014-2018
  Wyświetleń: 16831
 27. Wyniki wyszukiwania BIP
  Wyświetleń: 16305
 28. Protokoły kontroli wewnętrznych
  Wyświetleń: 16034
 29. Informacja o stanie mienia komunalnego
  Wyświetleń: 15684
 30. Akty prawa miejscowego
  Wyświetleń: 15042
 31. Urząd Stanu Cywilnego - Karty Usług
  Wyświetleń: 14917
 32. Sprawozdania
  Wyświetleń: 14609
 33. Regulamin Organizacyjny Urzędu Miejskiego w Prudniku
  Wyświetleń: 13885
 34. Wybory do Rady Miejskiej w Prudniku i Burmistrza Prudnika - 2018r.
  Wyświetleń: 13829
 35. Uchwały 2014-2018
  Wyświetleń: 13261
 36. Podstawowe Informacje
  Wyświetleń: 13196
 37. Sprawozdania Burmistrza Prudnika
  Wyświetleń: 12706
 38. Składy osobowe Komisji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 12454
 39. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
  Wyświetleń: 12365
 40. PROGRAMY, PLANY, STRATEGIE
  Wyświetleń: 12262
 41. Decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 11545
 42. Wydział Spraw Obywatelskich i Społecznych - Karty Usług
  Wyświetleń: 11545
 43. Zarządzenia Burmistrza 2013
  Wyświetleń: 11317
 44. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Prudniku
  Wyświetleń: 10948
 45. Zarządzenia Burmistrza 2012
  Wyświetleń: 10931
 46. Pobierz programy
  Wyświetleń: 10923
 47. Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej
  Wyświetleń: 10874
 48. KARTA USŁUG Nr 41/USC - Wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego
  Wyświetleń: 10857
 49. Polityka prywatności
  Wyświetleń: 10853
 50. Statystyki podstron
  Wyświetleń: 10812
 51. Uchwała Nr II/13/2010 wzory formularzy - podatek od nieruchomości
  Wyświetleń: 10479
 52. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko "referent do spraw obsługi sekretariatu", informacja dot. naboru.
  Wyświetleń: 10392
 53. OBWIESZCZENIA Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 10336
 54. Mapa biuletynu
  Wyświetleń: 10326
 55. Wydział Finansowo-Budżetowy - Karty Usług
  Wyświetleń: 10277
 56. Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2010-2014
  Wyświetleń: 10137
 57. Rejestr zmian stron
  Wyświetleń: 10109
 58. Kontrola zarządcza
  Wyświetleń: 10020
 59. KARTA USŁUG Nr 30/RSO - Wydawanie dowodów osobistych.
  Wyświetleń: 9938
 60. Wykonanie budżetu
  Wyświetleń: 9925
 61. Zarządzenia Burmistrza 2014
  Wyświetleń: 9905
 62. Plany i programy społeczno-gospodarcze
  Wyświetleń: 9820
 63. Podatki i formularze na 2015 r.
  Wyświetleń: 9807
 64. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
  Wyświetleń: 9738
 65. Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 9718
 66. Czystość i porządek
  Wyświetleń: 9692
 67. Podatki i opłaty
  Wyświetleń: 9668
 68. Protokoły kontroli
  Wyświetleń: 9627
 69. Burmistrz Prudnika
  Wyświetleń: 9609
 70. Archiwum zakładowe
  Wyświetleń: 9400
 71. Wydział Mienia Gminy - Karty Usług
  Wyświetleń: 9383
 72. Zarządzenia Burmistrza 2015
  Wyświetleń: 9146
 73. Redaktorzy biuletynu
  Wyświetleń: 9101
 74. Podatki i formularze na 2013 r.
  Wyświetleń: 9065
 75. Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków rad nadzorczych spółek handlowych.
  Wyświetleń: 9051
 76. Wykaz stanowisk w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  Wyświetleń: 9050
 77. Podatki i formularze na 2012 r.
  Wyświetleń: 8976
 78. Karty informacyjne.
  Wyświetleń: 8956
 79. Dotacja na wymianę źródeł ogrzewania
  Wyświetleń: 8838
 80. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 8733
 81. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
  Wyświetleń: 8665
 82. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015
  Wyświetleń: 8641
 83. OBWIESZCZENIA-ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
  Wyświetleń: 8501
 84. Plan Gospodarki Odpadami.
  Wyświetleń: 8479
 85. Wykaz rejestrów
  Wyświetleń: 8473
 86. Zarządzenia Burmistrza 2017
  Wyświetleń: 8391
 87. Wydział Organizacyjny - Karty usług
  Wyświetleń: 8373
 88. Wykaz podatników którym udzielono odroczeń lub rozłożono spłatę na raty
  Wyświetleń: 8316
 89. Wykaz ewidencji
  Wyświetleń: 8300
 90. Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2014-2018
  Wyświetleń: 8242
 91. Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej 2014-2018
  Wyświetleń: 8231
 92. Statut Gminy Prudnik, dodana 2003-06-27
  Wyświetleń: 8212
 93. Zarządzenia Kierownika Urzędu 2012
  Wyświetleń: 8203
 94. Azbest
  Wyświetleń: 8094
 95. Sprawozdania z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
  Wyświetleń: 8089
 96. Wirtualny urząd - elektroniczne załatwianie spraw
  Wyświetleń: 8079
 97. Formularze niezbędne do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
  Wyświetleń: 8077
 98. Program ochrony powietrza dla strefy głubczycko - prudnickiej w zakresie pyłu PM10
  Wyświetleń: 8077
 99. Budżet Miasta Prudnika
  Wyświetleń: 7970
 100. Podatki i formularze na 2016 r.
  Wyświetleń: 7892
 101. Rejestr żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 7833
 102. Program usuwania wyrobów zawierajacych azbest z terenu Gminy Prudnik wraz z inwentaryzacją
  Wyświetleń: 7723
 103. Zarządzenia Kierownika Urzędu 2013
  Wyświetleń: 7658
 104. Rejestr Instytucji Kultury
  Wyświetleń: 7634
 105. Program Rewitalizacji Miasta Prudnika 2009-2015.
  Wyświetleń: 7397
 106. Uchwała Nr XLV-697 wzory formularzy 2010 podatki lokalne
  Wyświetleń: 7386
 107. Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla Gminy Miejsko-Wiejskiej Prudnik.
  Wyświetleń: 7352
 108. Uchwała Nr XLIV/529/2005 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2005 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 7333
 109. Interpelacje i zapytania
  Wyświetleń: 7258
 110. Wszczęcie postępowania w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny odziaływania na środowisko projektu pn. Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla Gminy Wiejsko-Miejskiej Prudnik.
  Wyświetleń: 7250
 111. Jak przeglądać BIP
  Wyświetleń: 7178
 112. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 7178
 113. Zarządzenia Kierownika Urzędu 2014
  Wyświetleń: 7104
 114. Uchwała Nr XVIII/327/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 7037
 115. Rada Miejska
  Wyświetleń: 7017
 116. Dane teleadresowe Publiczne Przedszkole nr 4
  Wyświetleń: 6984
 117. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 6970
 118. Wszczęcie postępowania w sprawie przeprowadzenia strategicznej oceny odziaływania na środowisko projektu PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA PRUDNIKA 2009-2015
  Wyświetleń: 6969
 119. Nabór na wolne stanowisko pracy w biurze Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 6838
 120. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług pedagogiczno - edukacyjnych.
  Wyświetleń: 6820
 121. NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA
  Wyświetleń: 6785
 122. Miejscowy plan zagospodarowania Miasta Prudnika
  Wyświetleń: 6727
 123. Jak przetwarzamy Twoje dane
  Wyświetleń: 6689
 124. ZŁOŻONE PETYCJE 2017
  Wyświetleń: 6604
 125. WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO - 2014
  Wyświetleń: 6603
 126. Zakład Wodociągów i Kanalizacji.
  Wyświetleń: 6534
 127. Budżet Gminy
  Wyświetleń: 6516
 128. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4
  Wyświetleń: 6515
 129. ZŁOŻONE PETYCJE 2015
  Wyświetleń: 6458
 130. Gospodarka nieruchomościami
  Wyświetleń: 6436
 131. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
  Wyświetleń: 6411
 132. WYBORY PARLAMENTARNE 2015
  Wyświetleń: 6390
 133. Zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych (wzór wniosku)
  Wyświetleń: 6340
 134. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka w Gminie Prudnik
  Wyświetleń: 6256
 135. Dane teleadresowe PSP nr 3
  Wyświetleń: 6185
 136. Zezwolenie na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami (wzór wniosku)
  Wyświetleń: 6144
 137. Kadra Pedagogiczna
  Wyświetleń: 6132
 138. Zarządzenia Kierownika Urzędu 2015
  Wyświetleń: 6031
 139. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy- strażnik Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 6003
 140. Uchwały 2018-2023
  Wyświetleń: 5952
 141. Projekty decyzji
  Wyświetleń: 5935
 142. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług - zajęć z elementami socjoterapii dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami.
  Wyświetleń: 5780
 143. Publiczne Przedszkole Nr 3 w Prudniku
  Wyświetleń: 5764
 144. Publiczne Przedszkole Nr 6
  Wyświetleń: 5761
 145. Budowa kompleksu sportowego w Prudniku
  Wyświetleń: 5708
 146. REFERENDUM OGÓLNOKRAJOWE 2015
  Wyświetleń: 5654
 147. ZARZĄDZENIA BURMISTRZA 2018
  Wyświetleń: 5548
 148. PRZEPISY PRAWNE DOTYCZĄCE PETYCJI
  Wyświetleń: 5522
 149. STRATEGIA ROZWOJU GMINY PRUDNIK
  Wyświetleń: 5461
 150. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik - ZMIANA
  Wyświetleń: 5446
 151. Planowanie Przestrzenne
  Wyświetleń: 5440
 152. ZBIORCZA INFORMACJA O PETYCJACH
  Wyświetleń: 5418
 153. Dotacje celowe/Ochrona Środowiska
  Wyświetleń: 5411
 154. Metadane planów zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 5390
 155. Ośrodek Pomocy Społecznej - Nabór na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 5354
 156. Publiczne Przedszkole Nr 7 w Prudniku
  Wyświetleń: 5330
 157. WZÓR WNIOSKU I ZAŁĄCZNIKÓW
  Wyświetleń: 5308
 158. Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 5299
 159. Statut Publicznego Gimnazjum nr 2
  Wyświetleń: 5253
 160. Zarządzenia Burmistrza 2016
  Wyświetleń: 5245
 161. Uzgodnienia
  Wyświetleń: 5233
 162. WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJA 2016-2019
  Wyświetleń: 5227
 163. Wykaz regulaminów, instrukcji i procedur stanowiących dokumentację systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  Wyświetleń: 5151
 164. Budżet 2012
  Wyświetleń: 5098
 165. Podatki i formularze na 2017 r.
  Wyświetleń: 5085
 166. Drogi publiczne
  Wyświetleń: 5084
 167. Jak i gdzie złożyć zawiadomienie o zgromadzeniu
  Wyświetleń: 4938
 168. Nabór na wolne stanowisko referenta ds. księgowości, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
  Wyświetleń: 4930
 169. INFORMACJA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA NA TERENIE MIASTA I GMINY PRUDNIK
  Wyświetleń: 4908
 170. Strategia Rozwoju Gminy Prudnik na lata 2000-2020
  Wyświetleń: 4879
 171. Zakład Energetyki Cieplnej w Prudniku
  Wyświetleń: 4841
 172. Budżet 2017
  Wyświetleń: 4819
 173. IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika – mały kwartał
  Wyświetleń: 4801
 174. ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
  Wyświetleń: 4749
 175. Oferta realizacji zadania publicznego z z kresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu
  Wyświetleń: 4728
 176. Wyniki wyborów
  Wyświetleń: 4720
 177. Zarządzenia Kierownika Urzędu 2016
  Wyświetleń: 4697
 178. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 4646
 179. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie oraz zmianie sposobu użytkowania byłej jednostki wojskowej w Prudniku.
  Wyświetleń: 4614
 180. Przetarg nieograniczony na: Świadczenie usług doradztwa prawnego i podatkowego polegających na przygotowaniu kompleksowej analizy dotyczacej możliwości optymalizacji rozliczeń VAT dokonywanych przez Gminę Prudnik
  Wyświetleń: 4605
 181. Zarządzenia Kierownika Urzędu 2017
  Wyświetleń: 4603
 182. Załączniki graficzne
  Wyświetleń: 4554
 183. INFORMACJA DOT. NABORU NA STANOWISKO STRAŻNIKA W STRAŻY MIEJSKIEJ
  Wyświetleń: 4553
 184. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych.
  Wyświetleń: 4486
 185. Składy obwodowych komisji wyborczych
  Wyświetleń: 4486
 186. Mapa nawigacji
  Wyświetleń: 4421
 187. DOKUMENTACJA PRZEBIEGU KONTROLI 2015
  Wyświetleń: 4406
 188. Okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 4389
 189. Czystość i porządek
  Wyświetleń: 4379
 190. Statut Szkoły
  Wyświetleń: 4373
 191. Bankowa obsługa budżetu Gminy Prudnik i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 4327
 192. PARTNERSTWO NYSKIE 2020
  Wyświetleń: 4318
 193. Komunikaty multimedialne Państwowej Komisji Wyborczej dotyczące wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.:
  Wyświetleń: 4310
 194. Statut Publicznego Gimnazjum nr 1 w Prudniku.
  Wyświetleń: 4278
 195. Prowadzenie przetargów na sprzedaż nieruchomości w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej INVEST-PARK
  Wyświetleń: 4242
 196. Nabór na stanowisko księgowego w GZOiW Prudnik
  Wyświetleń: 4233
 197. Nabór na wolne stanowisko pracy ZUK Prudnik.
  Wyświetleń: 4220
 198. ZŁOŻONE PETYCJE 2016
  Wyświetleń: 4213
 199. Przetargi na nieruchomości archiwum
  Wyświetleń: 4173
 200. Rada Pedagogiczna
  Wyświetleń: 4169
 201. Przedszkola i żłobki
  Wyświetleń: 4148
 202. Działalność lobbingowa 2018
  Wyświetleń: 4144
 203. Nabór na wolne stanowisko "Podinspektor ds. komunikacji społecznej"
  Wyświetleń: 4126
 204. Informacja w sprawie dotacji oświatowych 2017
  Wyświetleń: 4101
 205. Cmentarz
  Wyświetleń: 4094
 206. KOMUNIKAT
  Wyświetleń: 4094
 207. Podatki i formularze na 2018 r.
  Wyświetleń: 4088
 208. Ogłoszenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Prudniku
  Wyświetleń: 4071
 209. Polityka prywatności serwisu bip.prudnik.pl
  Wyświetleń: 4070
 210. Statut Publicznego Przedszkola Nr 4 w Prudniku
  Wyświetleń: 4052
 211. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1
  Wyświetleń: 4047
 212. WYNIKI GŁOSOWANIA NA BURMISTRZA PRUDNIKA
  Wyświetleń: 4044
 213. Miejska Komisja Wyborcza
  Wyświetleń: 4043
 214. Strategia rozwoju Gminy Prudnik na lata 2010 - 2020
  Wyświetleń: 4038
 215. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe Torkonstal w Prudniku
  Wyświetleń: 4035
 216. Nabór na wolne stanowiska pracy ZEC Prudnik. - Aktualne
  Wyświetleń: 4024
 217. Oświata
  Wyświetleń: 3988
 218. RAPORT O STANIE GMINY
  Wyświetleń: 3970
 219. Dane teleadresowe PP nr 1
  Wyświetleń: 3960
 220. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Prudnik za 2016 rok
  Wyświetleń: 3947
 221. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Dębowiec I
  Wyświetleń: 3908
 222. Rb-27S Miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego.
  Wyświetleń: 3894
 223. NABÓR KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW RAD NADZORCZYCH SPÓŁEK GMINNYCH
  Wyświetleń: 3885
 224. PLAN ROZWOJU LOKALNEGO
  Wyświetleń: 3881
 225. Dyrektor GZOiW w Prudniku ogłasza nabór
  Wyświetleń: 3879
 226. Wykaz urzędników wyborczych
  Wyświetleń: 3843
 227. Ogłoszenie o modyfikacjach
  Wyświetleń: 3842
 228. Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne
  Wyświetleń: 3838
 229. KARTA USŁUG Nr 3/WZPPPiDG - Wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy
  Wyświetleń: 3833
 230. KARTA USŁUG Nr 1/WZPPPiDG - Wydanie wyrysu i wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnikdnik
  Wyświetleń: 3828
 231. Nabór na wolne stanowisko "Podinspektor ds. rozliczeń finansowo-budżetowych"
  Wyświetleń: 3822
 232. Rb-28S Miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych jednostki samorządu terytorialnego
  Wyświetleń: 3790
 233. Ekofizjografia Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 3788
 234. PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA PRUDNIKA
  Wyświetleń: 3770
 235. Wydawanie zaświadczeń z ksiąg stanu cywilnego.
  Wyświetleń: 3764
 236. Petycja Nr 1/2017
  Wyświetleń: 3757
 237. Regulamin Organizacyjny Zarządu Budynków Komunalnych
  Wyświetleń: 3752
 238. Sprawozdania Burmistrza za 2012 r.
  Wyświetleń: 3734
 239. Informacja dot. likwidacji filii bibliotecznej Nr 1 Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku
  Wyświetleń: 3728
 240. Środowiskowy Dom Samopomocy w Prudniku ul. Parkowa 6 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE- Stanowisko Główny Księgowy
  Wyświetleń: 3693
 241. Tekst Uchwały Nr XXVI/276/2004 z dnia 23 lipca 2004 r.
  Wyświetleń: 3688
 242. Nabór na wolne stanowisko RADCA PRAWNY
  Wyświetleń: 3683
 243. Budowa IV etapu drogi ulicy Przemysłowej w Prudniku
  Wyświetleń: 3680
 244. Przetarg nieograniczony: Oczyszczanie miasta i gminy Prudnik
  Wyświetleń: 3670
 245. Ogłoszenie o przetargach z dnia 26-09-2012r na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 3660
 246. Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze - strażnik w straży miejskiej
  Wyświetleń: 3655
 247. OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO PRACY - ZWiK PRUDNIK
  Wyświetleń: 3652
 248. Ogłoszenie o przetargu z 14-08-2012r na zbycie nieruchomości gminnych
  Wyświetleń: 3652
 249. Protokoły z kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Prudniku w roku 2012
  Wyświetleń: 3647
 250. Publiczne Przedszkole w Łące Prudnickiej
  Wyświetleń: 3636
 251. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 3627
 252. Nabór na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 3624
 253. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert: z zakresu pomocy społecznej na rok 2015
  Wyświetleń: 3593
 254. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 3576
 255. DOKUMENTACJA PRZEBIEGU KONTROLI 2014
  Wyświetleń: 3575
 256. Przetarg nieograniczony na: Dostawę artykułów spożywczych dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku
  Wyświetleń: 3574
 257. Wykaz miejsc przeznaczonych ma bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych
  Wyświetleń: 3567
 258. Projekty uchwał Rady Miejskiej 2018-2023
  Wyświetleń: 3562
 259. Odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości niezamieszkałych w Gminie Prudnik
  Wyświetleń: 3552
 260. Zarządzenia Burmistrza 2019
  Wyświetleń: 3545
 261. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 3540
 262. KARTA USŁUG Nr 22/RSO - Zameldowanie na pobyt stały i czasowy ponad 3 miesiące.
  Wyświetleń: 3539
 263. Nabór na wolne stanowisko "Podinspektor ds. geodezji"
  Wyświetleń: 3535
 264. Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Prudniku - Nabór na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 3532
 265. Ogłoszenie o przetargu z 12-09-2012r na zbycie nieruchomości gminnych
  Wyświetleń: 3523
 266. Budżet 2014
  Wyświetleń: 3520
 267. Nabór na stanowisko księgowy (1/2 etatu) w GZOiW w Prudniku
  Wyświetleń: 3519
 268. KARTA USŁUG Nr 2/WZPPPiDG - Wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
  Wyświetleń: 3516
 269. Struktura organizacyjna Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku
  Wyświetleń: 3509
 270. Petycja Nr 1/2018
  Wyświetleń: 3501
 271. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 3491
 272. KARTA USŁUG Nr 44/USC - Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą.
  Wyświetleń: 3489
 273. Statut Publicznego Przedszkola Nr 1 w Prudniku
  Wyświetleń: 3488
 274. Informacja o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 3470
 275. Nabór na stanowisko Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku
  Wyświetleń: 3462
 276. Zaproszenie do złożenia ofert
  Wyświetleń: 3458
 277. Nabór na wolne stanowisko "Referent ds. gospodarowania mieniem komunalnym"
  Wyświetleń: 3457
 278. Modernizacja i Termomodernizacja Budynku Sali Koncertowej przy PSM w Prudniku III etap
  Wyświetleń: 3453
 279. Konkurs na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Zakład Usług Komunalnych
  Wyświetleń: 3442
 280. PLAN POSTEPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W URZĘDZIE MIEJSKIM W PRUDNIKU W 2019 ROKU
  Wyświetleń: 3439
 281. Przetarg nieograniczony: Remonty cząstkowe dróg gminnych
  Wyświetleń: 3437
 282. ZARZĄDZENIA KIEROWNIKA URZĘDU 2018
  Wyświetleń: 3432
 283. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 3427
 284. Informacja o zamiarze zawarcia umowy
  Wyświetleń: 3411
 285. Oświadczenia majatkowe radnych za 2012r.
  Wyświetleń: 3397
 286. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący części wsi Niemysłowice, Rudziczka, Mieszkowice
  Wyświetleń: 3393
 287. PROGRAM ROZWOJU TURYSTYKI NA TERENIE GMINY PRUDNIK
  Wyświetleń: 3384
 288. Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w GZOiW Prudnik
  Wyświetleń: 3382
 289. Rada Rodziców.
  Wyświetleń: 3382
 290. Nabór na stanowisko Kierownika Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 3377
 291. Sprawozdania 2018 II-Kwartał
  Wyświetleń: 3371
 292. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego tereny dawny poligon - Prudnik las
  Wyświetleń: 3370
 293. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 3363
 294. Nabór na wolne stanowisko "Podinspektor ds. gospodarowania mieniem komunalnym"
  Wyświetleń: 3359
 295. Ogłoesznie o przetargu z dnia 16-01-2013r na zbycie lokali i nieruchomości
  Wyświetleń: 3350
 296. Nabór na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 3336
 297. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - Stanowisko do spraw księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 3322
 298. Miejska Komisja Wyborcza
  Wyświetleń: 3322
 299. Budżet 2013
  Wyświetleń: 3321
 300. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku
  Wyświetleń: 3309
 301. Budowa otwartej strefy aktywności w miejscowości Łąka Prudnicka
  Wyświetleń: 3307
 302. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 3298
 303. Otwarty konkurs ofert-Promocja Gminy Prudnik poprzez osiągnięcia sportowe
  Wyświetleń: 3297
 304. Ogłoszenie o przetargach z dnia 31.10.2012 na zbycie nieruchomości
  Wyświetleń: 3296
 305. Informacja z dnia 08-08-2012 o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3291
 306. Zakład Energetyki Cieplnej Prudnik
  Wyświetleń: 3285
 307. Sprawozdania 2015 - I Kwartał
  Wyświetleń: 3275
 308. Załatwianie spraw przez wyborcę
  Wyświetleń: 3259
 309. Rada Pedagogiczna.
  Wyświetleń: 3254
 310. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy - strażnik w Straży Miejskiej
  Wyświetleń: 3253
 311. Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Prudniku - Lista kandydatów spełniajacych wymagania formalne, dot. naboru na stanowisko księgowego
  Wyświetleń: 3237
 312. KARTA USŁUG Nr 1/WFB - Podatek od nieruchomości od osób fizycznych
  Wyświetleń: 3237
 313. Rada Rodziców
  Wyświetleń: 3233
 314. Podatki i formularze na 2020 r.
  Wyświetleń: 3228
 315. WYNIKI WYBORÓW DO RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU
  Wyświetleń: 3228
 316. Dane teleadresowe MiGBP
  Wyświetleń: 3226
 317. KARTA USŁUG Nr 1/WO - Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  Wyświetleń: 3219
 318. Nabór na stanowisko inspektora ds. inwentaryzacji sieci - ZWiK Prudnik
  Wyświetleń: 3213
 319. Rada Pedagogiczna
  Wyświetleń: 3210
 320. Przetarg nieograniczony: Usługi edukacyjne w ramach projektu pn.: Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik - zajęcia języka angielskiego
  Wyświetleń: 3207
 321. Alkohol
  Wyświetleń: 3204
 322. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. ochrony przyrody
  Wyświetleń: 3201
 323. Samorząd gminny
  Wyświetleń: 3200
 324. KARTA USŁUG Nr 4/WMGiGP - Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych
  Wyświetleń: 3198
 325. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 3191
 326. Informacja z 16-01-2013r o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia
  Wyświetleń: 3185
 327. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnik (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.)
  Wyświetleń: 3180
 328. STATUT GMINY PRUDNIK 2017
  Wyświetleń: 3170
 329. Obwodowe Komisje Wyborcze
  Wyświetleń: 3168
 330. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 3167
 331. Okręgi wyborcze
  Wyświetleń: 3166
 332. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja LXIV z dnia 08 listopada 2018 r.
  Wyświetleń: 3163
 333. ZAŁĄCZNIK DO STRATEGII GMINY PRUDNIK,
  Wyświetleń: 3160
 334. Zarządzenie w sprawie zasad i trybu wyznaczania celów i zadań w Urzędzie Miejskim w Prudniku oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Prudnik oraz procedura zarządzania ryzykiem wpływającym na ich wykonanie
  Wyświetleń: 3160
 335. Sprawozdania Burmistrza za 2011 r.
  Wyświetleń: 3157
 336. Zaprojektowanie i wybudowanie linii sortowniczej do doczyszczania odpadów zebranych w sposób selektywny
  Wyświetleń: 3152
 337. Rada Rodziców
  Wyświetleń: 3150
 338. Gminny program przeciwdziałania narkomanii na lata 2011- 2014
  Wyświetleń: 3145
 339. Świadczenie usług doradztwa podatkowego w zakresie optymalizacji podatku VAT
  Wyświetleń: 3144
 340. Remonty cząstkowe dróg gminnych
  Wyświetleń: 3142
 341. Sprawozdania Burmistrza za 2016 r.
  Wyświetleń: 3142
 342. Gospodarka komunalna
  Wyświetleń: 3132
 343. Informacja z 15-07-2012 r o wywieszeniu wykazu lokalu użytkowego do sprzedaży
  Wyświetleń: 3128
 344. Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu aktualizacji „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe w Gminie Prudnik”.
  Wyświetleń: 3126
 345. Nabór na stanowisko inspektora ds. bhp - 1/2 etatu w GZOiW w Prudniku
  Wyświetleń: 3118
 346. Informacja z 10-10-2012 r o wywieszeniu wykazu lokalu użytkowego do sprzedaży
  Wyświetleń: 3116
 347. Świadczenie usług przewozu pasażerów na linii komunikacji miejskiej w Prudniku
  Wyświetleń: 3116
 348. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2011
  Wyświetleń: 3110
 349. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 3108
 350. Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (wykaz dokumentów)
  Wyświetleń: 3107
 351. Działalność lobbingowa 2017
  Wyświetleń: 3105
 352. Zaproszenie do złożenia oferty na wyceny nieruchomości.
  Wyświetleń: 3103
 353. Dane teleadresowe POK
  Wyświetleń: 3094
 354. Zorganizowanie i prowadzenie obsługi płatnych niestrzeżonych parkingów dla pojazdów samochodowych na terenie miasta Prudnika w Strefie Płatnego Parkowania
  Wyświetleń: 3092
 355. Ragulamin Społecznej Rady Programowej POK
  Wyświetleń: 3091
 356. Informacja z dnia 01-08-2012 o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Wyświetleń: 3090
 357. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 3089
 358. Wybory
  Wyświetleń: 3085
 359. Czas pracy placówek handlowych
  Wyświetleń: 3084
 360. Przetarg nieograniczony na: Przebudowę płyty boiska w Moszczance
  Wyświetleń: 3084
 361. Informacja dotycząca uzupełnienia składu Rad Nadzorczych jednoosobowych Spółek Gminy Prudnik.pdf
  Wyświetleń: 3081
 362. KARTA USŁUG Nr 4/WFB - Podatek rolny od osób fizycznych i prawnych
  Wyświetleń: 3080
 363. Informacja z 16-07-2012 r o wyborze oferty na prace geodezyjne
  Wyświetleń: 3074
 364. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 3073
 365. Petycja Nr 3/2017
  Wyświetleń: 3065
 366. Oświadczenia majątkowe złożone w związku z zakończeniem kadencji
  Wyświetleń: 3058
 367. Bankowa obsługa budżetu Gminy Prudnik i jej jednostek organizacyjnych
  Wyświetleń: 3055
 368. Oświadczenia majątkowe złożone w związku z powierzeniem stanowisk dyrektorów placówek oświatowych
  Wyświetleń: 3055
 369. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje adm. za 2012 rok
  Wyświetleń: 3053
 370. Obwodowe Komisje do spraw Referendum
  Wyświetleń: 3048
 371. Przetarg nieograniczony na: Przewóz uczniów niepełnosprawnych do Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Kup
  Wyświetleń: 3047
 372. Statut Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku
  Wyświetleń: 3047
 373. Budowa windy 7 przystankowej przy budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku
  Wyświetleń: 3042
 374. Rozwój infrastruktury poprzemysłowych terenów inwestycyjnych przy ul. Nyskiej w Prudniku
  Wyświetleń: 3041
 375. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka.
  Wyświetleń: 3040
 376. Konkurs ofert na stanowisko kierownika d/s organizacyjno-administracyjnych Prudnickiego Ośrodka Kultury.
  Wyświetleń: 3039
 377. Zakup foteli do nowo tworzonego Kina „Diana” w Prudniku
  Wyświetleń: 3030
 378. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 3029
 379. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika
  Wyświetleń: 3029
 380. KARTA USŁUG Nr 14/WFB - Wydawanie zaświadczeń
  Wyświetleń: 3022
 381. Głosowanie korespondencyjne
  Wyświetleń: 3013
 382. Sprawozdania Burmistrza za 2013 r.
  Wyświetleń: 3010
 383. Przetarg nieograniczony: Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku-Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po szkole podstawowej nr 2 na Inkubator Przedsiębiorczości w Prudniku przy ul. Plac Zamkowy 2-dostawa wyposażenia
  Wyświetleń: 3007
 384. Rada Pedagogiczna
  Wyświetleń: 3000
 385. Plan części wsi Szybowice, Mieszkowice oraz Rudziczka.
  Wyświetleń: 2997
 386. Rewitalizacja dwóch wież: Małej oraz Katowskiej Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku
  Wyświetleń: 2997
 387. Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Prudniku
  Wyświetleń: 2996
 388. Informacja dotycząca naboru na stanowisko podinspektora ds. ochrony przyrody
  Wyświetleń: 2995
 389. Informacja z 26-09-2012 r o wywieszeniu wykazu lokalu użytkowego do sprzedaży
  Wyświetleń: 2991
 390. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o.
  Wyświetleń: 2991
 391. Ogłoszenie o przetargu z dnia 09.11.2012 na zbycie lokalu użytkowego przy ul. Piastowskiej 9
  Wyświetleń: 2989
 392. Dostosowanie hali sportowej do rozgrywek I ligi koszykówki
  Wyświetleń: 2979
 393. Dodatki mieszkaniowe
  Wyświetleń: 2976
 394. Wzory dokumentów, druki
  Wyświetleń: 2967
 395. DOKUMENTACJA PRZEBIEGU KONTROLI 2017
  Wyświetleń: 2965
 396. Nabór na wolne stanowisko pracy ZUK Prudnik.
  Wyświetleń: 2965
 397. Zmiana 17 lipca 2012
  Wyświetleń: 2963
 398. Zmiana 28 luty 2008
  Wyświetleń: 2950
 399. Oświadczenie majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem lub powołaniem na stanowisko objęte obowiązkiem składania oświadczeń
  Wyświetleń: 2946
 400. Wykaz placówek K-O podległych Prudnickiemu Ośrodkowi Kultury
  Wyświetleń: 2945
 401. Składy osobowe Komisji Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 2943
 402. Ceny za usługi przewozowe
  Wyświetleń: 2942
 403. Rada Rodziców
  Wyświetleń: 2942
 404. Obwieszczenie o procedurze udziału społeczeństwa w prowadzonej ocenie oddziaływania na środowisko Farmy Wiatrowej w Gminie Prudnik, obręb Mieszkowice, Szybowice, Rudziczka
  Wyświetleń: 2941
 405. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o odmowie RDOŚ w Opolu uzgodnienia warunków realizacji farmy wiatrowej w Gminie Prudnik, obręb Mieszkowice, Szybowice, Rudziczka
  Wyświetleń: 2940
 406. Zaproszenie do składania oferty
  Wyświetleń: 2940
 407. Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej – etap II
  Wyświetleń: 2935
 408. Budżet 2015
  Wyświetleń: 2932
 409. DOKUMENTACJA PRZEBIEGU KONTROLI 2016
  Wyświetleń: 2929
 410. Sprawozdania 2018 III kwartał
  Wyświetleń: 2928
 411. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Prudnik za 2012 r.
  Wyświetleń: 2920
 412. Otwarty konkurs ofert: z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2017
  Wyświetleń: 2918
 413. 371.Uchwała Nr XXII/368/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 2917
 414. Regulamin boiska ORLIK.
  Wyświetleń: 2915
 415. Świadczenie usług przewozu pasażerów na linii komunikacji miejskiej w Prudniku
  Wyświetleń: 2915
 416. KARTA USŁUG Nr 6/WMGiGP - Wydawanie decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości
  Wyświetleń: 2914
 417. Informacja dot. naboru na stanowisko referenta
  Wyświetleń: 2912
 418. Informacja z działalności OPS Prudnik za 2012r.
  Wyświetleń: 2904
 419. Dostosowanie hali sportowej do rozgrywek I ligi koszykówki – montaż parkietu
  Wyświetleń: 2899
 420. Gospodarka mieszkaniowa
  Wyświetleń: 2888
 421. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z terenu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2888
 422. Agencja Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik - Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  Wyświetleń: 2887
 423. sprawozdania 2017 - III kwartał
  Wyświetleń: 2883
 424. Dostosowanie dwóch hal poprodukcyjnych na potrzeby Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku – etap I
  Wyświetleń: 2882
 425. Informacja dotycząca naboru na stanowisko- podinspektor ds. ochrony przyrody
  Wyświetleń: 2881
 426. Nabór na stanowisko księgowego w GZOiW Prudnik
  Wyświetleń: 2881
 427. Informacja
  Wyświetleń: 2880
 428. Zaproszenie do złożenia oferty na wyceny nieruchomości w 2019 r.
  Wyświetleń: 2879
 429. Przewóz uczniów niepełnosprawnych do Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Kup
  Wyświetleń: 2868
 430. Informacja dotycząca naboru
  Wyświetleń: 2866
 431. Nabór wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2013
  Wyświetleń: 2865
 432. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy- podinspektor ds. ochrony przyrody
  Wyświetleń: 2864
 433. Struktura organizacyjna PTBS
  Wyświetleń: 2863
 434. Wykaz komitetów wyborczych oraz zarejestrowanych kandydatów na Prezydenta RP
  Wyświetleń: 2856
 435. Zapytania ofertowe na artykuły biurowe, papier ksero, tonery
  Wyświetleń: 2853
 436. Zarządzenie Nr 211/2010 Burmistrza Prudnika z dnia 4 sierpnia 2010 r. w sprawie organizacji i zasad funkcjonowania kontroli zarządczej w Gminie Prudnik
  Wyświetleń: 2851
 437. Informacja o wszczęciu postępowania
  Wyświetleń: 2848
 438. Gminny program zdrowotny pn. Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Gminie Prudnik na lata 2009-2014
  Wyświetleń: 2846
 439. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2845
 440. ZBK w Prudniku ogłasza nabór na stanowisko pracy : specjalista ds. remontowych.
  Wyświetleń: 2843
 441. Zawiadomienie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji środowiskowej na Zmianę sposobu użytkowania budynku magazynu na warsztat samochodowy w Prudniku na działce 2689/106
  Wyświetleń: 2841
 442. Ogłoszenie o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka.
  Wyświetleń: 2840
 443. Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż drewna
  Wyświetleń: 2839
 444. Regulamin korzystania z sali ćwiczeń sportowych - siłowni
  Wyświetleń: 2835
 445. Informacja dot. naboru na stanowisko Referenta ds. księgowości podatkowej i windykacji należności podatkowych Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2829
 446. Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Rudziczce
  Wyświetleń: 2826
 447. Rejony
  Wyświetleń: 2825
 448. Podatki i formularze na 2019 r.
  Wyświetleń: 2823
 449. Informacja dot. konkursu na stanowisko referenta
  Wyświetleń: 2820
 450. Ogłoszenie konkursu na kandydatów na stanowiska dyrektorów Zespołów Szkolno-Przedszkolnych
  Wyświetleń: 2817
 451. Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu konsolidacyjnego
  Wyświetleń: 2816
 452. Informacja o wynikach naboru GZOiW
  Wyświetleń: 2806
 453. Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
  Wyświetleń: 2806
 454. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o wystąpieniu do organów opiniujących - Farma Wiatrowa Lubrza 10.12.2012r.
  Wyświetleń: 2801
 455. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika z dnia 09.01.2013 r. o wniesieniu odwołania
  Wyświetleń: 2800
 456. ZŁOŻONE PETYCJE 2018
  Wyświetleń: 2799
 457. Zwiększenie efektywności energetycznej nowej siedziby OPS w Prudniku
  Wyświetleń: 2797
 458. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - Stanowisko do spraw ewidencji ludności
  Wyświetleń: 2796
 459. IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika – duży kwartał
  Wyświetleń: 2793
 460. Przetarg nieograniczony: Zakup energii elektrycznej na potrzeby zasilania oświetlenia ulicznego, obiektów gminy Prudnik oraz jednostek organizacyjnych gminy
  Wyświetleń: 2791
 461. Kierownictwo POK
  Wyświetleń: 2789
 462. 6/2008 - Kontrola w Klubie Sportowym Pogoń Prudnik
  Wyświetleń: 2781
 463. Petycja Nr 3/2018
  Wyświetleń: 2779
 464. Przetarg nieograniczony: Dostawa artykułów spożywczych, pieczywa, mięsa i wędlin, owoców i warzyw, nabiału, mrożonek dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku
  Wyświetleń: 2779
 465. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 2776
 466. UWAGA - Zmiana terminu składania ofert w przetargu nieograniczonym: Budowa kompleksu sportowego w Prudniku
  Wyświetleń: 2775
 467. WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO - 2019
  Wyświetleń: 2771
 468. Informacja z działalności OPS Prudnik za 2013r.
  Wyświetleń: 2767
 469. KARTA USŁUG Nr 25/RSO - Decyzja o wymeldowaniu.
  Wyświetleń: 2760
 470. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o pozytywnej opinii PPiS w Prudniku o warunkach realizacji farmy wiatrowej w Gminie Prudnik, obręb Mieszkowice, Szybowice, Rudziczka
  Wyświetleń: 2757
 471. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia pn. Zmiana sposobu użytkowania budynku magazynu na warsztat samochodowy
  Wyświetleń: 2757
 472. Dostawa artykułów biurowych, papieru kserograficznego oraz tonerów dla Urzędu Miejskiego w Prudniku
  Wyświetleń: 2755
 473. Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2010-2013
  Wyświetleń: 2755
 474. Ogłoszenie Burmistrza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika
  Wyświetleń: 2749
 475. Przetarg nieograniczony: Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w Gminie Prudnik w ramach projektu pn.: Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik
  Wyświetleń: 2748
 476. Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020
  Wyświetleń: 2736
 477. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 2734
 478. Dostawa artykułów spożywczych, mięsa i wędlin do stołówek szkół i przedszkoli Urzędu Miejskiego w Prudniku
  Wyświetleń: 2731
 479. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: prowadzenie zajęć z elementami socjoterapii dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami
  Wyświetleń: 2725
 480. Przebudowa zasilania hali sportowej Obuwnik
  Wyświetleń: 2724
 481. Miejscowy plan zagospodarowania wsi Piorunkowice.
  Wyświetleń: 2718
 482. Wzory dokumentów, druki
  Wyświetleń: 2717
 483. Zaproszenie do składania ofert na: Doposażenie Placówki Wsparcia Dziennego - Świetlicy "Dąbrówka" w Prudniku, odpowiedzi na pytania Wykonawców.
  Wyświetleń: 2712
 484. Oświadczenie majątkowe radnych złożone na 2 miesiące przed upływem kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 2710
 485. Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2011 - 2015
  Wyświetleń: 2708
 486. Przetarg nieograniczony: Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku-Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina na Inkubator Przedsiębiorczości w Prudniku przy ul. Plac Wolności 6-dostawa wyposażenia
  Wyświetleń: 2708
 487. Informacja Burmistrza Prudnika o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych.
  Wyświetleń: 2706
 488. Konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Prudnik stanowiącego własność Gminy
  Wyświetleń: 2705
 489. Sprawozdania Burmistrza za 2015 r.
  Wyświetleń: 2702
 490. Termomodernizacja Publicznego Gimnazjum nr 1 w Prudniku
  Wyświetleń: 2702
 491. Przetarg nieograniczony na Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu: Równym Krokiem - warsztaty matematyczno – przyrodnicze
  Wyświetleń: 2700
 492. Termomodernizacja Publicznego Przedszkola nr 4 przy ZSP nr 2 w Prudniku
  Wyświetleń: 2700
 493. Zarządzenie Nr 20/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej związanych z własnością lokali położonych w budynku przy ul. Piastowskiej 27 w Prudniku
  Wyświetleń: 2699
 494. Pomoc publiczna
  Wyświetleń: 2697
 495. Zarządzenie wyborów
  Wyświetleń: 2697
 496. Protokoły z posiedzeń Rady Miejskiej 2018-2023
  Wyświetleń: 2696
 497. Przetarg nieograniczony: Wyjazdy edukacyjne w ramach projektu: Równym Krokiem
  Wyświetleń: 2696
 498. Zapytanie ofertowe na "Ochronę imprez masowej pn. 35 Rajd Maluchów - Prudnik 2014 rok w ramach projektu "Opolskie atrakcyjne turystycznie dla rodzin"
  Wyświetleń: 2694
 499. Zaproszenie na składanie ofert na świadczenie usług telefonii komórkowej
  Wyświetleń: 2693
 500. KARTA USŁUG Nr 2/WFB - Podatek od nieruchomości od osób prawnych
  Wyświetleń: 2692
 501. Zakup energii elektrycznej na potrzeby zasilania oświetlenia ulicznego, obiektów Gminy Prudnik oraz jednostek organizacyjnych i spółek gminy
  Wyświetleń: 2692
 502. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2692
 503. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Zakładu Usług Komunalnych w Prudniku
  Wyświetleń: 2691
 504. Dostawa artykułów spożywczych, pieczywa, mięsa i wędlin, owoców i warzyw, nabiału, mrożonek dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku
  Wyświetleń: 2688
 505. Rada Nadzorcza Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku - Nabór na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki ZWIK w Prudniku
  Wyświetleń: 2685
 506. Budowa drogi ulicy Kalinowej
  Wyświetleń: 2684
 507. Protokoły z kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Prudniku w roku 2003
  Wyświetleń: 2683
 508. 9/2008 - Kontrola w GZ LZS
  Wyświetleń: 2680
 509. Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 2680
 510. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Prudnik za 2014 rok
  Wyświetleń: 2679
 511. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2679
 512. Sporządzenie opracowania aktualizacji planu ochrony zabytków i gminnej ewidencji zabytków dla terenu gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2677
 513. KARTA USŁUG Nr 8/WFB - Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
  Wyświetleń: 2676
 514. Przebudowa i remont drogi lokalnej w miejscowości Rudziczka
  Wyświetleń: 2669
 515. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Prudnik za 2013r.
  Wyświetleń: 2664
 516. Informacja o udzieleniu zamówienia
  Wyświetleń: 2662
 517. Zarządzenie wyborów
  Wyświetleń: 2660
 518. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  Wyświetleń: 2654
 519. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Usługi przeprowadzenia badań przez biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego
  Wyświetleń: 2654
 520. Zakup energii elektrycznej na potrzeby zasilania oświetlenia ulicznego, obiektów gminy Prudnik oraz jednostek organizacyjnych gminy
  Wyświetleń: 2653
 521. Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2012
  Wyświetleń: 2650
 522. Obwieszczenie Starosty Prudnickiego o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 2650
 523. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ w PRUDNIKU - Sesja VII z dnia 26 marca 2015 r.
  Wyświetleń: 2649
 524. Prudnicki Ośrodek Kultury - Lista kandydatów spełniajacych wymagania
  Wyświetleń: 2647
 525. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ul. Wiejska i Jesionkowa
  Wyświetleń: 2645
 526. Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych Gminy Prudnik na lata 2008-2012
  Wyświetleń: 2644
 527. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert
  Wyświetleń: 2643
 528. Przetarg nieograniczony na: Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu: Równym Krokiem - warsztaty humanistyczne
  Wyświetleń: 2643
 529. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Stanowisko ds. ochrony środowiska
  Wyświetleń: 2635
 530. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu strategii rozwoju gminy Prudnik.
  Wyświetleń: 2634
 531. Informacje dla wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2633
 532. Zabytki
  Wyświetleń: 2633
 533. Zmiana 31 marca 2010
  Wyświetleń: 2633
 534. Galeria zdjęć
  Wyświetleń: 2626
 535. Wymiana stolarki okiennej w Publicznym Przedszkolu nr 3 ul. Piastowska 6
  Wyświetleń: 2624
 536. KARTA USŁUG Nr 3/WFB - Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i osób prawnych
  Wyświetleń: 2622
 537. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 2619
 538. Przetarg nieograniczony: Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w Gminie Prudnik w ramach projektu pn.: Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik
  Wyświetleń: 2619
 539. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 2615
 540. Nabór na wolne stanowisko pracy w Gminnym Zarządzie Oświaty i Wychowania w Prudniku - wyniki
  Wyświetleń: 2611
 541. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert: z zakresu pomocy społecznej na rok 2018
  Wyświetleń: 2611
 542. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja LVI z dnia 30 kwietnia 2014r.
  Wyświetleń: 2610
 543. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 2606
 544. Dane Teleadresowe OSiR
  Wyświetleń: 2605
 545. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Prudnik z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na rok 2012
  Wyświetleń: 2604
 546. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Niemysłowice, części wsi Rudziczka i części wsi Mieszkowice w gminie Prudnik
  Wyświetleń: 2603
 547. KARTA USŁUG Nr 5/WFB - Podatek leśny od osób fizycznych i od osób prawnych
  Wyświetleń: 2599
 548. Informacja dot. naboru w Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2597
 549. Statut Prudnickiego Ośrodka Kultury
  Wyświetleń: 2597
 550. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 2596
 551. 5- 2008 - Kontrola w Międzyszkolnym Klubie Sportowym SMYK
  Wyświetleń: 2590
 552. KARTA USŁUG Nr 5/WMGiGP - Wydawanie decyzji orzekających o rozgraniczeniu nieruchomości
  Wyświetleń: 2590
 553. Obwieszczenia Burmistrza Prudnika
  Wyświetleń: 2590
 554. Oświadczenia majątkowe Radnych Rady Miejskiej w Prudniku złożone w związku z rozpoczęciem nowej kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 2589
 555. Dostawa materiałów opałowych dla jednostek budżetowych Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2588
 556. POWSZECHNY SPIS ROLNY 2020
  Wyświetleń: 2586
 557. TERMINY ŚLUBÓW USC
  Wyświetleń: 2582
 558. Przetarg nieograniczony: Wyjazdy edukacyjne w ramach projektu: Równym Krokiem
  Wyświetleń: 2579
 559. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko Farmy Wiatrowej GB Szybowice w miejscowościach gminy Prudnik: Szybowice, Mieszkowice, Rudziczka
  Wyświetleń: 2578
 560. Zakup energii elektrycznej dla Gminy Prudnik oraz jednostek organizacyjnych i spółek gminy
  Wyświetleń: 2578
 561. Obwieszczenia Starosty Prudnickiego o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 2577
 562. Przetarg nieograniczony: Nadzór inwestorski wielobranżowy nad robotami związanymi z realizacją zadania inwestycyjnego pn.: Budowa kompleksu sportowego w Prudniku
  Wyświetleń: 2576
 563. Zapytanie ofertowe na dostawę paliw
  Wyświetleń: 2576
 564. Dyżur urzędnika wyborczego
  Wyświetleń: 2575
 565. Zmiana 27 sierpień 2009
  Wyświetleń: 2575
 566. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę 5 szt. zbiorników paciorkowych w Leśnictwie Dębowiec Nadleśnictwo Prudnik
  Wyświetleń: 2573
 567. Usługa serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Prudnik będącego własnością
  Wyświetleń: 2572
 568. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2570
 569. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy
  Wyświetleń: 2570
 570. Głosowanie korespondencyjne
  Wyświetleń: 2568
 571. Przetarg nieograniczony: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego II
  Wyświetleń: 2565
 572. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - INFORMATYK
  Wyświetleń: 2563
 573. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o podjęciu postępownia w sprawie budowy Farmy Wiatrowej Lubrza w obrębie miejscowości Mieszkowice, Szybowice, Rudziczka.
  Wyświetleń: 2560
 574. Zaproszenie do złożenia oferty
  Wyświetleń: 2559
 575. Oświadczenia majątkowe złożone w związku z wygaśnięciem powierzenia stanowisk dyrektorów placówek oświatowych
  Wyświetleń: 2558
 576. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wyłożeniu do publicznego wglądu, projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka
  Wyświetleń: 2554
 577. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o prowadzeniu procedury oceny oddziaływania na środowisko Farmy Wiatrowej GB Szybowice
  Wyświetleń: 2550
 578. Program opieki nad zwierzątami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2549
 579. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2011.
  Wyświetleń: 2545
 580. Konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Moszczance, Informacja o wyborze.
  Wyświetleń: 2544
 581. Przetarg nieograniczony: Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w Gminie Prudnik w ramach projektu pn.: Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik - meble szkolne
  Wyświetleń: 2544
 582. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 2544
 583. Burmistrz Prudnika ogłasza konkurs na kandydatów na stanowisko dyrektorów
  Wyświetleń: 2542
 584. Zaproszenie do składania ofert cenowych, Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2542
 585. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2539
 586. Sprawozdania Burmistrza za 2014 r.
  Wyświetleń: 2537
 587. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka...
  Wyświetleń: 2535
 588. Zarządzenie Nr 233/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 2532
 589. Przetarg nieograniczony na: Dostawę artykułów biurowych, papieru kserograficznego oraz tonerów dla Urzędu Miejskiego w Prudniku
  Wyświetleń: 2530
 590. 263.Uchwała Nr XVII/260/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2528
 591. Zorganizowanie wyjazdów autokarowych w ramach projektu: Równym krokiem
  Wyświetleń: 2528
 592. 10/2008 - Kontrola w Miejskim Klubie Sportowym Meble - Pogoń
  Wyświetleń: 2525
 593. INFORMACJA
  Wyświetleń: 2525
 594. Wykaz podatników podatników podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych, którym umorzono zaległości podatkowe oraz przesunięto i rozłożono na raty zapłatę podatku lub zaległości podatkowych za okres 01.01.2006-31.12.2006
  Wyświetleń: 2520
 595. Budżet ŚDS.
  Wyświetleń: 2519
 596. Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prudnik na lata 2009-2013
  Wyświetleń: 2515
 597. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 2514
 598. Wykaz osób fizycznych i prawnych, którym udzielono pomocy publicznej .
  Wyświetleń: 2513
 599. Zorganizowanie wyjazdu do Warszawy w ramach projektu: Równym krokiem
  Wyświetleń: 2511
 600. Budowa drogi wraz z przeprawą mostową
  Wyświetleń: 2509
 601. Miejscowy plan zagospodarowania terenów po byłej jednostce wojskowej przy ul. Dąbrowskiego w Prudniku
  Wyświetleń: 2503
 602. Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
  Wyświetleń: 2501
 603. Zarząd Prudnickiego TBS Sp. z o.o. ogłasza nabór na stanowisko: Księgowy w Dziale Księgowości
  Wyświetleń: 2501
 604. Ogłoszenie konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań z zakresu zdrowia publicznego: Kampania lokalna promująca zdrowy styl życia
  Wyświetleń: 2498
 605. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia p. n. Przebudowa drogi gminnej ulicy Strzeleckiej w Prudniku
  Wyświetleń: 2498
 606. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 2497
 607. Poprawa dostępności komunikacyjnej podstrefy Prudnik Wałbrzyskiej specjalnej strefy ekonomicznej – etap III
  Wyświetleń: 2496
 608. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na zakup aktualizacji oraz wsparcie techniczne do urządzenia Fortigate 110C
  Wyświetleń: 2496
 609. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 2496
 610. Obwieszczenie o procedurze udziału społeczeństwa w ocenie oddziaływania na środowisko - Przebudowa warsztatu samochodowego przy ul. Kolejowej w Prudniku
  Wyświetleń: 2494
 611. Wyniki naboru
  Wyświetleń: 2494
 612. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XVIII z dnia 26 listopada 2015 r.
  Wyświetleń: 2493
 613. Sprawozdania roczne - 2012
  Wyświetleń: 2491
 614. 1/2008 - Kontrola w Środowiskowym Domu Samopomocy w Prudniku.
  Wyświetleń: 2489
 615. Przetarg nieograniczony: Wykonanie szczepień przeciwko wirusowi HPV
  Wyświetleń: 2489
 616. Dostawa artykułów spożywczych do Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku
  Wyświetleń: 2486
 617. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 2486
 618. Protokoły z kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Prudniku w roku 2011
  Wyświetleń: 2485
 619. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ w PRUDNIKU - Sesja IV z dnia 19 grudnia 2014 r.
  Wyświetleń: 2484
 620. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXXVIII z dnia 28 lutego 2013r.
  Wyświetleń: 2483
 621. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2014 roku
  Wyświetleń: 2481
 622. Wymiana nawierzchni placu przy magazynie na ul. Meblarskiej
  Wyświetleń: 2480
 623. 21.Protokół Nr XXI/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 23 lutego 2012r.
  Wyświetleń: 2479
 624. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Stanowisko ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 2477
 625. Ogłoszenie Burmistrza z dnia 27 września 2012 r.
  Wyświetleń: 2477
 626. Program pomocy de minimis dla przedsiębiorców tworzących nowe miejsca pracy na terenie Gminy Prudnik na lata 2008-2012
  Wyświetleń: 2472
 627. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2472
 628. Informacja dot. kolejnego etapu naboru
  Wyświetleń: 2471
 629. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2012 r.
  Wyświetleń: 2468
 630. Oświadczenia majątkowe złożone w dniu odwołania, rozwiązania umowy o pracę lub cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji w imieniu Burmistrza
  Wyświetleń: 2465
 631. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - Stanowisko do spraw gospodarowania mieniem komunalnym
  Wyświetleń: 2463
 632. Zarządzenie Nr 197/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  Wyświetleń: 2462
 633. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2461
 634. Informacja o wynikach wyboru na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2460
 635. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej
  Wyświetleń: 2460
 636. Dane teleadresowe.
  Wyświetleń: 2457
 637. konserwacja i eksploatacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2457
 638. Zapytanie ofertowe
  Wyświetleń: 2456
 639. Zorganizowanie wyjazdów autokarowych w ramach projektu: Równym krokiem
  Wyświetleń: 2456
 640. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 2454
 641. OBWIESZCZENIE STAROSTY PRUDNICKIEGO - o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 2453
 642. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ w PRUDNIKU - Sesja V z dnia 29 stycznia 2015 r.
  Wyświetleń: 2452
 643. Przetarg nieograniczony:Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku-Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po szkole podst. nr 2 na Inkubator Przedsiębiorczości w Prudniku przy ul. Plac Zamkowy 2-dostawa wyposażenia II
  Wyświetleń: 2451
 644. Wyniki naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2015
  Wyświetleń: 2451
 645. Oświadczenia majątkowe radnych za 2014 r.
  Wyświetleń: 2450
 646. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja VIII z dnia 30 kwietnia 2015 r.
  Wyświetleń: 2449
 647. Informacja o wynikach naboru na stanowisko - audytor wewnętrzny
  Wyświetleń: 2448
 648. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO
  Wyświetleń: 2448
 649. Wykonanie szczepień przeciwko wirusowi HPV
  Wyświetleń: 2447
 650. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA OBSZARU GMINY PRUDNIK
  Wyświetleń: 2446
 651. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko- podinspektor ds. budownictwa i remontów
  Wyświetleń: 2444
 652. Budowa oświetlenia ulicy Azaliowej
  Wyświetleń: 2443
 653. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Stanowisko Naczelnik Gminnego Centrum Reagowania i Porządku Publicznego
  Wyświetleń: 2443
 654. OBWIESZCZENIE - SPROSTOWANIE
  Wyświetleń: 2443
 655. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Subregionu Południowego
  Wyświetleń: 2442
 656. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia - roboty budowlane
  Wyświetleń: 2441
 657. Zapytanie ofertowe - dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania.
  Wyświetleń: 2441
 658. Informacja dot. naboru na stanowisko- referent ds. promocji
  Wyświetleń: 2440
 659. Remont dróg i chodników w Gminie Prudnik
  Wyświetleń: 2440
 660. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Informatyk
  Wyświetleń: 2439
 661. WYBORY PARLAMENTARNE 2019
  Wyświetleń: 2437
 662. Zapytanie ofertowe na wynajem hali namiotowej na imprezę plenerową 36 Rajd Maluchów - Prudnik 2015 rok realizowaną w ramach projektu "Opolskie kwitnące muzycznie III"
  Wyświetleń: 2437
 663. Imienne wykazy głosowań
  Wyświetleń: 2436
 664. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 2436
 665. Informacja w sprawie dotacji oświatowych 2018
  Wyświetleń: 2435
 666. Ogłoszenie
  Wyświetleń: 2435
 667. Zaproszenie do złożenia oferty
  Wyświetleń: 2435
 668. III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika - zamówienie dodatkowe III
  Wyświetleń: 2433
 669. Ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
  Wyświetleń: 2433
 670. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYH WYMAGANIA FORMALNE - Stanowisko do spraw ochrony środowiska.
  Wyświetleń: 2430
 671. Ogłoszenie wyników naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2013
  Wyświetleń: 2430
 672. Modernizacja drogi ulicy Tuwima – etap I
  Wyświetleń: 2427
 673. 4/2008 - Kontrola w Muzeum Ziemi Prudnickiej
  Wyświetleń: 2426
 674. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty
  Wyświetleń: 2422
 675. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  Wyświetleń: 2421
 676. 29.Protokół Nr XXIX/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 25 wrzesnia 2012r.
  Wyświetleń: 2420
 677. Przetarg nieograniczony: Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu: Równym Krokiem - warsztaty przedsiębiorczości
  Wyświetleń: 2418
 678. Usługa serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2418
 679. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wyceny nieruchomości, informacja o wyborze najkorzystniejszych ofert
  Wyświetleń: 2417
 680. Rozstrzygnięcie konkursu - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. gospodarowania mieniem komunalnym
  Wyświetleń: 2415
 681. Przetarg nieograniczony: Świadczenie usług w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek dla Urzędu Miejskiego w Prudniku
  Wyświetleń: 2413
 682. Przetarg nieograniczony: Usługi edukacyjne w ramach projektu pn.: Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik - zajęcia terapeutyczne muzykoterapia
  Wyświetleń: 2413
 683. Oświadczenia majątkowe Burmistrza Prudnika oraz radnych Rady Miejskiej złożone w związku z upływem kadencji 2006-2010
  Wyświetleń: 2411
 684. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany MPZP miasta Prudnik oraz przeprowadzeniu strategicznej oceny oddziaływania na środowisko
  Wyświetleń: 2409
 685. Zaproszenie do złożenia oferty na modernizację układu odpylania kotła WR-5 i taśmociągu odżużlania na ciepłowni w Lubrzy - I etap
  Wyświetleń: 2409
 686. 362.Uchwała Nr XXI/359/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Gminę Prudnik oraz granic ich obwodów
  Wyświetleń: 2408
 687. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Prudnik za 2015 rok
  Wyświetleń: 2408
 688. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 2408
 689. Przetarg nieograniczony: Usługi edukacyjne w ramach projektu pn.: Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik-zajęcia terapeutyczne dogoterapia
  Wyświetleń: 2406
 690. 28.Protokół Nr XXVIII/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 30 sierpnia 2012r.
  Wyświetleń: 2405
 691. Regulamin Kąpieliska Miejskiego
  Wyświetleń: 2405
 692. Przetarg nieograniczony: Usługi edukacyjne w ramach projektu pn.: indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik - zajęcia logopedyczne
  Wyświetleń: 2403
 693. Ogłoszenie o naborze wniosków na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2014
  Wyświetleń: 2402
 694. 313.Uchwała Nr XVIII/311/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 2400
 695. Odbiór i zagospodarowanie odpadów w Gminie Prudnik
  Wyświetleń: 2400
 696. Park Miejski
  Wyświetleń: 2399
 697. Przetarg nieograniczony: Usługi edukacyjne w ramach projektu pn.: Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik - zajęcia terapeutyczne korekcyjno-kompensacyjne
  Wyświetleń: 2397
 698. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu MPZP i postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu MPZP części wsi Szybowice, Mieszkowice oraz Rudziczka.
  Wyświetleń: 2396
 699. Ogłoszenie wyników naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2014
  Wyświetleń: 2396
 700. 7/2008 - Kontrola w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Prudniku
  Wyświetleń: 2395
 701. 8/2008 - Kontrola w Gminnym Zarządzie Oświaty i Wychowania w Prudniku
  Wyświetleń: 2395
 702. Otwarty konkurs ofert: z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na rok 2018
  Wyświetleń: 2395
 703. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 2395
 704. Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta ds finansowo-administracyjnych w Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2394
 705. 19.Protokół Nr XIX/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 26 stycznia 2012r.
  Wyświetleń: 2392
 706. 23.Protokół Nr XXXIII/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 26 kwietnia 2012r.
  Wyświetleń: 2392
 707. Kontrole przeprowadzone w Urzędzie Miejskim w Prudniku w roku 2010
  Wyświetleń: 2392
 708. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
  Wyświetleń: 2391
 709. Protokoły z posiedzeń Komisji Rady Miejskiej 2018-2023
  Wyświetleń: 2391
 710. Ośrodek Pomocy Społecznej - Lista kandydatów na wolne stanowisko pracy d/s księgowości
  Wyświetleń: 2390
 711. Budowa sieci teleinformatycznej dla Urzędu Miejskiego w Prudniku
  Wyświetleń: 2389
 712. 16.Protokół Nr XVI/2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 10 listopada 2011r.
  Wyświetleń: 2388
 713. Zarządzenie Nr 32/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie przekazania prowadzenia obsługi Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku do Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Prudniku
  Wyświetleń: 2388
 714. Zaproszenie do złożenia oferty na zakup samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 2385
 715. Przetarg nieograniczony na: Dostawę materiałów opałowych dla jednostek budżetowych Urzędu Miejskiego w Prudniku
  Wyświetleń: 2382
 716. Zarządzenie Nr 13/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie określenia stawek czynszu najmu lokali mieszkalnych i pomieszczeń tymczasowych w mieszkaniowym zasobie gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2381
 717. Przetarg nieograniczony: Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku-Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku po szk. podstawowej nr 2 na Inkubator Przedsiębiorczości w Prudniku przy ul. Pl. Zamkowy 2-dostawa wyposażenia II
  Wyświetleń: 2379
 718. Statut Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej
  Wyświetleń: 2379
 719. Dane teleadresowe Muzeum
  Wyświetleń: 2378
 720. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko audytor wewnętrzny
  Wyświetleń: 2378
 721. Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 2377
 722. Uchwała Nr 356/2017 z dnia 1 września 2017 r. w sprawie opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku
  Wyświetleń: 2377
 723. Zarządzenie Nr 120/1/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w Zasadach (polityki) rachunkowości
  Wyświetleń: 2376
 724. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert: z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na rok 2018
  Wyświetleń: 2375
 725. Zarządzenie Nr 120/4/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2011 rok
  Wyświetleń: 2373
 726. Remonty dróg gminnych
  Wyświetleń: 2372
 727. Zarządzenie Nr 120/10/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 14 maja 2012 r. w sprawie aktualizacji Procedur kontroli finansowej w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  Wyświetleń: 2372
 728. Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 2371
 729. Przetarg nieograniczony: Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku-Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina na Inkubator Przedsiębiorczości w Prudniku przy ul. Plac Wolności 6-dostawa wyposażenia II
  Wyświetleń: 2370
 730. Protokoły z kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Prudniku w roku 2002
  Wyświetleń: 2369
 731. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXX z dnia 27 września 2012r.
  Wyświetleń: 2368
 732. Zarządzenie Nr 120/3/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 stycznia 2012 r. zmianiające Zarządzenie Nr 120/36/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 22 listopada 2011 r. z późn. zm. w sprawie ogłoszenia przetargu na sprzedaż powypadkowego samochodu pożarniczego
  Wyświetleń: 2368
 733. Kierownictwo GZOiW w Prudniku
  Wyświetleń: 2365
 734. Wstępne ogłoszenie informacyjne dotyczące umowy o świadczenie usług publicznych
  Wyświetleń: 2364
 735. LISTA KANDYDATÓW - NABÓR NA STANOWISKO PRACY: INFORMATYK
  Wyświetleń: 2362
 736. Ponowne głosowanie - informacje dla wyborców
  Wyświetleń: 2362
 737. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Głównego Księgowego
  Wyświetleń: 2360
 738. Sprawozdania roczne - 2011
  Wyświetleń: 2360
 739. III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika - zamówienie dodatkowe IV
  Wyświetleń: 2359
 740. Wyniki naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2359
 741. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU : Kierownik działu technicznego
  Wyświetleń: 2358
 742. 414.Uchwała Nr XXIV/411/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w spr: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
  Wyświetleń: 2357
 743. Sprostowanie ogłoszenia o naborze z dnia 11 stycznia 2017 r.
  Wyświetleń: 2357
 744. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje administracyjne 2006
  Wyświetleń: 2356
 745. 13.Protokół Nr XIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 31 sierpnia 2011r.
  Wyświetleń: 2355
 746. 453.Uchwała Nr XXVI/450/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. zm.uchwałę w spr: zasad udzielania i rozmiaru tyg.obowiązkowego wymiaru zajęć nauczycielom oraz ustalenia pensum
  Wyświetleń: 2355
 747. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2355
 748. Zarządzenie Nr 100/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Prudniku
  Wyświetleń: 2354
 749. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XLIV z dnia 31 sierpnia 2017 r.
  Wyświetleń: 2352
 750. Zaproszenie do składania ofert cenowych na dostawę prasy dla Urzędu Miejskiego w Prudniku
  Wyświetleń: 2352
 751. Informacja Burmistrza Prudnika o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych
  Wyświetleń: 2351
 752. Przebudowa drogi gminnej ul. Sowińskiego-Wróblewskiego
  Wyświetleń: 2348
 753. Przewóz uczniów niepełnosprawnych do Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Kup
  Wyświetleń: 2348
 754. 425.Uchwała Nr XXIV/422/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 2347
 755. Informacja o uprawnieniach osób niepełnosprawnych uprawnionych do głosowania w referendum ogólnokrajowym
  Wyświetleń: 2346
 756. KARTA USŁUG Nr 29/RSO - Udostępnianie danych z akt ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych.
  Wyświetleń: 2346
 757. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu ochrony i promocji zdrowia
  Wyświetleń: 2346
 758. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje adm. za 2014 rok
  Wyświetleń: 2346
 759. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Prudnik za 2010 r.
  Wyświetleń: 2345
 760. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- referent ds. promocji
  Wyświetleń: 2345
 761. Zarządzenie Nr 120/11A/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  Wyświetleń: 2345
 762. Zarządzenie Nr 210/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2345
 763. Nabór na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 2344
 764. Oświadczenia majątkowe radnych za 2015 r.
  Wyświetleń: 2342
 765. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 2340
 766. Wykonanie budżetu Gminy Prudnik za I półrocze 2015 r.
  Wyświetleń: 2340
 767. Przewóz uczniów niepełnosprawnych do Niepublicznej Szkoły Specjalnej w Kup
  Wyświetleń: 2339
 768. Statut GZOiW w Prudniku
  Wyświetleń: 2338
 769. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka
  Wyświetleń: 2336
 770. Zaproszenie do składani ofert na cykliczne wykonywanie prac konserwatorskich i drobnych prac naprawczych systemu monitoringu miasta Prudnika
  Wyświetleń: 2335
 771. Zaproszenie do składania ofert cenowych, zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2335
 772. 3.Protokół Nr III/2010 z sesji RM w Prudniku odbytej w dniu 29 grudnia 2010r.
  Wyświetleń: 2334
 773. Zaopatrzenie w wodę i ścieki
  Wyświetleń: 2334
 774. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Stanowisko ds. gospodarowania mieniem komunalnym
  Wyświetleń: 2332
 775. Zarządzenie Nr 225/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 lipca 2012 r. uchylające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 2332
 776. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU : stanowisko ds. ochrony środowiska.
  Wyświetleń: 2331
 777. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  Wyświetleń: 2331
 778. 433.Uchwała Nr XXIV/430/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso
  Wyświetleń: 2330
 779. Zarządzenie Nr 194/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Prudniku, ul. Podgórna 9
  Wyświetleń: 2329
 780. Zmiany dotyczące wycinki drzew i krzewów
  Wyświetleń: 2329
 781. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Prudnik 2008 r.
  Wyświetleń: 2327
 782. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka
  Wyświetleń: 2327
 783. 4.Protokół Nr IV/2011 z sesji RM w Prudniku odbytej w dniu 27 stycznia 2011r.
  Wyświetleń: 2326
 784. 17.Protokół Nr XVII/2011 Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 30 listopada 2011r.
  Wyświetleń: 2325
 785. 24.Protokół Nr XXIV/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 31 maja 2012r.
  Wyświetleń: 2325
 786. 3/2008 - Kontrola w Prudnickim Ośrodku Kultury
  Wyświetleń: 2325
 787. Obwody głosowania
  Wyświetleń: 2325
 788. Zarządzenie Nr 217/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 2325
 789. Kultura i sztuka
  Wyświetleń: 2324
 790. Kontrole przeprowadzone w Urzędzie Miejskim w Prudniku w roku 2008
  Wyświetleń: 2322
 791. 10.Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudnku odbytej w dniu 20 czerwca 2011r.
  Wyświetleń: 2321
 792. 2/2008 - Kontrola w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Prudniku.
  Wyświetleń: 2320
 793. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ w PRUDNIKU - Sesja XIII z dnia 27 sierpnia 2015 r.
  Wyświetleń: 2320
 794. Przetarg nieograniczony na: Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu: Równym Krokiem - zajęcia językowe
  Wyświetleń: 2320
 795. Zarządzenie Nr 120/9/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 marca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  Wyświetleń: 2320
 796. 429.Uchwała Nr XXIV/426/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 2318
 797. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wyceny nieruchomości
  Wyświetleń: 2318
 798. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. budownictwa i remontów.
  Wyświetleń: 2317
 799. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje adm. za 2007
  Wyświetleń: 2316
 800. 7.Protokół Nr VII/2011 z sesji RM w Prudniku odbytej w dniu 29 kwietnia 2011r.
  Wyświetleń: 2315
 801. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku
  Wyświetleń: 2315
 802. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
  Wyświetleń: 2314
 803. Oświadczenia majątkowe radnych za 2011r
  Wyświetleń: 2313
 804. Otwarty konkurs ofert z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na rok 2011
  Wyświetleń: 2313
 805. Zarządzenie Nr 120/12/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 1 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia jednorazowego ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów zakupu reprezentacyjnego ubioru
  Wyświetleń: 2313
 806. 1.Protokół Nr I/2010 z sesji RM w Prudniku odbytej w dniu 1 grudnia 2010r.
  Wyświetleń: 2312
 807. Przetarg nieograniczony: Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w Gminie Prudnik w ramach projektu pn.: Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik - dostawa sprzętu informatycznego
  Wyświetleń: 2312
 808. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka
  Wyświetleń: 2311
 809. Kontrole przeprowadzone w Urzędzie Miejskim w Prudniku w roku 2009
  Wyświetleń: 2310
 810. Otwarty konkurs ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz profilaktycznej działalności na rok 2012
  Wyświetleń: 2310
 811. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie usług geodezyjnych na terenie miasta Prudnik
  Wyświetleń: 2310
 812. Zarządzenie Nr 54/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie rozłożenia należności na raty
  Wyświetleń: 2310
 813. Sprawozdania 2013 - II Kwartał
  Wyświetleń: 2308
 814. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ w PRUDNIKU - Sesja III z dnia 11 grudnia 2014 r.
  Wyświetleń: 2307
 815. Spółki gminne
  Wyświetleń: 2305
 816. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  Wyświetleń: 2305
 817. Modernizacja dróg dojazdowych do hal produkcyjnych
  Wyświetleń: 2304
 818. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, obejmującego obszar części wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka
  Wyświetleń: 2304
 819. Unieważnienie postępowania
  Wyświetleń: 2304
 820. Zarządzenie Nr 51/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie nowego ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej w budynku przy ul. Kwiatowej 2 w Prudniku
  Wyświetleń: 2304
 821. 25.Protokół Nr XXV/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 5 czerwca 2012r.
  Wyświetleń: 2303
 822. Majątek ZEC 2004
  Wyświetleń: 2303
 823. Oświadczenia majątkowe radnych za 2008 rok
  Wyświetleń: 2303
 824. Regulamin Organizacyjny
  Wyświetleń: 2303
 825. Remonty cząstkowe dróg gminnych
  Wyświetleń: 2301
 826. 418.Uchwała Nr XXIV/415/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 2300
 827. Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Niemysłowice, części wsi Rudziczka i części wsi Mieszkowice w gminie Prudnik
  Wyświetleń: 2298
 828. 337.Uchwała Nr XIX/334/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr:zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 2297
 829. Przetarg nieograniczony: Zorganizowanie zielonej szkoły w ramach projektu: Równym krokiem
  Wyświetleń: 2296
 830. 281.Uchwała Nr XVII/278/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 2295
 831. Zarządzenie Nr 28/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku
  Wyświetleń: 2295
 832. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 2294
 833. Zarządzenie Nr 151A/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 31 maja 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Prudniku
  Wyświetleń: 2294
 834. Zarządzenie Nr 219/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 23 lipca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 2294
 835. 27.Protokół Nr XXVII/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 1 sierpnia 2012r.
  Wyświetleń: 2292
 836. Przetarg nieograniczony: Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku-Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku byłego kina na Inkubator Przediębiorczości w Prudniku przy ul. Plac Wolności 6-dostawa wyposażenia II
  Wyświetleń: 2292
 837. Zaproszenie do złożenia oferty
  Wyświetleń: 2292
 838. Ogłoszenie Burmistrza o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar wsi Łąka Prudnicka i Moszczanka
  Wyświetleń: 2291
 839. Zarządzenie referendum - kalendarz
  Wyświetleń: 2291
 840. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Prudnik za 2011 r.
  Wyświetleń: 2290
 841. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XLIX z dnia 21 grudnia 2017 r.
  Wyświetleń: 2290
 842. Zarządzenie Nr 120/5/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie powołania komisji do oceny obiektów wpisanych do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 2290
 843. Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Prudniku - lista kandydatów na stanowisko Radca Prawny
  Wyświetleń: 2288
 844. Majątek OSiR 2005
  Wyświetleń: 2287
 845. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  Wyświetleń: 2287
 846. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: na świadczenie usług pedagogiczno-edukacyjnych w świetlicy opiekuńczo wychowawczej w obiekcie Publicznego Stowarzyszeniowego Przedszkola
  Wyświetleń: 2287
 847. ZŁOŻONE PETYCJE 2019
  Wyświetleń: 2287
 848. 324.Uchwała Nr XVIII/322/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 2286
 849. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika z dnia 24 listopada 2015 r.
  Wyświetleń: 2286
 850. Przetarg nieograniczony: Usługi edukacyjne w ramach projektu pn.: Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik
  Wyświetleń: 2286
 851. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2013
  Wyświetleń: 2285
 852. Zapytanie ofertowe na występ estradowy zespołu ARS HARMONICA
  Wyświetleń: 2285
 853. Zarządzenie Nr 230/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 2285
 854. 18.Protokół Nr XVIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 29 grudnia 2011r.
  Wyświetleń: 2283
 855. Zarządzenie Nr 226/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 2283
 856. Kierownictwo.
  Wyświetleń: 2282
 857. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2281
 858. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika
  Wyświetleń: 2281
 859. Ogłoszenie o zamiarze zawarcia umowy: III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika - zamówienie dodatkowe IV
  Wyświetleń: 2280
 860. Zarządzenie Nr 227/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 2280
 861. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2279
 862. Zapytanie ofertowe na ochronę imprezy pn. 36 Rajd Maluchów - Prudnik 2015 rok w ramach projektu "Opolskie kwitnące muzycznie III"
  Wyświetleń: 2279
 863. Informacja o wynikach naboru do OPS Prudnik
  Wyświetleń: 2278
 864. Ogłoszenie Burmistrza o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. Nr 80, poz 717 z późn.zm.
  Wyświetleń: 2278
 865. 15.Protokół Nr XV/2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 27 października 2011r.
  Wyświetleń: 2277
 866. 2.Protokół Nr II -2010 z sesji RM w Prudniku odbytej w dniu 10 grudnia 2010r.
  Wyświetleń: 2277
 867. 6.Protokół Nr VI/2011 z sesji RM w Prudniku odbytej w dniu 31 marca 2011r.
  Wyświetleń: 2277
 868. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Prudnik 2009 r.
  Wyświetleń: 2277
 869. Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Gminy Prudnik z zakresu pomocy społecznej na rok 2012
  Wyświetleń: 2277
 870. Okręgowa Komisja Wyborcza
  Wyświetleń: 2276
 871. Przebudowa i remont drogi lokalnej w miejscowości Rudziczka
  Wyświetleń: 2276
 872. 14.Protokół Nr XIV/2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 29 września 2011r.
  Wyświetleń: 2275
 873. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XLII z dnia 28 maja 2013r.
  Wyświetleń: 2275
 874. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika
  Wyświetleń: 2274
 875. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 2274
 876. 431.Uchwała Nr XXIV/428/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 2273
 877. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor ds. gospodarowania mieniem komunalnym
  Wyświetleń: 2273
 878. Zaproszenie do złożenia oferty
  Wyświetleń: 2273
 879. Zarządzenie Nr 221/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  Wyświetleń: 2273
 880. KARTA USŁUG Nr 10/WFB - Odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub odsetek w podatkach: od nieruchomości, od środków transportowych oraz podatku rolnego składanych przez osoby prawne oraz jednostki organ
  Wyświetleń: 2272
 881. Zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji projektowej
  Wyświetleń: 2270
 882. Ogłoszenie Wójta Lubrzy
  Wyświetleń: 2269
 883. Nabór na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 2267
 884. Konsultacje społeczne
  Wyświetleń: 2266
 885. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko audytor wewnętrzny
  Wyświetleń: 2266
 886. 22.Protokół Nr XXII/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 29 marca 2012r.
  Wyświetleń: 2265
 887. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU : Kierownik działu technicznego.
  Wyświetleń: 2265
 888. Inwestycje celu publicznego - Wierzbiec
  Wyświetleń: 2265
 889. Przetarg nieograniczony:Doposażenie bazy dydaktycznej szkół w Gminie Prudnik w ramach projektu pn.: Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik - dostawa sprzętu informatycznego
  Wyświetleń: 2265
 890. 26.Protokół Nr XXVI/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 28 czerwca 20112r.
  Wyświetleń: 2263
 891. Informacja o wynikach wyboru na wolne stanowisko urzędnicze
  Wyświetleń: 2263
 892. Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2262
 893. Obwieszczenie
  Wyświetleń: 2261
 894. Zarządzenie Nr 22/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 2261
 895. OBWIESZCZENIE o konsultacjach społecznych
  Wyświetleń: 2260
 896. Zarządzenie Nr 120/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w składzie gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowych
  Wyświetleń: 2260
 897. NABÓR NA STANOWISKO PRACY dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Prudniku.
  Wyświetleń: 2259
 898. Zaproszenie do złożenia oferty na system informacji prawnej, informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  Wyświetleń: 2259
 899. Zarządzenie Nr 209/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 2259
 900. Zarządzenie Nr 216/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 2259
 901. Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
  Wyświetleń: 2258
 902. Termomodernizacja elewacji pawilonu biurowego ZEC Prudnik Sp. z o.o. – II etap
  Wyświetleń: 2258
 903. Zarządzenie Nr 120/7/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania komisji do oceny stanu obiektów wpisanych do rejestru zabytków
  Wyświetleń: 2255
 904. Ogłoszenie naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2015
  Wyświetleń: 2254
 905. Informacja o wyborze najkorzystniejeszej oferty
  Wyświetleń: 2253
 906. Odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości niezamieszkałych w Gminie Prudnik
  Wyświetleń: 2253
 907. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XLIV z dnia 6 sierpnia 2013r.
  Wyświetleń: 2253
 908. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XL z dnia 28 kwietnia 2017 r.
  Wyświetleń: 2253
 909. Zarządzenie Nr 218/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 2253
 910. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2252
 911. KARTA USŁUG Nr 4/WZPPPiDG - Wydanie zaświadczeń z planu zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2251
 912. Najem lokali
  Wyświetleń: 2250
 913. 250.Uchwała Nr XV/248/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: Regulaminu przyznawania dodatków nauczycielom zatrudnionym w szkołach prowadzonych przez Gm. Prudnik
  Wyświetleń: 2248
 914. Protokoły z kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Prudniku w roku 2004
  Wyświetleń: 2248
 915. Sprawozdania 2010
  Wyświetleń: 2247
 916. Usługa serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego będącego własnością Tauron Dystrybucja S.A. na terenie Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2247
 917. Zarządzenie Nr 173/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelnści
  Wyświetleń: 2246
 918. 140.Uchwała Nr VIII/138/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: wyrażenia opinii o przekształceniu Zespołu Opieki Zdrowotnej w Białej polegajacego na likwidacji Medycznego Laboratorium Diagnostycznego
  Wyświetleń: 2245
 919. Nabór na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 2 w Prudniku
  Wyświetleń: 2245
 920. Oświadczenie majątkowe złożone w związku z wygaśnięciem powierzenia stanowiska dyrektora placówki oświatowej
  Wyświetleń: 2245
 921. 11.Protokół Nr XI -2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 1 sierpnia 2011r.
  Wyświetleń: 2244
 922. Prudnicki Ośrodek Kultury - Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko Główny Księgowy
  Wyświetleń: 2244
 923. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej
  Wyświetleń: 2244
 924. Dostawa materiałów opałowych dla jednostek budżetowych Gminy Prudnik II
  Wyświetleń: 2243
 925. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. księgowości budżetowej
  Wyświetleń: 2243
 926. Zarządzenie Nr 5/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 2243
 927. WYCIĄG Z REJESTRU INSTYTUCJI KULTURY
  Wyświetleń: 2242
 928. Zarządzenie Nr 236/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 w Prudniku
  Wyświetleń: 2241
 929. 265.Uchwała Nr XVII/262/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2239
 930. 8.Protokół Nr VIII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 29 maja 2011r.
  Wyświetleń: 2239
 931. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO
  Wyświetleń: 2239
 932. Oświadczenia majątkowe radnych za 2010r
  Wyświetleń: 2237
 933. Informacja dot. naboru na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 2236
 934. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 2236
 935. Zarządzenie Nr 16/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 2235
 936. Zaproszenie do złożenia oferty na budowę dwóch węzłów o mocy 220 kW (każdy) i przebudowa sieci cieplnej o długości l=194,5 mb w Prudniku
  Wyświetleń: 2234
 937. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
  Wyświetleń: 2234
 938. Przebudowa z rozbudową i nadbudową budynku hali sportowej ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby OSP, przedszkola i wiejskiego domu kultury w Łące Prudnickiej
  Wyświetleń: 2233
 939. Usługa serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Prudnik będącego własnością Tauron Dystrybucja S.A.
  Wyświetleń: 2233
 940. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 2233
 941. Zarządzenie Nr 120/6/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 lutego 2012 r. w sprawie uzupełnienia Planu organizacji i funkcjonowania zastępczych miejsc szpitalnych na terenie Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2232
 942. Dotyczy naboru na stanowisko do spraw gospodarowania mieniem komunalnym
  Wyświetleń: 2231
 943. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów – ogłoszenie o dobrowolnej przejrzystości ex ante
  Wyświetleń: 2230
 944. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XLV z dnia 29 sierpnia 2013r.
  Wyświetleń: 2230
 945. Zarządzenie Nr 145/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  Wyświetleń: 2230
 946. 260.Uchwała Nr XVI/257/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011r. w spr: założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku z filią w Wieszczynie
  Wyświetleń: 2229
 947. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi : Szybowice, Mieszkowice oraz Rudziczka
  Wyświetleń: 2229
 948. Otwarty konkurs ofert: na realizację zadania publicznego Gminy Prudnik z zakresu pomocy społecznej na rok 2013
  Wyświetleń: 2229
 949. Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy hal produkcyjnych
  Wyświetleń: 2229
 950. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 2228
 951. Zarządzenie Nr 33/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia minimalnych opłat za korzystanie z mienia gminnego w obiektach oświatowych
  Wyświetleń: 2228
 952. Zarządzenie Nr 47/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie przekazania budynku do administrowania
  Wyświetleń: 2226
 953. 20.Protokół Nr XX/2012 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 3 lutego 2012r.
  Wyświetleń: 2225
 954. Zaproszenie do złożenia oferty
  Wyświetleń: 2225
 955. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Świadczenie usług pedagogiczno-edukacyjnych w świetlicy opiekuńczo wychowawczej w obiekcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
  Wyświetleń: 2225
 956. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
  Wyświetleń: 2223
 957. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 2222
 958. Informacja o wynikach naboru na stanowisko audytor wewnętrzny
  Wyświetleń: 2221
 959. Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
  Wyświetleń: 2221
 960. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXXIV z dnia 29 listopada 2012r.
  Wyświetleń: 2221
 961. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. gospodarowania mieniem komunalnym
  Wyświetleń: 2220
 962. Zarządzenia Burmistrza 2020
  Wyświetleń: 2219
 963. Zarządzenie Nr 140/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 2219
 964. Zarządzenie Nr 223/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 lipca 2012 r. w sprawie zmiany w nieruchomości wspólnej związanego z własnością lokalu użytkowego oznaczonego numerem 1 w budynku przy ul. Grunwaldzkiej 1 w Prudniku
  Wyświetleń: 2218
 965. 175.Uchwała Nr XIII/173/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewodzkiego Policji w Opolu informacji o kandydatach na ławników
  Wyświetleń: 2217
 966. Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Prudniku - Nabór na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 2217
 967. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - Naczelnik Gminnego Centrum Reagowania i Porządku Publicznego
  Wyświetleń: 2217
 968. Zarządzenie Nr 156/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 2217
 969. 445.Uchwała Nr XXVI/442/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 2216
 970. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 2216
 971. Sprawozdania roczne - 2014
  Wyświetleń: 2216
 972. Majątek ZUK 2012
  Wyświetleń: 2215
 973. 443.Uchwała Nr XXVI/440/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: wyrażenia zgody na nie korzystanie z prawa pierwokupu nieruchomości
  Wyświetleń: 2214
 974. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 2213
 975. Budowa drogi od ul. Skowrońskiego do ul. Powstańców Śląskich
  Wyświetleń: 2212
 976. Majątek ZBK 2007
  Wyświetleń: 2211
 977. Władze Spółki
  Wyświetleń: 2211
 978. Dostawa materiałów opałowych dla jednostek budżetowych Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2209
 979. Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania
  Wyświetleń: 2209
 980. Oświadczenia majątkowe radnych za 2009 rok
  Wyświetleń: 2208
 981. Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku
  Wyświetleń: 2208
 982. Informacja o wynikach naboru w GZOiW
  Wyświetleń: 2206
 983. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - wykonanie usług geodezyjnych, Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2205
 984. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na pełnienie funkcji inspektora nadzoru na zadaniem "Pielęgnacja i konserwacja drzewostanu", informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.
  Wyświetleń: 2205
 985. Zarządzenie Nr 102/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 10 kwietnia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2205
 986. Zarządzenie Nr 222/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  Wyświetleń: 2205
 987. 423.Uchwała Nr XXIV/420/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie darowizny nieruchomości
  Wyświetleń: 2204
 988. KARTA USŁUG Nr 23/RSO - Postępowanie administracyjne w sprawie zameldowania na pobyt stały.
  Wyświetleń: 2204
 989. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik.
  Wyświetleń: 2204
 990. Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku - Informacja o wynikach naboru.
  Wyświetleń: 2204
 991. Zarządzenie Nr 53/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie zmiany wysokości udziałów w częściach nieruchomości wspólnej w budynku przy ul. Kolejowej 24 w Prudniku
  Wyświetleń: 2204
 992. 042. Uchwała Nr IV/42/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prudnik na lata 2009 - 2013
  Wyświetleń: 2203
 993. KARTA USŁUG Nr 7/WFB - Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.
  Wyświetleń: 2203
 994. OBWIESZCZENIE STAROSTY PRUDNICKIEGO o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
  Wyświetleń: 2203
 995. Zmiana terminu składania ofert w przetargu na termomodernizację Publicznego Gimnazjum nr 1 w Prudniku
  Wyświetleń: 2203
 996. Pomoc Społeczna
  Wyświetleń: 2202
 997. Informacje teleadresowe
  Wyświetleń: 2201
 998. Zarządzenie Nr 44/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  Wyświetleń: 2200
 999. Zarządzenie Nr 120/8/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 marca 2012 r. w sprawie wprowadzenie Zasad (polityki) rachunkowości
  Wyświetleń: 2199
 1000. Zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej: IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika
  Wyświetleń: 2197
 1001. Zarządzenie Nr 106/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 2197
 1002. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika.
  Wyświetleń: 2196
 1003. Oświadczenia majątkowe radnych za 2007 rok
  Wyświetleń: 2196
 1004. Sprawozdania 2006
  Wyświetleń: 2196
 1005. Zarządzenie Nr 162/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 2196
 1006. Informacja o stanie mienia komunalnego za 2007 r.
  Wyświetleń: 2195
 1007. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja VI z dnia 26 lutego 2015 r.
  Wyświetleń: 2195
 1008. Wykonanie budżetu za 2014 rok
  Wyświetleń: 2195
 1009. Zarządzenie Nr 39/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku
  Wyświetleń: 2195
 1010. 9.Protokół Nr IX/2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 13 czerwca 2011r.
  Wyświetleń: 2194
 1011. Dane teleadresowe Ośrodka Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 2193
 1012. Inwestycje celu publicznego - Niemysłowice
  Wyświetleń: 2193
 1013. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Świadczenie usług prowadzenia zajęć z elementami socjoterapii dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami
  Wyświetleń: 2189
 1014. Zarządzenie Nr 12/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 10 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 2189
 1015. 289.Uchwała Nr XVII/286/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie zmian w składzie osobowym stałej komisji Gospodarki Komunalnej
  Wyświetleń: 2187
 1016. 310.Uchwała Nr XVIII/307/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 2186
 1017. 375.Uchwała Nr XXII/372/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 2186
 1018. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko audytor wewnętrzny
  Wyświetleń: 2186
 1019. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje adm. za 2015 rok
  Wyświetleń: 2186
 1020. Zarządzenie Nr 211/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 lipca 2012 r. w sprawie stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2185
 1021. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2185
 1022. Zarządzenie Nr 107/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w składzie zespołu interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  Wyświetleń: 2184
 1023. Nabór na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 2182
 1024. Nabór na wolne stanowisko "Podinspektor ds. księgowości budżetowej"
  Wyświetleń: 2182
 1025. Nabór na stanowisko Głównego Księgowego w Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2181
 1026. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja L z dnia 28 listopada 2013r.
  Wyświetleń: 2181
 1027. Protokoły z kontroli przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim w Prudniku w roku 2005
  Wyświetleń: 2181
 1028. Zaproszenie do złożenia oferty
  Wyświetleń: 2180
 1029. Zarządzenie Nr 113/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 2180
 1030. KARTA USŁUG Nr 24/RSO - Wymeldowanie z pobytu stałego i czasowego trwającego ponad 3 miesiące.
  Wyświetleń: 2179
 1031. Przetarg nieograniczony: Usługi edukacyjne w ramach projektu pn.: Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik - zajęcia gimnastyki korekcyjnej
  Wyświetleń: 2179
 1032. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2179
 1033. 320.Uchwała Nr XVIII/318/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 2177
 1034. Zarządzenie Nr 10/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty i zmiany zarządzenia
  Wyświetleń: 2176
 1035. 412.Uchwała Nr XXIV/409/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w spr: zmian w budżecie Gm.Prudnik na 2012r.
  Wyświetleń: 2175
 1036. Zaproszenie do złożenia oferty
  Wyświetleń: 2175
 1037. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje adm. za 2006
  Wyświetleń: 2174
 1038. Sprawozdania 2013 - I Kwartał
  Wyświetleń: 2174
 1039. 213.Uchwała Nr XIV/211/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 2173
 1040. Kierownictwo Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku
  Wyświetleń: 2173
 1041. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za 2013 rok
  Wyświetleń: 2173
 1042. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opinii urbanistycznych na terenie gminy Prudnik w roku 2013
  Wyświetleń: 2173
 1043. Zarządzenie Nr 176/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 2173
 1044. Nabór na wolne stanowisko "Podinspektor ds. wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego z terenu wiejskiego Gminy Prudnik od osób fizycznych"
  Wyświetleń: 2172
 1045. Zarządzenie Nr 220/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 25 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 r.
  Wyświetleń: 2172
 1046. Obwieszczenie o wydaniu przez Starostę Prudnickiego Decyzji o pozwoleniu na budowę nr 78 z dnia 14 marca 2012 na rozbudowę i przebudowę kanalizacji ogólnospławnej i przebudowe ul. Lompy w Prudniku
  Wyświetleń: 2171
 1047. Sprawozdania 2010 - I Kwartał
  Wyświetleń: 2171
 1048. NABÓR NA STANOWISKO PRACY : Dyrektor Zespołu Szkół w Prudniku oraz Dyrektor Publicznego Przedszkola -Pod kasztanem- w Łące Prudnickiej.
  Wyświetleń: 2170
 1049. Sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2170
 1050. Informacja o wynikach konkursu na stanowisko Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku
  Wyświetleń: 2169
 1051. 5/2009 - Urząd Stanu Cywilnego w Prudniku
  Wyświetleń: 2168
 1052. Dostawa artykułów spożywczych, mięsa i wędlin do stołówek szkół i przedszkoli
  Wyświetleń: 2168
 1053. Zarządzenie Nr 202/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej związanego z własnością lokalu użytkowego oznaczonego numerem 1 w budynku przy ul. Damrota 13 w Prudniku
  Wyświetleń: 2168
 1054. 369.Uchwała Nr XXII/366/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: nabycia nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 2167
 1055. LISTA KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku
  Wyświetleń: 2167
 1056. Zarządzenie Nr 14/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 stycznia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 2167
 1057. Zarządzenie Nr 159/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie ustalenia wartości nakładów własnych poniesionych przez najemcę na remont lokalu mieszkalnego położonego w Prudniku i udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 2167
 1058. 359.Uchwała Nr XXI/356/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 2164
 1059. Majątek OSiR 2004
  Wyświetleń: 2164
 1060. Ośrodek Pomocy Społecznej - INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Stanowisko pracy d/s księgowości
  Wyświetleń: 2164
 1061. Zarządzenie Nr 170/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 czerwca 2012 r. uchylające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 2164
 1062. Zarządzenie Nr 49/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 2164
 1063. 12.Protokół Nr XII/2011 z sesji Rady Miejskiej w Prudniku odbytej w dniu 10 sierpnia 2011r.
  Wyświetleń: 2163
 1064. Budżet 2018
  Wyświetleń: 2163
 1065. KARTA USŁUG Nr 6/WFB - Odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej
  Wyświetleń: 2163
 1066. Przebudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku
  Wyświetleń: 2163
 1067. Informacja dot. naboru
  Wyświetleń: 2162
 1068. 419.Uchwała Nr XXIV/416/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 2161
 1069. Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Prudniku - Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 2161
 1070. Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert w 2014 roku
  Wyświetleń: 2161
 1071. Oświadczenie majątkowe - WZÓR
  Wyświetleń: 2160
 1072. 449.Uchwała Nr XXVI/446/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 2159
 1073. Zarządzenie Nr 200/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 2159
 1074. Zarządzenie Nr 229/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 2158
 1075. 302.Uchwała Nr XVIII/299/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr.wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 2157
 1076. Akt Założycielski
  Wyświetleń: 2157
 1077. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 2157
 1078. Zarządzenie Nr 120/11/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 15 maja 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wykazu stanowisk i ilości planowanych etatów w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  Wyświetleń: 2157
 1079. Zarządzenie Nr 208/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 12 lipca 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  Wyświetleń: 2157
 1080. Zwierzęta
  Wyświetleń: 2157
 1081. 319.Uchwała Nr XVIII/317/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 2156
 1082. Zarządzenie Nr 224/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 2156
 1083. Zarządzenie Nr 1/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu krótkoteminowego
  Wyświetleń: 2155
 1084. Zarządzenie Nr 120/2/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Prudnika Nr 0152/11/2009 z dnia 17 kwietnia 2009 r. w sprawie przygotowania systemu kierowania bezpieczeństwem narodowym w Gminie Prudnik
  Wyświetleń: 2155
 1085. 370.Uchwała Nr XXII/367/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 2154
 1086. Dostawa artykułów spożywczych dla Środowiskowego Domu Samopomocy
  Wyświetleń: 2153
 1087. LISTA KANDYDATÓW - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. gospodarowania mieniem komunalnym
  Wyświetleń: 2153
 1088. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2153
 1089. 176.Uchwała Nr XIII/174/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w Prudniku
  Wyświetleń: 2152
 1090. Kierownictwo Zarządu Budynków Komunalnych
  Wyświetleń: 2151
 1091. Sprawozdania 2012 - III Kwartał
  Wyświetleń: 2150
 1092. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 2149
 1093. 5.Protokół Nr V/2011 z sesji RM w Prudniku odbytej w dniu 24 lutego 2011r.
  Wyświetleń: 2146
 1094. Sprawozdania 2010 - II Kwartał
  Wyświetleń: 2146
 1095. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 2146
 1096. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie tablic pamiątkowych dot. projektu pn. Stworzenie Regionalnego Inkubatora Przedsiębiorczości w Prudniku
  Wyświetleń: 2146
 1097. Gminny Zarząd Oświaty i Wychowania w Prudniku - Informacja o wynikach naboru na stanowisko Księgowego
  Wyświetleń: 2145
 1098. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Prudnik 2004
  Wyświetleń: 2145
 1099. Zarządzenie Nr 8/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 3 stycznia 2012 r. w sprawie zaliczenia na poczet ceny lokalu mieszkalnego nakładów własnych poniesionych przez najemcę na ten lokal
  Wyświetleń: 2145
 1100. 340.Uchwała Nr XIX/337/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr:zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 2144
 1101. Zapytanie ofertowe na "Zabezpieczenie medyczne imprezy plenerowej pn. 35 Rajd Maluchów - Prudnik 2014 rok realizowanej w ramach projektu "Opolskie atrakcyjne turystycznie dla rodzin"
  Wyświetleń: 2144
 1102. Zarządzenie Nr 148/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie stawki czynszu za dzierżawę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2144
 1103. Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku
  Wyświetleń: 2143
 1104. Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015
  Wyświetleń: 2143
 1105. Zarządzenie Nr 37/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 2143
 1106. Zorganizowanie zielonej szkoły w ramach projektu: Równym krokiem
  Wyświetleń: 2143
 1107. Sprawozdanie Biblioteki za 2007 r.
  Wyświetleń: 2142
 1108. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za 2012 rok
  Wyświetleń: 2142
 1109. Zarządzenie Nr 23/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 2142
 1110. Uchwała Nr XVI/257/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011 r. w sprawie założenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku z filią w Wieszczynie wraz z aktem założycielskim i statutem
  Wyświetleń: 2141
 1111. Zarządzenie Nr 199/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 9 lipca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 2141
 1112. Informacja dot. naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Agencji Promocji i Rozwoju Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2140
 1113. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za 2009 rok
  Wyświetleń: 2140
 1114. Zaproszenie do złożenia oferty
  Wyświetleń: 2140
 1115. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  Wyświetleń: 2140
 1116. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XXII z dnia 31 marca 2016 r.
  Wyświetleń: 2139
 1117. Plan wsi Niemysłowice, Rudziczka, Mieszkowice
  Wyświetleń: 2138
 1118. Dane teleadresowe.
  Wyświetleń: 2137
 1119. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 2136
 1120. Oświadczenia majątkowe radnych za 2006 rok
  Wyświetleń: 2136
 1121. Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik.
  Wyświetleń: 2135
 1122. Przetarg nieograniczony: Usługi edukacyjne w ramach projektu pn.: Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik - zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami komunikacji społecznej
  Wyświetleń: 2135
 1123. Oświadczenia majątkowe radnych za 2006 w związku z rozpoczęciem kadencji
  Wyświetleń: 2134
 1124. Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rok 2009 w dziedzinie promocji Gminy Prudnik poprzez osiągnięcia sportowe.
  Wyświetleń: 2134
 1125. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: Naczelnik Gminnego Centrum Reagowania i Porządku Publicznego
  Wyświetleń: 2133
 1126. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XVII z dnia 30 listopada 2011r.
  Wyświetleń: 2133
 1127. Zapytanie ofertowe na dostawę opału
  Wyświetleń: 2133
 1128. 9/2011 - Kontrola w Środowiskowym Domu Samopomocy w Prudniku
  Wyświetleń: 2132
 1129. Przewóz dzieci i uczniów do przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Prudnik w roku szkolnym 2017/2018
  Wyświetleń: 2131
 1130. Remont instalacji elektrycznej
  Wyświetleń: 2131
 1131. 354.Uchwała Nr XXI/351/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr: zbycia nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 2130
 1132. Zarządzenie Nr 89/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie udzielenia 10% bonifikaty od ceny lokalu użytkowego
  Wyświetleń: 2130
 1133. Zaproszenie do złożenia oferty
  Wyświetleń: 2129
 1134. Zarządzenie Nr 15/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 16 stycznia 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2129
 1135. 420.Uchwała Nr XXIV/417/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 2128
 1136. Przebudowa drogi we wsi Niemysłowice
  Wyświetleń: 2128
 1137. Zarządzenie Nr 11/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie analizy wydatków ponoszonych na wynagrodzenia nauczycieli w roku 2012 przez Gminę Prudnik
  Wyświetleń: 2128
 1138. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2128
 1139. 384.Uchwała Nr XXII/381/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr:przyjęcia programu opieki nad zwierzątami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gm.Prudnik w 2012r.
  Wyświetleń: 2127
 1140. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2127
 1141. Oświadczenia majątkowe złożone w dniu odwołania, rozwiązania umowy o pracę lub cofnięcia upoważnienia do wydawania decyzji w imieniu Burmistrza
  Wyświetleń: 2127
 1142. Zarządzenie Nr 120/4A/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 6 lutego 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie regulaminu naboru pracowników na stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prudniku
  Wyświetleń: 2126
 1143. 106. Uchwała Nr VII/104/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011 rok
  Wyświetleń: 2125
 1144. 415.Uchwała Nr XXIV/412/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w spr: utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 1 w Prudniku
  Wyświetleń: 2125
 1145. Informacja z działalności OPS Prudnik za 2011r.
  Wyświetleń: 2125
 1146. KARTA USŁUG Nr 9/WFB - Odroczenie lub rozłożenie na raty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą
  Wyświetleń: 2125
 1147. Zarządzenie Nr 6/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 2125
 1148. 348.Uchwała Nr XIX/345/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w spr: nadania statutu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Prudniku
  Wyświetleń: 2124
 1149. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXXIII z dnia 30 października 2012r.
  Wyświetleń: 2124
 1150. Przebudowa stacji Paliw w Prudniku ul. Kościuszki 74
  Wyświetleń: 2124
 1151. Sprawozdania 2008
  Wyświetleń: 2124
 1152. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2124
 1153. 235.Uchwała Nr XV/233/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr:zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gm.Prudnik
  Wyświetleń: 2123
 1154. 267.Uchwała Nr XVII/264/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanych
  Wyświetleń: 2123
 1155. Zarządzenie Nr 172/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 2123
 1156. 299.Uchwała Nr XVIII/296/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 2122
 1157. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 2122
 1158. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Świadczenie usług pedagogiczno-edukacyjnych w świetlicy opiekuńczo wychowawczej w obiekcie Spółdzielni Mieszkaniowej
  Wyświetleń: 2120
 1159. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXXV z dnia 14 grudnia 2012r.
  Wyświetleń: 2119
 1160. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XLIX z dnia 30 października 2013r.
  Wyświetleń: 2119
 1161. Informacja o wynikach naboru na stanowisko Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 2118
 1162. PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2017 r.
  Wyświetleń: 2118
 1163. Zakup systemu nagłośnienia oraz ekranu do nowo tworzonego Kina „Diana” w Prudniku
  Wyświetleń: 2118
 1164. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2118
 1165. 286.Uchwała Nr XVII/283/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Szybowice, części wsi Mieszkowice i części wsi Rudziczka.
  Wyświetleń: 2117
 1166. Informacja dotycząca naboru na wolne stanowisko- referent ds. promocji
  Wyświetleń: 2117
 1167. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 2117
 1168. Zarządzenie Nr 214/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 2117
 1169. Zarządzenie Nr 237/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 9 sierpnia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 2117
 1170. Budowa drogi wraz z fundamentami przeprawy mostowej
  Wyświetleń: 2116
 1171. Nabór na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 2115
 1172. Zarządzenie Nr 55/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie rozłożenia należności na raty
  Wyświetleń: 2115
 1173. 451.Uchwała Nr XXVI/448/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: zmiany imienia Publicznej Szkoły Podstawowej w Moszczance
  Wyświetleń: 2114
 1174. Sprawozdania 2010 - IV Kwartał
  Wyświetleń: 2114
 1175. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2012
  Wyświetleń: 2114
 1176. Zarządzenie Nr 46/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie przekazania budynku do administrowania
  Wyświetleń: 2114
 1177. 13/2008 - Kontrola w Zarządzie Budynków Komunalnych w Prudniku
  Wyświetleń: 2113
 1178. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Świadczenie usług pedagogiczno-edukacyjnych w świetlicy opiekuńczo wychowawczej w obiekcie Publicznego Stowarzyszeniowego Przedszkola
  Wyświetleń: 2113
 1179. Zarządzenie Nr 42/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 2113
 1180. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje adm. za 2016 rok
  Wyświetleń: 2112
 1181. Zarządzenie Nr 169/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 czerwca 2012 r. w sprawie ogłoszenia konkursów na stanowiska dyrektorów Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 1 w Prudniku i Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 2 w Prudniku
  Wyświetleń: 2112
 1182. 226.Uchwała Nr XIV/224/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 2111
 1183. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY - Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku
  Wyświetleń: 2111
 1184. Przebudowa drogi powiatowej Prudnik-Dębowiec-Wieszczyna
  Wyświetleń: 2111
 1185. Przetarg nieograniczony na: Prowadzenie zajęć edukacyjnych w ramach projektu: Równym Krokiem - warsztaty matematyczno – przyrodnicze dla uczniów kl. I-III
  Wyświetleń: 2111
 1186. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2111
 1187. Wyszukiwarka zaawansowana
  Wyświetleń: 2109
 1188. 391.Uchwała Nr XXIII/388/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. uchylajaca uchwałę w spr: zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 2108
 1189. Sprawozdania 2014 - III Kwartał
  Wyświetleń: 2108
 1190. Zaproszenie do złożenia ofert na wykonanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz opinii urbanistycznych na terenie gminy Prudnik w roku 2014.
  Wyświetleń: 2108
 1191. Zarządzenie Nr 149/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 2108
 1192. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2108
 1193. Ogłoszenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ustaleń projektu Strategii Rozwoju Gminy Prudnik na lata 2009-2020.
  Wyświetleń: 2107
 1194. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XLIII z dnia 26 czerwca 2013r.
  Wyświetleń: 2107
 1195. Dane Teleadresowe
  Wyświetleń: 2105
 1196. KARTA USŁUG Nr 26/RSO - Wpis do rejestru wyborców.
  Wyświetleń: 2105
 1197. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego
  Wyświetleń: 2105
 1198. Zarządzenie Nr 157/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 2105
 1199. 435.Uchwała Nr XXV/432/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 5 czerwca 2012r w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika
  Wyświetleń: 2104
 1200. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Prudnik 2005
  Wyświetleń: 2104
 1201. 345.Uchwała Nr XIX/342/2012 Rady Miejskiej w Prudnuku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 2103
 1202. Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego wyborców w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (wykaz dokumentów)
  Wyświetleń: 2102
 1203. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Stanowisko Instruktor Sportu
  Wyświetleń: 2102
 1204. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2102
 1205. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: badania biegłych sądowych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu
  Wyświetleń: 2102
 1206. 240.Uchwała Nr XV/238/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 2101
 1207. Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu na zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
  Wyświetleń: 2101
 1208. Zarządzenie Nr 38/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 1 lutego 2012 r. w sprawie rozłożenia należności na raty
  Wyświetleń: 2101
 1209. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2100
 1210. Program współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012
  Wyświetleń: 2099
 1211. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XL z dnia 27 marca 2013r.
  Wyświetleń: 2099
 1212. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2099
 1213. 355.Uchwała Nr XXI/352/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr: zbycia nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 2098
 1214. 428.Uchwała Nr XXIV/425/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 2098
 1215. Zarządzenie Nr 124/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 2098
 1216. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży
  Wyświetleń: 2098
 1217. Termomodernizacja hali sportowej Publicznego Gimnazjum nr 1
  Wyświetleń: 2096
 1218. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o przyjęciu zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika
  Wyświetleń: 2095
 1219. Urządzenie i ogrodzenie placu gminnego we wsi Szybowice
  Wyświetleń: 2095
 1220. Zakup energii elektrycznej dla Gminy Prudnik oraz jednostek organizacyjnych i spółek gminy
  Wyświetleń: 2095
 1221. Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej – etap I
  Wyświetleń: 2094
 1222. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XVIII z dnia 29 grudnia 2011r.
  Wyświetleń: 2094
 1223. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 2092
 1224. Ogłoszenie o naborze na Stanowisko ds. windykacji należności gminy
  Wyświetleń: 2092
 1225. 283.Uchwała Nr XVII/280/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 2091
 1226. Majątek POK 2009
  Wyświetleń: 2091
 1227. Obwieszczenie Starosty Prudnickiego
  Wyświetleń: 2091
 1228. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ w PRUDNIKU - Sesja I z dnia 1 grudnia 2014 r.
  Wyświetleń: 2091
 1229. Zarządzenie Nr 160/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 2091
 1230. Informacja dla gmin - Góry Opawskie IV warsztaty
  Wyświetleń: 2090
 1231. 308.Uchwała Nr XVIII/305/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 2089
 1232. Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2089
 1233. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXVI z dnia 28 czerwca 2012r.
  Wyświetleń: 2089
 1234. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonanie przyłacza i świadczenie usług telekomunikacyjnych
  Wyświetleń: 2089
 1235. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2089
 1236. 18/2011 - Kontrola w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Moszczance
  Wyświetleń: 2088
 1237. Dostawa i montaż projektora kinowego
  Wyświetleń: 2087
 1238. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja LIII z dnia 30 stycznia 2014r.
  Wyświetleń: 2087
 1239. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2087
 1240. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO: Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku
  Wyświetleń: 2086
 1241. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o wystąpieniu o uzgodnienie przez RDOŚ farmy wiatrowej GB Szybowice.
  Wyświetleń: 2086
 1242. Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert na rok 2013 w Gminie Prudnik
  Wyświetleń: 2086
 1243. Opłaty za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Prudniku
  Wyświetleń: 2086
 1244. 304.Uchwała Nr XVIII/301/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 2084
 1245. Wyniki naboru wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizacje zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2084
 1246. 392.Uchwała Nr XXIII/389/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. uchylajaca uchwałę w spr:zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 2083
 1247. Sprawozdania 2010 - III Kwartał
  Wyświetleń: 2083
 1248. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  Wyświetleń: 2081
 1249. Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla Gminy Miejsko-Wiejskiej Prudnik
  Wyświetleń: 2080
 1250. Plan 1996r.
  Wyświetleń: 2079
 1251. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 2079
 1252. Zarządzenie Nr 151/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 2079
 1253. 455.Uchwała Nr XXVI/452/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: zmian w składzie osobowym stałej komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego RM
  Wyświetleń: 2078
 1254. Informacja o stanie mienia komunalnego Gminy Prudnik 2006
  Wyświetleń: 2078
 1255. Majątek Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku
  Wyświetleń: 2078
 1256. 288.Uchwała Nr XVII/285/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi
  Wyświetleń: 2077
 1257. Majątek ZEC 2005
  Wyświetleń: 2076
 1258. Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom spolecznym
  Wyświetleń: 2076
 1259. Usługa serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2076
 1260. Zapytanie ofertowe na wynajem aparatury nagłaśniającej i sceny z zadaszeniem na imprezę plenerową pn. 36 Rajd Maluchów - Prudnik 2015r. realizowaną w ramach projektu "Opolskie kwitnące muzycznie III"
  Wyświetleń: 2076
 1261. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2076
 1262. 373.Uchwała Nr XXII/370/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 2075
 1263. Prudnicki Ośrodek Kultury - Nabór na wolne stanowisko pracy: Główny księgowy
  Wyświetleń: 2075
 1264. Zarządzenie Nr 31/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie nieodpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 2075
 1265. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 2074
 1266. Sprawozdania Burmistrza za 2017 r.
  Wyświetleń: 2074
 1267. Majątek ZUK 2008
  Wyświetleń: 2073
 1268. O P.P.U. Torkonstal
  Wyświetleń: 2073
 1269. Zarządzenie Nr 133/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2073
 1270. 238.Uchwała Nr XV/236/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: nabycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 2072
 1271. Sprawozdania 2011 - II Kwartał
  Wyświetleń: 2072
 1272. Obwieszczenie Starosty Prudnickiego o wszczęciu postępowania w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania pozwolenia na rozbudowę i przebudowę kanalizacji ogólnospławnej i przebudowę ul. Lompy w Prudniku
  Wyświetleń: 2071
 1273. Sieć wodociągowa z przyłączami rejonu Prudnik-Chocim-Dębowiec
  Wyświetleń: 2071
 1274. Środowiskowy Dom Samopomocy w Prudniku ul. Parkowa 6 OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE- Stanowisko Główny Księgowy
  Wyświetleń: 2071
 1275. 280.Uchwała Nr XVII/277/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 2070
 1276. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012
  Wyświetleń: 2070
 1277. 421.Uchwała Nr XXIV/418/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 2069
 1278. Zaproszenie do złożenia oferty na modernizację układu odpylania kotła WR-5 na ciepłowni w Lubrzy I etap.
  Wyświetleń: 2069
 1279. Nabór na wolne stanowisko "Kierownik Referatu Strategii i Rozwoju"
  Wyświetleń: 2068
 1280. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: usługi pedagogiczno-edukacyjne w świetlicy opiekuńczo wychowawczej przedszkola w Niemysłowicach
  Wyświetleń: 2067
 1281. 396.Uchwała Nr XXIII/393/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr: obciążenia nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 2066
 1282. Przetarg nieograniczony: Usługi edukacyjne w ramach projektu pn.: Indywidualizacja kształcenia w klasach I-III w Gminie Prudnik - zajęcia terapeutyczne dogoterapia
  Wyświetleń: 2065
 1283. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3
  Wyświetleń: 2065
 1284. 452.Uchwała Nr XXVI/449/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: wyrażenia zgody na włączenie nieruchomości w granice Wałbrzyskiej Strefy Ekonomicznej
  Wyświetleń: 2064
 1285. Majątek ZUK 2011
  Wyświetleń: 2064
 1286. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko
  Wyświetleń: 2064
 1287. Zapytanie ofertowe na występ artystyczny Zespołu Siostry Wajs & Stonoga podczas 36 Rajdu Maluchów realizowanego w ramach projektu "Opolskie kwitnące muzycznie III"
  Wyświetleń: 2064
 1288. Zarząd Budynków Komunalnych w Prudniku ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy- Referent ds. windykacji
  Wyświetleń: 2064
 1289. Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej
  Wyświetleń: 2063
 1290. Zakup energii elektrycznej dla Gminy Prudnik oraz jednostek organizacyjnych i spółek gminy
  Wyświetleń: 2063
 1291. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 2062
 1292. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr VIII z dnia 31.05.2011r.
  Wyświetleń: 2062
 1293. Nabór na stanowisko księgowego w GZOIW w Prudniku
  Wyświetleń: 2061
 1294. Oferta realizacji zadania publicznego w 2010 - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
  Wyświetleń: 2061
 1295. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: usługi konsultacyjne dla osób zażywających narkotyki i ich rodzin
  Wyświetleń: 2061
 1296. Zapytanie ofertowe na występ artystyczny zespołu DE FACTO na imprezę plenerową pn. X Rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej
  Wyświetleń: 2061
 1297. 035. Uchwała Nr IV/35/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczególowych warunków jego funkcjonowania
  Wyświetleń: 2060
 1298. 382.Uchwała Nr XXII/379/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 2060
 1299. Zarządzenie Nr 120/13/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 1 czerwca 2012 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadzoru nad realizacją umowy o przyznanie pomocy w ramach Osi priorytetowej RPOP.05.00.00 Infrastruktura społeczna i szkolnictwo wyższe
  Wyświetleń: 2060
 1300. 311.Uchwała Nr XVIII/308/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 2059
 1301. Głosowanie korespondencyjne
  Wyświetleń: 2058
 1302. Kierownictwo.
  Wyświetleń: 2058
 1303. Pomniki
  Wyświetleń: 2058
 1304. Zaproszenie do składania ofert na wykonanie tablic pamiątkowych dot. projektu pn. III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika
  Wyświetleń: 2058
 1305. Zarządzenie Nr 129/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 2058
 1306. Zarządzenie wyborów - kalendarz wyborczy
  Wyświetleń: 2058
 1307. 368.Uchwała Nr XXII/365/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr.zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 2057
 1308. 230.Uchwała Nr XIV/228/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 2056
 1309. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2056
 1310. 427.Uchwała Nr XXIV/424/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 2055
 1311. 434.Uchwała Nr XXV/431/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 5 czerwca 2012r. w sprawie stwierdzenia zgodności projektu zmiany MPZP miasta Prudnika z ustaleniami Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2054
 1312. 049.Uchwała Nr V/47/2011 Rady Miejskiej w P- ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011r.
  Wyświetleń: 2052
 1313. Zarządzenie Nr 235/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 sierpnia 2012 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 1 w Prudniku
  Wyświetleń: 2052
 1314. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: usługi konsultacyjne dla osób zażywających narkotyki
  Wyświetleń: 2052
 1315. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na rok 2012
  Wyświetleń: 2051
 1316. Usługa serwisu sieci i urządzeń oświetlenia drogowego na terenie Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2051
 1317. 239.Uchwała Nr XV/237/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r.w spr: obciążenia nieruchomości
  Wyświetleń: 2050
 1318. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja XLVI z dnia 26 września 2013r.
  Wyświetleń: 2050
 1319. Zarządzenie Nr 50/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 2050
 1320. 357.Uchwała Nr XXI/354/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr: nabycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 2049
 1321. 162.Uchwała Nr X/160/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu wsi Piorunkowice
  Wyświetleń: 2048
 1322. Zarządzenie Nr 167/2012 Burmistrz Prudnika z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 2048
 1323. 367.Uchwała Nr XXII/364/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 2047
 1324. Sprawozdania 2013 - III Kwartał
  Wyświetleń: 2047
 1325. Zarządzenie Nr 138/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą gruntu
  Wyświetleń: 2047
 1326. 366.Uchwała Nr XXII/363/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr.zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 2046
 1327. Sprawozdania 2014 - II Kwartał
  Wyświetleń: 2046
 1328. Zarządzenie Nr 183/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2012- 2016
  Wyświetleń: 2046
 1329. Zarządzenie Nr 213/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 2046
 1330. 153.Uchwała Nr X/151/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 2045
 1331. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów w Gminie Prudnik
  Wyświetleń: 2045
 1332. 361.Uchwała Nr XXI/358/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr:zamiaru likwidacji oddziałów zamiejscowych Publicznych Przedszkoli w Rudziczce i w Łące Prudnickiej
  Wyświetleń: 2044
 1333. Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 2044
 1334. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
  Wyświetleń: 2044
 1335. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Świadczenie usług konsultacyjnych dla osób zażywających narkotyki i ich rodzin
  Wyświetleń: 2044
 1336. Zmiana do zaproszenia do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 2044
 1337. Informacja dotycząca naboru na stanowisko: referent ds. przygotowania i rozliczeń inwestycji i remontów
  Wyświetleń: 2043
 1338. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXXVII z dnia 31 stycznia 2013r.
  Wyświetleń: 2042
 1339. Rodzaj świadczonych usług.
  Wyświetleń: 2041
 1340. Zarządzenie Nr 58/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie nowego ustalenia wysokości udziałów w nieruchomości wspólnej w budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 25 w Prudniku
  Wyświetleń: 2041
 1341. Zarządzenie Nr 94/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 2041
 1342. 261.Uchwała Nr XVI/258/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011r. w spr: obsadzenia wygasłego mandatu w Okręgu Wyborczym Nr 2 w Prudniku
  Wyświetleń: 2040
 1343. 402.Uchwała Nr XXIII/399/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 2040
 1344. Zarządzenie Nr 161/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 2040
 1345. Zarządzenie Nr 26/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 24 stycznia 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Prudniku
  Wyświetleń: 2040
 1346. Sprawozdanie Biblioteki za 2010 r.
  Wyświetleń: 2039
 1347. 317.Uchwała Nr XVIII/315/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 2038
 1348. Majątek Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku 2004
  Wyświetleń: 2038
 1349. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy- Stanowisko: Zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
  Wyświetleń: 2038
 1350. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej na rok 2013
  Wyświetleń: 2038
 1351. 161.Uchwała Nr X/159/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 2037
 1352. 300.Uchwała Nr XVIII/297/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 2037
 1353. 329.Uchwała Nr XVIII/327/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. zm.uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2037
 1354. 407.Uchwała Nr XXIII/404/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr: skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu na uchwałę Nr XVII/283/2011 w spr:uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  Wyświetleń: 2037
 1355. Program współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013
  Wyświetleń: 2037
 1356. 398.Uchwała Nr XXXIII/395/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r.w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 2036
 1357. Oświadczenia majątkowe radnych za 2016 rok
  Wyświetleń: 2036
 1358. Remont instalacji sprężonego powietrza
  Wyświetleń: 2036
 1359. Uchwała Nr 594/2012 z dnia 12 grudnia 2012 w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2013r.
  Wyświetleń: 2036
 1360. 167.Uchwała Nr XI/165/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 01 sierpnia 2011, w sprawie zmian w budżecie gminy Prudnik na 2011 rok
  Wyświetleń: 2035
 1361. 144.Uchwała Nr VIII/142/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. zm. uchwałę w spr: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Czyżowice
  Wyświetleń: 2034
 1362. Sprawozdania roczne - 2013
  Wyświetleń: 2034
 1363. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XLVII z dnia 26 października 2017 r.
  Wyświetleń: 2033
 1364. Wydanie licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
  Wyświetleń: 2032
 1365. Wykonanie renowacji stolarki drewnianej okiennej i drzwiowej
  Wyświetleń: 2031
 1366. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 2030
 1367. Zarządzenie Nr 207/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 2030
 1368. 401.Uchwała Nr XXIII/398/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 2029
 1369. Informacja dot. naboru na stanowisko- Referent ds. księgowości podatkowej i windykacji należności podatkowych Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2029
 1370. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej: Świadczenie usług pedagogiczno-edukacyjnych w świetlicy opiekuńczo wychowawczej w obiekcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Prudniku
  Wyświetleń: 2029
 1371. Zarządzenie Nr 34/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 27 stycznia 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 2029
 1372. 122.Uchwała Nr VIII/120/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 2028
 1373. Sprawozdania 2011 - III Kwartał
  Wyświetleń: 2028
 1374. Zawiadominie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 2028
 1375. 274.Uchwała Nr XVII/271/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 2027
 1376. 305.Uchwała Nr XVIII/302/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr.wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 2027
 1377. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXIII z dnia 26 kwietnia 2012r.
  Wyświetleń: 2027
 1378. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU : Dyrekor Ośrodka Sportu i Rekreacji w Prudniku.
  Wyświetleń: 2026
 1379. Obwieszczenie o wszczęciu postępowania, rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa i przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko w postępowaniu o wydaniu decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla budowy obwodnicy.
  Wyświetleń: 2026
 1380. Oświadczenia majątkowe złożone w związku z zatrudnieniem lub powołaniem na stanowisko objęte obowiązkiem składania oświadczeń
  Wyświetleń: 2025
 1381. 349.Uchwała Nr XIX/346/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr:rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Prudnika
  Wyświetleń: 2024
 1382. Majątek OSiR 2006
  Wyświetleń: 2023
 1383. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 2023
 1384. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 2023
 1385. 100.Uchwała Nr VI/98/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 2022
 1386. 410.Uchwała Nr XXIV/407/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w spr:udzielenia absolutorium Burmistrzowi Prudnika z tytułu wykonania budżetu Gm.Prudnik za 2011r.
  Wyświetleń: 2022
 1387. 277.Uchwała Nr XVII/274/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 2021
 1388. 360.Uchwała Nr XXI/357/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 2021
 1389. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU - Stanowisko do spraw ewidencji ludności
  Wyświetleń: 2021
 1390. Majątek ZUK 2004
  Wyświetleń: 2021
 1391. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika o zakończeniu postępowania w sprawie decyzji środowiskowej Budowa Farmy Wiatrowej Szybowice...
  Wyświetleń: 2020
 1392. PROJEKTY UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ - sesja LI - 28.01.2010
  Wyświetleń: 2020
 1393. Zarządzenie Nr 185/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 29 czerwca 2012 r. w sprawie przejęcia i przekazania budynku do administrowania
  Wyświetleń: 2020
 1394. Zarządzenie Nr 215/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 20 lipca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 2020
 1395. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2017
  Wyświetleń: 2019
 1396. 064.Uchwała Nr VI/62/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: zmiany prognozy finansowej Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 2018
 1397. 218.Uchwala Nr XIV/216/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 2018
 1398. 339.Uchwała Nr XIX/336/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr: zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 2018
 1399. 389.Uchwała Nr XXIII/386/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr.zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2012r.
  Wyświetleń: 2018
 1400. 043. Uchwała Nr IV/43/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Prudnika
  Wyświetleń: 2017
 1401. 356.Uchwała Nr XXI/353/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 2016
 1402. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO
  Wyświetleń: 2016
 1403. 088.Uchwała Nr VI/86/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 2015
 1404. Otwarty konkurs ofert: na realizację zadań publicznych Gminy Prudnik z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej na rok 2013
  Wyświetleń: 2015
 1405. Rozwój infrastruktury terenu inwestycyjnego przy ul. Przemysłowej w Prudniku
  Wyświetleń: 2015
 1406. Zarządzenie Nr 168/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 19 czerwca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 2015
 1407. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę farmy wiatrowej w obrębie miejscowości Mieszkowice, Szybowice, Rudziczka przez firmę GB Szybowice 301 Sp. zo.o.
  Wyświetleń: 2014
 1408. Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wyborczych
  Wyświetleń: 2014
 1409. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  Wyświetleń: 2014
 1410. Nabór na wolne stanowisko "Podinspektor ds. rozliczeń finansowo-budżetowych"
  Wyświetleń: 2012
 1411. Oświadczenie majątkowe Burmistrza Prudnika złożone w zwiazku z rozpoczeciem nowej kadencji 2014-2018
  Wyświetleń: 2012
 1412. Remont ogrodzenia i części podwórka przy Publicznym Przedszkolu nr 4
  Wyświetleń: 2012
 1413. Zarządzenie Nr 126/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 maja 2012 r. w sprawie rozłożenia należności na raty
  Wyświetleń: 2012
 1414. Zarządzenie Nr 25/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 2012
 1415. LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE - Kierownik działu technicznego
  Wyświetleń: 2011
 1416. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 2011
 1417. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ- sesja LI z dnia 20 grudnia 2013r.
  Wyświetleń: 2011
 1418. Sprawozdania Burmistrza za 2018 r.
  Wyświetleń: 2011
 1419. Majątek ZUK 2010
  Wyświetleń: 2010
 1420. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: KIEROWNIK DZIAŁU TECHNICZNEGO
  Wyświetleń: 2010
 1421. Zarządzenie Nr 175/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 2010
 1422. Zarządzenie Nr 64/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 23 lutego 2012 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 2010
 1423. 291.Uchwała Nr XVIII/288/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: przyjęcia stanowiska w spr:planowanej reorganizacji Sądu Rejonowego w Prudniku
  Wyświetleń: 2009
 1424. Informacja z działalności OPS Prudnik za 2010r.
  Wyświetleń: 2009
 1425. Oferta realizacji zadania publicznego w 2010 - działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
  Wyświetleń: 2009
 1426. Zarządzenie Nr 104/2012 Burmistrza Prudnika zdnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  Wyświetleń: 2009
 1427. Zarządzenie Nr 48/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 2009
 1428. 383.Uchwała Nr XXII/380/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 2008
 1429. Informacja o wynikach naboru na stanowisko audytor wewnętrzny
  Wyświetleń: 2008
 1430. Zarządzenie Nr 29/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie upoważnienia Zastępcy Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku
  Wyświetleń: 2008
 1431. Nabór na wolne stanowisko "Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego"
  Wyświetleń: 2007
 1432. Nabór na wolne stanowisko pracy ZWIK Prudnik
  Wyświetleń: 2007
 1433. 259. Załącznik nr 3,4,5,6 do Uchwały Nr XVI/256/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011r.
  Wyświetleń: 2006
 1434. Zawiadomienie o ponownym wyborze oferty na Wykonanie projektów oraz wyprodukowanie materiałów promocyjnych
  Wyświetleń: 2006
 1435. 077.Uchwała Nr VI/75/2011 z dnia 31 maraca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 2005
 1436. 163.Uchwała Nr X/161/2011 Rady miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych
  Wyświetleń: 2005
 1437. 031. Uchwała Nr III/31/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w spawie zmian w składzie osobowym stałej komisji Spraw Obywatelskich i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Prudniku
  Wyświetleń: 2004
 1438. 199.Uchwała Nr XIII/197/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 2004
 1439. 245.Uchwała Nr XV/243/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 2004
 1440. 444.Uchwała Nr XXVI/441/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: obciążenia nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 2004
 1441. Zarządzenie Nr 88A/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej związanego z własnością lokalu użytkowego oznaczonego numerem 1 w budynku przy ul. Piastowskiej 41 w Prudniku
  Wyświetleń: 2004
 1442. 406.Uchwała Nr XXIII/403/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 2003
 1443. 160.Uchwała Nr X/158/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 2002
 1444. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XVII z dnia 29 października 2015 r.
  Wyświetleń: 2002
 1445. Sprawozdania 2007
  Wyświetleń: 2001
 1446. 071.Uchwała Nr VI/69/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 2000
 1447. 241.Uchwała Nr XV/239/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 2000
 1448. 051.Uchwała Nr V/49/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 1999
 1449. 347.Uchwała Nr XIX/344/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr: powołania członków Rady Muzeum działającej prz Muzeum Ziemi Prudnickiej w Prudniku
  Wyświetleń: 1999
 1450. 156.Uchwała Nr X/154/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1998
 1451. 188.Uchwała Nr XIII/186/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1998
 1452. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XV z dnia 24 września 2015 r.
  Wyświetleń: 1998
 1453. Sprawozdanie Biblioteki za 2006 r.
  Wyświetleń: 1998
 1454. 439.Uchwała Nr XXVI/436/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1997
 1455. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr X z dnia 20.06.2011r.
  Wyświetleń: 1996
 1456. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1996
 1457. 154.Uchwała Nr X/152/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1995
 1458. 341.Uchwała Nr XIX/338/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr:zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1995
 1459. Zarządzenie Nr 165/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  Wyświetleń: 1994
 1460. 159.Uchwała Nr X/157/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1993
 1461. Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
  Wyświetleń: 1993
 1462. 411.Uchwała Nr XXIV408/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w spr: przekazania środków finansowych dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Opolu
  Wyświetleń: 1992
 1463. 417.Uchwała Nr XXIV/414/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w spr: likwidacji oddziałów zamiejscowych Publicznych Przedszkoli w Rudziczce i Łące Prudnickiej
  Wyświetleń: 1992
 1464. Zaproszenie do składania ofert cenowych
  Wyświetleń: 1992
 1465. Zarządzenie Nr 234/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie zmiany wysokości udziału w nieruchomości wspólnej związanego z własnością lokalu mieszkalnego nr 1 w budynku wielomieszkaniowym w Prudniku przy ul. Grunwaldzkiej 1
  Wyświetleń: 1992
 1466. Zarządzenie Nr 96/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej związanego z własnością lokalu użytkowego oznaczonego numerem 1 w budynku przy ul. Piastowskiej 4 w Prudniku
  Wyświetleń: 1992
 1467. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1992
 1468. 141.Uchwała Nr VIII/139/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2011r. w spr: przekazania skargi do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu
  Wyświetleń: 1991
 1469. Ogłoszenie o przeprowadzeniu konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
  Wyświetleń: 1991
 1470. zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Wykonanie ukwieceń oraz pielęgnacja roślin kwiatowych na terenie Prudnika
  Wyświetleń: 1991
 1471. Zapytanie ofertowe na wynajem urządzeń pneumatycznych na imprezę plenerową pn. 35 Rajd Maluchów w ramach projektu "Opolskie atrakcyjne turystycznie dla rodzin"
  Wyświetleń: 1991
 1472. 264.Uchwała Nr XVII/261/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego
  Wyświetleń: 1990
 1473. 332.Uchwała Nr XVIII/329/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr:uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1990
 1474. 372.Uchwała Nr XXII/369/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1990
 1475. Sprawozdania 2009
  Wyświetleń: 1990
 1476. 182.Uchwała Nr XIII/180/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie obciążenia nieruchomości
  Wyświetleń: 1989
 1477. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: usługi pedagogiczno-edukacyjne w świetlicy opiekuńczo wychowawczej w obiekcie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego
  Wyświetleń: 1989
 1478. INFORMACJA O ZAKOŃCZENIU PROCEDURY NABORU - Stanowisko ds. gospodarowania mieniem komunalnym
  Wyświetleń: 1987
 1479. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  Wyświetleń: 1987
 1480. 091.Uchwała Nr IV/89/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1986
 1481. 224.Uchwała Nr XIV/222/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1986
 1482. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXXVI z dnia 21 grudnia 2012r.
  Wyświetleń: 1986
 1483. Zarządzenie Nr 81/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 14 marca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1986
 1484. Zaproszenie do składania ofert
  Wyświetleń: 1985
 1485. 378.Uchwała Nr XXII/375/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1984
 1486. Informacje Państwowej Komisji Wyborczej
  Wyświetleń: 1984
 1487. Zarządzenie Nr 79/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 13 marca 2012 r. w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 1984
 1488. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1984
 1489. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Wykonanie i montaż tablic pamiatkowych projektu pn. "III etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika"
  Wyświetleń: 1984
 1490. Kompleksowa obsługa w zakresie służby BHP placówek oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Prudnik oraz Gminnego Zarządu Oświaty i Wychowania w Prudniku
  Wyświetleń: 1983
 1491. Sprawozdania 2011 - I Kwartał
  Wyświetleń: 1983
 1492. 358.Uchwała Nr XXI/355/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr: nabycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1982
 1493. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 1982
 1494. Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert: na realizację zadania publicznego Gminy Prudnik na rok 2013 z zakresu pomocy społecznej
  Wyświetleń: 1982
 1495. Zarządzenie Nr 103/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 11 kwietnia 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1982
 1496. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1981
 1497. Wyniki naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2016
  Wyświetleń: 1981
 1498. 079.Uchwała Nr VI/77/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1980
 1499. 112. Uchwała Nr VII/110/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1980
 1500. 22/2011 - Kontrola w Gminnym Zarządzie Oświaty i Wychowania w
  Wyświetleń: 1980
 1501. 327.Uchwała Nr XVIII/325/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr; wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1980
 1502. Informacja o wynikach naboru na stanowisko- Referent ds. windykacji
  Wyświetleń: 1980
 1503. Schemat organizacyjny
  Wyświetleń: 1980
 1504. Wykonanie budżetu Gminy Prudnik za 2013 rok
  Wyświetleń: 1980
 1505. Zarządzenie Nr 62/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 21 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1980
 1506. Ogłoszenie o wydaniu decyzji środowiskowej na budowę warsztatu samochodowego w miejscowości Szybowice
  Wyświetleń: 1979
 1507. Zarządzenie Nr 232/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 1979
 1508. 181.Uchwała Nr XIII/179/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1978
 1509. 272.Uchwała Nr XVII/269/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1978
 1510. 377.Uchwała Nr XXII/374/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1978
 1511. 408.Uchwała Nr XXIV/405/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w spr:nadania odznaki
  Wyświetleń: 1978
 1512. 249.Uchwała Nr XV/247/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. zm.uchwałę w spr: przystapienia do sporządzenia miejscowego planu zagosp. części wsi Łąka Prudnicka i Moszczankla
  Wyświetleń: 1977
 1513. 336.Uchwała Nr XIX/333/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w spr:uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2012 - 2016
  Wyświetleń: 1977
 1514. Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych
  Wyświetleń: 1977
 1515. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja nr XXIX z dnia 25 września 2012r.
  Wyświetleń: 1977
 1516. Wykaz podatników będących przedsiębiorcami oraz podatników podatku rolnego i leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych którym umorzono oraz przesunięto i rozłożono na raty zapłatę zaległości podatkowych za okres 2006 roku
  Wyświetleń: 1977
 1517. Zarządzenie Nr 192/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1977
 1518. 293.Uchwała Nr XVIII/290/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr:uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2012r.
  Wyświetleń: 1975
 1519. 233.Uchwała Nr XIV/231/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie przyjęcia od Powiatu Prudnickiego zadania obejmujacego założenie i prowadzenie szkolnego schroniska młodzieżowego
  Wyświetleń: 1974
 1520. 017. Uchwała Nr III/17/2010 Rady Miejskie w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie obsadzenia wygasłego mandatu w Okręgu Wyborczym Nr 1 w Prudniku
  Wyświetleń: 1973
 1521. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2014
  Wyświetleń: 1973
 1522. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015
  Wyświetleń: 1973
 1523. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  Wyświetleń: 1972
 1524. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2015 roku
  Wyświetleń: 1972
 1525. zaproszenie do złożenia oferty cenowej na wykonaie usług geodezyjnych na terenie miasta i gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1972
 1526. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko Strategii Transportu Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020
  Wyświetleń: 1970
 1527. Zarządzenie Nr 90/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie zatwierdzenia list przydziałów i zamian lokali mieszkalnych
  Wyświetleń: 1970
 1528. 314.Uchwała Nr XVIII/312/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1969
 1529. 215.Uchwała Nr XIV/213/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1968
 1530. 353.Uchwała Nr XXI/350/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr:zbycia nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 1968
 1531. 404.Uchwała Nr XXIII/401/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1968
 1532. INFORMACJA o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży
  Wyświetleń: 1968
 1533. Ośrodek Sportu i Rekreacji - lista kandydatów spełniających wymagania formalne
  Wyświetleń: 1968
 1534. Zarządzenie Nr 142/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budzetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1968
 1535. Zarządzenie Nr 21/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 18 stycznia 2012 r. w sprawie zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej związanych z własnością lokali położonych w budynku przy ul. Sobieskiego 6 w Prudniku
  Wyświetleń: 1968
 1536. Zarządzenie Nr 17/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku
  Wyświetleń: 1966
 1537. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W RUDZICZCE.
  Wyświetleń: 1965
 1538. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr IX z dnia 13.06.2011r.
  Wyświetleń: 1964
 1539. 236.Uchwała Nr XV/234/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół,przedszkoli....
  Wyświetleń: 1963
 1540. Informacja dot. naboru na stanowisko- referent ds. przygotowania i rozliczeń inwestycji i remontów
  Wyświetleń: 1963
 1541. 422.Uchwała Nr XXIV/419/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1962
 1542. Głosowanie korespondencyjne
  Wyświetleń: 1962
 1543. Informacja dotycząca naboru na stanowisko do spraw ochrony środowiska.
  Wyświetleń: 1962
 1544. 416.Uchwała Nr XXIV/413/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w spr: utworzenia Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Nr 2 w Prudniku
  Wyświetleń: 1961
 1545. Informacja o zakończeniu procedury naboru na stanowisko ds. budownictwa i remontów
  Wyświetleń: 1961
 1546. Ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie decyzji środowiskowej na Przebudowę drogi gminnej ulicy Reja
  Wyświetleń: 1961
 1547. Modernizacja dachu wraz z ociepleniem, odwodnieniem i izolacją budynku Publicznego Przedszkola nr 7
  Wyświetleń: 1960
 1548. 072.Uchwała Nr VI/70/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. zm.uchwałę w spr: zasad sprzedaży lokali użytkowych ich najemcom i dzierżawcom
  Wyświetleń: 1959
 1549. Ogłoszenia o naborze pracowników do biura Lokalnej Grupy Działania "Płaskowyż Dobrej Ziemi".
  Wyświetleń: 1959
 1550. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- referent ds. księgowości podatkowej i windykacji należności podatkowych Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1959
 1551. Rewitalizacja miasta Prudnika
  Wyświetleń: 1959
 1552. 251.Uchwała Nr XV/249/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wygaśnięcia mandatu radnego
  Wyświetleń: 1958
 1553. 399.Uchwała Nr XXIII/396/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1958
 1554. Ogłoszenie o naborze członków nowej komisji urbanistyczno-architektonicznej
  Wyświetleń: 1957
 1555. 394.Uchwała Nr XXIII/391/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. uchylająca uchwałę w spr:sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 1956
 1556. Sprostowanie do ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko pracy
  Wyświetleń: 1956
 1557. Zarządzenie Nr 203/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 1956
 1558. 085.Uchwała Nr VI/83/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1955
 1559. 247.Uchwała Nr XV/245/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1955
 1560. KARTA USŁUG Nr 11/WFB - Umorzenie w całości lub części zaległości podatkowych, odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej dla osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą.
  Wyświetleń: 1955
 1561. Program Rewitalizacji Miasta Prudnika 2009-2015
  Wyświetleń: 1955
 1562. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  Wyświetleń: 1955
 1563. Zarządzenie Nr 41/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1955
 1564. 253.Uchwała Nr XV/251/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1954
 1565. 350.Uchwała Nr XX/347/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 3 lutego 2012r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1954
 1566. 387.Uchwała Nr XXII/384/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Prudnika i dyrektora Zarządu Budynków Komunalnych w P-ku
  Wyświetleń: 1954
 1567. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXXIX z dnia 13 marca 2013r.
  Wyświetleń: 1954
 1568. 228.Uchwała Nr XIV/226/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1953
 1569. 255.Uchwała Nr XVI/253/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011r. w spr:określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych
  Wyświetleń: 1953
 1570. Zarządzenie Nr 228/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania drugiego przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1953
 1571. Zarządzenie Nr 4/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XVIII/328/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2012r.
  Wyświetleń: 1953
 1572. 200.Uchwała Nr XIII/198/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1952
 1573. 292.Uchwała Nr XVIII/289/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2012 - 2016
  Wyświetleń: 1952
 1574. 229.Uchwała Nr XIV/227/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1951
 1575. 343.Uchwała Nr XIX/340/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr: darowizny nieruchomości
  Wyświetleń: 1951
 1576. Zarządzenie Nr 198/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1951
 1577. 309.Uchwała Nr XVIII/306/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1950
 1578. 315.Uchwała Nr XVIII/313/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1950
 1579. 454.Uchwała Nr XXVI/451/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: zmian w składzie osobowym stałej komisji Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Budownictwa RM
  Wyświetleń: 1949
 1580. Zarządzenie Nr 125/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 maja 2012 r. odmowa w sprawie rozłożenia należności na raty
  Wyświetleń: 1949
 1581. Zarządzenie Nr 195/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 5 lipca 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno Przedszkolnego nr 2 w Prudniku, ul. Szkolna 12
  Wyświetleń: 1949
 1582. 136.Uchwała Nr VIII/134/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zarządzenia wyborów sołtysa i rady sołeckiej
  Wyświetleń: 1948
 1583. 338.Uchwała Nr XIX/335/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr: zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1948
 1584. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. budownictwa i remontów.
  Wyświetleń: 1948
 1585. Remonty dróg i chodników
  Wyświetleń: 1948
 1586. 115. Uchwała Nr VII/113/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1947
 1587. 374.Uchwała Nr XXII/371/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1947
 1588. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU: stanowisko ds. windykacji należności gminy
  Wyświetleń: 1947
 1589. 029. Uchwała Nr III-/29/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w składzie osobowym stałej komisji Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Prudniku
  Wyświetleń: 1946
 1590. INFORMACJA O WYNIKACH NABORU : stanowisko ds. budownictwa i remontów.
  Wyświetleń: 1946
 1591. Nabór na wolne stanowisko pracy w Gminnym Zarządzie Oświaty i Wychowania w Prudniku
  Wyświetleń: 1946
 1592. Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji celowej na realizację zadań publicznych z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Prudnik na rok 2016
  Wyświetleń: 1946
 1593. Ogłoszenie o wszczęciu postępowania w.s. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla realizacji przedsięwzięcia p.n. Budowa farmy wiatrowej Szybowice na terenie gminy Prudnik, w obrębie miejscowości: Szybowice, Mieszkowice, Rudziczka
  Wyświetleń: 1946
 1594. Wspólna promocja rozwoju turystyki na pograniczu czesko - polskim
  Wyświetleń: 1946
 1595. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 1945
 1596. Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1945
 1597. 323.Uchwała Nr XVIII/321/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1944
 1598. Zarządzenie Nr 132/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 10 maja 2012 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1944
 1599. Zarządzenie Nr 231/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 sierpnia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1944
 1600. 275.Uchwała Nr XVII/272/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1943
 1601. Zarządzenie Nr 116/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  Wyświetleń: 1943
 1602. 038. Uchwała Nr IV/38/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1942
 1603. Ogłoszenie o zamówieniu na występ artystyczny - Program estradowy rozrywkowo - zabawowo-cyrkowy "Ruphert &Rico" podczas 35 Rajdu Maluchów w Prudniku w ramach projektu "Opolskie atrakcyjne turystytycznie dla rodzin"
  Wyświetleń: 1942
 1604. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert: z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym na rok 2014
  Wyświetleń: 1942
 1605. Zapytaie ofertowe na "Wynajem aparatury nagłaśniającej i sceny z zadaszeniem na imprezę plenerową pn. 35 Rajd Maluchów - Prudnik 2014 realizowaną w ramach projektu "Opolskie atrakcyjne turystycznie dla rodzin".
  Wyświetleń: 1942
 1606. 044. Uchwała IV/44/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miejskiej
  Wyświetleń: 1941
 1607. 111. Uchwała Nr VII/109/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu gminy dla publicznych przedszkoli prowadzonych na terenie Gminy Prudnik przez osoby fizyczne lub osoby prawne...
  Wyświetleń: 1941
 1608. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika
  Wyświetleń: 1941
 1609. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje adm. za 2010 rok
  Wyświetleń: 1941
 1610. Otwarty konkurs ofert na rok 2010 - kultura fizyczna sport i turystyka oraz profilaktyczna działalność informacyjna
  Wyświetleń: 1941
 1611. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja LV z dnia 27 marca 2014r.
  Wyświetleń: 1941
 1612. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XVI z dnia 10 listopada 2011r.
  Wyświetleń: 1941
 1613. Zarządzenie Nr 115/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie przekazania budynków do administrowania
  Wyświetleń: 1941
 1614. Zarządzenie Nr 24/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 19 stycznia 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1941
 1615. 258.Uchwała Nr XVI/256/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 listopada 2011r. w spr: określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków zał. nr 1 i 2
  Wyświetleń: 1940
 1616. Informacja o wynikach naboru na stanowisko- podinstektor ds. gospodarowania mieniem komunalnym
  Wyświetleń: 1940
 1617. Termomodernizacja hali sportowej Publicznego Gimnazjum nr 1
  Wyświetleń: 1940
 1618. 214.Uchwała Nr XIV/212/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1939
 1619. 221.Uchwała Nr XIV/219/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1939
 1620. Informacja o wynikach naboru na stanowisko: referent ds. promocji
  Wyświetleń: 1939
 1621. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Główny Księgowy - Środowiskowy Dom Samopomocy
  Wyświetleń: 1939
 1622. 1/2009 - Kontrola w Gminnym Zarządzie Oświaty i Wychowania w Prudniku
  Wyświetleń: 1938
 1623. 151.Uchwała Nr X/149/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: przekazania środków finansowych dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Prudniku
  Wyświetleń: 1938
 1624. 312.Uchwała Nr XVIII/310/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1938
 1625. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXXII z dnia 11 października 2012r.
  Wyświetleń: 1938
 1626. Zarządzenie Nr 45/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 lutego 2012 r. w sprawie umorzenia wierzytelności
  Wyświetleń: 1938
 1627. 380.Uchwała Nr XXII/377/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1937
 1628. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXI z dnia 23 lutego 2012r.
  Wyświetleń: 1937
 1629. 089.Uchwała Nr VI/87/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1936
 1630. PROJEKTY UCHWAŁY RADY MIEJSKIEJ - sesja LIII - 31.03.2010
  Wyświetleń: 1936
 1631. Zarządzenie Nr 152/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 5 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1936
 1632. 424.Uchwała Nr XXIV/421/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. uchylająca uchwałę w sprawie zamiany nieruchomości niezabudowanych
  Wyświetleń: 1935
 1633. 113. Uchwała Nr VII/111/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości
  Wyświetleń: 1934
 1634. 117. Uchwała Nr VII/115/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1934
 1635. 346.Uchwała Nr XIX/343/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w spr: nadania statutu Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Prudniku
  Wyświetleń: 1934
 1636. Majątek ZBK 2004
  Wyświetleń: 1934
 1637. Zarządzenie Nr 57/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1934
 1638. Otwarty konkurs ofert na rok 2010 w dziedzinie promocji Gminy Prudnik poprzez osiągnięcia sportowe
  Wyświetleń: 1933
 1639. STATUT GMINY PRUDNIK 2018
  Wyświetleń: 1933
 1640. 342.Uchwała Nr XIX/339/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. w spr:zbycia nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 1932
 1641. Zaproszenie do złożenia oferty
  Wyświetleń: 1931
 1642. Zarządzenie Nr 147/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28 maja 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenia nieruchomości gruntowej nieodpłatną służebnością gruntową przejazdu i przechodu
  Wyświetleń: 1931
 1643. Zarządzenie Nr 82/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 16 marca 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1931
 1644. Rb-Z Kwartalne sprawozdanie o stanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz gwarancji i poręczeń
  Wyświetleń: 1930
 1645. 14/2010 - Kontrola w Muzeum Ziemi Prudnickiej
  Wyświetleń: 1929
 1646. 334.Uchwała Nr XIX/331/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r.w spr:zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2012r.
  Wyświetleń: 1929
 1647. Obwieszczenie o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Strategii Rozwoju Obszaru Funkcjonalnego Partnerstwo Nyskie 2020”
  Wyświetleń: 1929
 1648. 446.Uchwała Nr XXVI/443/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1928
 1649. Zakończenie procedury naboru - Stanowisko ds. budownictwa i remontów.
  Wyświetleń: 1928
 1650. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1928
 1651. NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY: DYREKTOR ZESPOŁU SZKOLNO PRZEDSZKOLNEGO W RUDZICZCE.
  Wyświetleń: 1926
 1652. Odbieranie i zagospodarowanie odpadów w Gminie Prudnik
  Wyświetleń: 1926
 1653. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na świadczenie usług konsultacyjnych dot. stosowania przemocy w punkcie konsultacyjnym.
  Wyświetleń: 1925
 1654. Zarzadzenie Nr 178/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie planu finasowego budżetu Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1925
 1655. Zarządzenie Nr 72/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1925
 1656. 164.Uchwała Nr X/162/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: wyrażenia opinii o przekształceniu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Głuchołazach
  Wyświetleń: 1924
 1657. 306.uchwała Nr XVIII/303/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr. wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1924
 1658. Majątek 2009
  Wyświetleń: 1924
 1659. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika
  Wyświetleń: 1924
 1660. 18/2010 - Kontrola w Prudnickim Ośrodku Kultury
  Wyświetleń: 1923
 1661. 232.Uchwała Nr XIV/230/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie przedłużenia użytkowania wieczystego nieruchomosci gruntowej
  Wyświetleń: 1923
 1662. Program współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016
  Wyświetleń: 1923
 1663. Zarządzenie Nr 56/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem i zmiany zarządzenia
  Wyświetleń: 1923
 1664. IV sesja Rady Miejskiej w Prudniku - 27 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1922
 1665. Ogłoszenie otwartego konkursu ofert: z zakresu pomocy społecznej na rok 2015
  Wyświetleń: 1922
 1666. Zapytanie ofertowe na zaopatrzenie w paliwa
  Wyświetleń: 1922
 1667. Majątek ZUK 2009
  Wyświetleń: 1921
 1668. Świadczenie usług przewozu pasażerów na linii komunikacji miejskiej w Prudniku
  Wyświetleń: 1921
 1669. 11/2008 - Kontrola w Ośrodku Pomocy Społecznej w Prudniku
  Wyświetleń: 1920
 1670. Obwieszczenie o wystąpieniu o uzgodnienie RDOŚ Opole dla przedsięwzięcia Budowa obwodnicy m. Prudnik w ciągu drogi Krajowej nr 41 Nysa-Prudnik-Trzebina-Granica Państwa.
  Wyświetleń: 1920
 1671. Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy ZEC
  Wyświetleń: 1920
 1672. Remont instalacji tryskaczy przeciwpożarowych.
  Wyświetleń: 1920
 1673. 194.Uchwała Nr XIII/192/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1919
 1674. Zarządzenie Nr 158/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1919
 1675. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty: zajęcia z elementami socjoterapii dla młodzieży eksperymentującej z narkotykami
  Wyświetleń: 1919
 1676. 016.Uchwała Nr II/16/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprrawie wynagrodzenia Burmistrza Prudnika
  Wyświetleń: 1918
 1677. 068.Uchwała Nr VI/66/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r.zm.uchwałę w spr: ustalenia planu sieci szkół pods.i gimnazjów na terenie gm.P-k
  Wyświetleń: 1918
 1678. 211.Uchwała Nr XIV/209/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 wrzesnia 2011r uchylająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1918
 1679. 386.Uchwała Nr XXII/383/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 marca 2012r. zm.uchwałę w spr: ustalenia planu sieci publicznych szkół pods. i gimnazjów prowadzonych przez Gm. Prudnik oraz granic ich obwodów
  Wyświetleń: 1918
 1680. Sprawozdania 2008 oraz IV kwartał 2007
  Wyświetleń: 1918
 1681. Zarządzenie Nr 71/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2012 r. w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej związanego z lokalem mieszkalnym nr 1 położonym w budynku przy Rynku 25 w Prudniku
  Wyświetleń: 1918
 1682. 331.Uchwała Nr XVIII/328/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: uchwalenia Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2012
  Wyświetleń: 1916
 1683. Uchwała Nr 204/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2010 r.
  Wyświetleń: 1916
 1684. Informacja o wynikach naboru na stanowisko podinspektora ds. budownictwa i remontów
  Wyświetleń: 1915
 1685. Zarządzenie Nr 163/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 1915
 1686. 047.Stanowisko RM w P-ku z dnia 27.01.2011 w spr: limitów środków przeznaczonych na finansowanie programów dot. promocji zatrudnienia,łagodzenia skuktów bezrobocia na 2011r.na terenie Gm.P-k
  Wyświetleń: 1914
 1687. 222.Uchwała Nr XIV/220/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1914
 1688. 248.Uchwała Nr XV/246/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1914
 1689. Majątek ZBK 2009
  Wyświetleń: 1914
 1690. 321.Uchwała Nr XVIII/319/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1913
 1691. Majątek Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Prudniku 2006
  Wyświetleń: 1913
 1692. Zarządzenie Nr 205/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 11 lipca 2012 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej postępowanie egzaminacyjne dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego
  Wyświetleń: 1913
 1693. Zarządzenie Nr 76/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 1913
 1694. 052.Uchwała Nr V/50/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 1912
 1695. Oferta realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym
  Wyświetleń: 1912
 1696. 178.Uchwała Nr XIII/176/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 1911
 1697. 20/2011 - Kontrola w Publicznym Gimnazjum nr 1 w Prudniku
  Wyświetleń: 1911
 1698. Dane teleadresowe
  Wyświetleń: 1911
 1699. Zarzadzenie Nr 27/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1911
 1700. 3/2009 - Kontrola w Klubie Sportowym Pogoń Prudnik
  Wyświetleń: 1910
 1701. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XX z dnia 28 stycznia 2016 r.
  Wyświetleń: 1910
 1702. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1909
 1703. 244.Uchwała Nr XV/242/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1908
 1704. 450.Uchwała Nr XXVI/447/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1908
 1705. Majątek ZBK 2006
  Wyświetleń: 1908
 1706. Obwieszczenie Starosty Prudnickiego o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej.
  Wyświetleń: 1908
 1707. 400.Uchwała Nr XXIII/397/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1907
 1708. 155. Uchwała Nr X/153/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1906
 1709. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXXI z dnia 05 października 2012r.
  Wyświetleń: 1906
 1710. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja L z dnia 31 stycznia 2018 r.
  Wyświetleń: 1906
 1711. Remonty dróg gminnych
  Wyświetleń: 1906
 1712. Zaproszenie do złożenia oferty cenowej
  Wyświetleń: 1906
 1713. Obwieszczenie Burmistrza Prudnika o wystąpienie o uzgodnienia i opinię w zakresie warunków realizacji przedsięwzięcia p.n. Przebudowa i budowa drogi obwodowej osiedla Jesionowe Wzgórze
  Wyświetleń: 1905
 1714. Uchwała Nr 23/06 z dnia 2 lutego 2006 r.
  Wyświetleń: 1904
 1715. Zarządzenie Nr 187/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 lipca 2012 r. uchylające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1904
 1716. Ogłoszenie naboru kandydatów na członków komisji konkursowych w otwartych konkursach ofert w 2016 roku
  Wyświetleń: 1903
 1717. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1903
 1718. Zarządzenie Nr 154/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1902
 1719. 041. Uchwała Nr IV/41/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1901
 1720. 092.Uchwała Nr VI/90/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1901
 1721. 19/2010 - Kontrola w Gminnym Zarządzie Oświaty i Wychowania w Prudniku
  Wyświetleń: 1901
 1722. 9/2010 - Wykorzystanie sal lekcyjnych na cele działalności pozalekcyjnej oraz opłaty pobierane w związku z udostępnianiem pomieszczeń szkolnych w latach 2009-2010 przez placówki oświatowe Gminy Prudnik
  Wyświetleń: 1901
 1723. 053.Uchwała Nr V/51/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 1900
 1724. 409.Uchwała Nr XXIV/406/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r. w spr: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gm.Prudnik wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2011r.
  Wyświetleń: 1900
 1725. Informacja o wyniku naboru na Stanowisko ds. ochrony środowiska.
  Wyświetleń: 1900
 1726. 287.Uchwała Nr XVII/284/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r zmieniająca uchwalę w sprawie zatwierdzenia procesu prywatyzacji PP-U Torkonstal spółka z o.o.
  Wyświetleń: 1899
 1727. 290.Uchwała Nr XVII/287/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie zmian w składzie osobowym stałej komisji ds. Wsi Gospodarki Rolnej
  Wyświetleń: 1899
 1728. 296.Uchwała Nr XVIII/293/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr:obciażenia nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1899
 1729. 128.Uchwała Nr VIII/126/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1898
 1730. 252.Uchwała Nr XV/250/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wyboru ławników na kadencję w latach 2012 - 2015
  Wyświetleń: 1898
 1731. 328.Uchwała Nr XVIII/326/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. zm.uchwałę w spr: wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Prudnik na lata 2009 - 2013
  Wyświetleń: 1898
 1732. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje adm. za 2011 rok
  Wyświetleń: 1898
 1733. 242.Uchwała Nr XV/240/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1897
 1734. 395.Uchwała Nr XXIII/392/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 kwietnia 2012r. zm.uchwałę w spr: zbycia nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 1897
 1735. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia
  Wyświetleń: 1897
 1736. Zarządzenie Nr 189/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie
  Wyświetleń: 1897
 1737. 225.Uchwała Nr XIV/223/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1896
 1738. 234.Uchwała NrXV/232/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 października 2011r. w spr: zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2011r.
  Wyświetleń: 1896
 1739. Informacja o wynikach naboru
  Wyświetleń: 1896
 1740. 426.Uchwała Nr XXIV/423/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1895
 1741. LISTA KANDYDATÓW - NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY ds. gospodarowania mieniem komunalnym
  Wyświetleń: 1895
 1742. Obwieszczenie Wojewody Opolskiego
  Wyświetleń: 1895
 1743. Zarządzenie Nr 201/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie zmiany udziału w nieruchomości wspólnej związanego z własnością lokalu użytkowego oznaczonego numerem 3 w budynku przy ul. Damrota 13 w Prudniku
  Wyświetleń: 1895
 1744. Majątek TBS 2011.
  Wyświetleń: 1894
 1745. Ogłoszenie o zakończeniu postępowania dowodowego.
  Wyświetleń: 1894
 1746. Sprawozdanie MiGBP za 2012 r.
  Wyświetleń: 1894
 1747. Zarządzenie Nr 212/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 18 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2012 r.- Wyprawka szkolna
  Wyświetleń: 1894
 1748. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej
  Wyświetleń: 1894
 1749. Urządzenie placów zabaw
  Wyświetleń: 1893
 1750. 073.Uchwała Nr VI/71/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr: nabycia nieruchomości
  Wyświetleń: 1892
 1751. Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów na burmistrza (wykaz dokumentów)
  Wyświetleń: 1892
 1752. Ograniczenie antropopresji na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne - zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej – etap I
  Wyświetleń: 1892
 1753. 123.Uchwała Nr VIII/121/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 1891
 1754. Majątek 2005
  Wyświetleń: 1891
 1755. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na rok 2010
  Wyświetleń: 1891
 1756. Oświadczenia majątkowe burmistrza, zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoby wydającej decyzje adm. za 2009 rok
  Wyświetleń: 1891
 1757. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXIV z dnia 31 maja 2012r.
  Wyświetleń: 1891
 1758. 351.Uchwała Nr XXI/348/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r. w spr:zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2012r.
  Wyświetleń: 1890
 1759. Zarządzenie Nr 141/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1890
 1760. 059.Uchwała Nr V/57/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 24 lutego 2011r. w spr: zbycia nieruchomości niezabudowanej
  Wyświetleń: 1889
 1761. Informacja o wyniku naboru na stanowisko Główny Księgowy - Środowiskowy Dom Samopomocy
  Wyświetleń: 1889
 1762. 316.Uchwała Nr XVIII/314/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011e. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1888
 1763. Zapytanie ofertowe na wykonanie materiałów promocyjnych na imprezę pn. X Rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej - Europa Kultur i Tradycji w ramach projektu "Opolskie kwitnące muzycznie III"
  Wyświetleń: 1888
 1764. 12/2008 - Kontrola w Ludowym Klubie Sportowym Zarzewie
  Wyświetleń: 1887
 1765. 204.Uchwała Nr XIII/202/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego .......
  Wyświetleń: 1887
 1766. Program współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014
  Wyświetleń: 1887
 1767. Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji obejmującej rozbiórkę istniejącego przepustu i budowę nowego przepustu w ciągu drogi krajowej nr 40 w miejscowości Wierzbiec.
  Wyświetleń: 1887
 1768. Zarządzenie Nr 139/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości nakładów własnych poniesionych przez najemcę na remont lokalu mieszkalnego położonego przy ul. Traugutta 7/1 w Prudniku i udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1887
 1769. 011.Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku Nr II-11-2010 z dnia 10 grudnia 2010r. w spr.zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2010r.
  Wyświetleń: 1886
 1770. 216.Uchwała Nr XIV/214/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1886
 1771. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XLI z dnia 25 kwietnia 2013r.
  Wyświetleń: 1886
 1772. Zarządzenie Nr 128/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 9 maja 2012 r. w sprawie zbycia nieruchomości zabudowanej
  Wyświetleń: 1886
 1773. 303.Uchwała Nr XVIII/300/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1885
 1774. Ogłoszenie o naborze na Stanowisko ds. ochrony środowiska
  Wyświetleń: 1884
 1775. 6/2011 - Kontrola w MKS Meble-Pogoń
  Wyświetleń: 1883
 1776. 124.Uchwała Nr VIII/122/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2011r. w spr: zasad sprzedaży lokali użytkowych i jednolokalowych budynków użytkowych ich najemcom i dzierżawcom
  Wyświetleń: 1882
 1777. 326.Uchwała Nr XVIII/324/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2011r. w spr: wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1882
 1778. 20/2010 - Kontrola w Zarządzie Budynków Komunalnych w Prudniku
  Wyświetleń: 1881
 1779. Majątek TBS 2005.
  Wyświetleń: 1881
 1780. Zarządzenie Nr 191/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 3 lipca 2012 r. w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych wraz ze sprzedażą gruntu pod budynkiem
  Wyświetleń: 1881
 1781. 148.Uchwała Nr X/146/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 20 czerwca 2011r. w spr: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gm. Prudnik za 2010r.wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
  Wyświetleń: 1880
 1782. 282.Uchwała Nr XVII/279/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1880
 1783. 013.Uchwała RM w P-ku Nr II/13/2010 zm.uchwałę w spr: określenia wzorów formularzy niezbędnych do wymiaru i poboru podatków od nieruchomości, rolnego i leśnego z dnia 10.12.2010r.
  Wyświetleń: 1879
 1784. 062.Uchwała Nr V/60/2011 Rady Miejskiej w P-ku w spr: wymagań,jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwie
  Wyświetleń: 1879
 1785. 110. Uchwała Nr VII/108/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 kwietnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Prudnik za pierwsze półrocze
  Wyświetleń: 1879
 1786. Nabór na stanowisko ds. geodezji - umowa na zastępstwo
  Wyświetleń: 1879
 1787. 220.Uchwała Nr XIV/218/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 września 2011r. w sprawie wydzierżawienia
  Wyświetleń: 1878
 1788. 430.Uchwała Nr XXIV/427/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 maja 2012r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1878
 1789. 437.Uchwała Nr XXVI/434/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 czerwca 2012r. w spr.zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2012 rok
  Wyświetleń: 1878
 1790. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja XXXIII z dnia 30 listopada 2016 r.
  Wyświetleń: 1878
 1791. 034. Uchwała Nr IV/34/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 - 2015
  Wyświetleń: 1877
 1792. 070.Uchwała Nr VI/68/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. uchylająca uchwałę w spr:zbycia nieruchomości lokalowej
  Wyświetleń: 1877
 1793. 276.Uchwała Nr XVII/273/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 listopada 2011r w sprawie wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1877
 1794. Pomniki przyrody
  Wyświetleń: 1877
 1795. 20/2009 - Kontrola w Zarządzie Budynków Komunalnych w Prudniku
  Wyświetleń: 1876
 1796. 456.uchwała Nr XXVII/453/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 1 sierpnia 2012r. w spr:zaciągnięcia przez Gminę długoterminowego kredytu
  Wyświetleń: 1876
 1797. Ogłoszenie Burmistrza Prudnika - o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika
  Wyświetleń: 1876
 1798. Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek oraganizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty za okres od 01.01.2008r. do dnia 31.12.2008r.
  Wyświetleń: 1876
 1799. Zarządzenie Nr 177/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1876
 1800. Zarządzenie Nr 66/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Prudnik w roku 2012
  Wyświetleń: 1876
 1801. 335.Uchwała Nr XIX/332/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r. zmieniająca uchwałę w spr:uchwalenia budżetu Gminy Prudnik na 2012r.
  Wyświetleń: 1875
 1802. 352.Uchwała Nr XXI/349/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 23 lutego 2012r.zmieniająca uchwałę w spr: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2012 - 2016
  Wyświetleń: 1875
 1803. III sesja Rady Miejskiej w Prudniku - 6 grudnia 2018 r.
  Wyświetleń: 1875
 1804. Kanalizacja sanitarna z przyłączami rejonu Prudnik-Chocim-Dębowiec
  Wyświetleń: 1875
 1805. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
  Wyświetleń: 1875
 1806. 032. Uchwała Nr III/32/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie zmian w składzie komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Prudniku
  Wyświetleń: 1874
 1807. Majątek Ośrodka Pomocy Społecznej
  Wyświetleń: 1874
 1808. Wykaz miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów referendalnych
  Wyświetleń: 1874
 1809. 344.Uchwała Nr XIX/341/2012 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 stycznia 2012r.uchylająca uchwałę w spr:sprzedaży nieruchomości
  Wyświetleń: 1873
 1810. PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ - sesja Nr XXII z dnia 29.03.2012r.
  Wyświetleń: 1873
 1811. Uchwała Nr 650/2011 z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu określonego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Prudnik na 2012 r.
  Wyświetleń: 1873
 1812. Zarządzenie Nr 112/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 17 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielenia bonifikaty
  Wyświetleń: 1872
 1813. 074.Uchwała Nr VI/72/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1871
 1814. 076.Uchwała Nr VI/74/2011 Rady Miejskiej w P-ku z dnia 31 marca 2011r. w spr:wydzierżawienia nieruchomości
  Wyświetleń: 1871
 1815. Informacja o tworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (wykaz dokumentów)
  Wyświetleń: 1871
 1816. 186.Uchwała Nr XIII/184/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 sierpnia 2011r w sprawie nabycia nieruchomości gruntowej
  Wyświetleń: 1870
 1817. Oświadczenia majątkowe radnych 2005
  Wyświetleń: 1870
 1818. przebudowa drogi gminnej ul. Zwycięstwa w Prudniku
  Wyświetleń: 1870
 1819. Regulamin organizacyjny GZOiW w Prudniku
  Wyświetleń: 1870
 1820. Zarządzenie Nr 2/2012 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2012 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Prudniku
  Wyświetleń: 1869