Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

KARTA USŁUG Nr 1/WO - Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Prudniku

rozmiar: 8,98 KB
      pobrań: 0
      data: 2005-08-25 08:00:19
      opis:

 KARTA USŁUG Nr 1/WO
  Urząd Miejski w Prudniku

  48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3
  tel. 077 40 66 200, fax 077 40 66 228
 
www.prudnik.pl, www.bip.prudnik.pl
e-mail:

Nazwa usługi: 

Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków w Urzędzie Miejskim w Prudniku.

 

Miejsce załatwienia sprawy:

 

Urząd Miejski w Prudniku, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3, Wydział Organizacyjny, tel. 077 40 66 200, fax 077 40 66 228, e-mail:
Godz. pracy –

poniedziałek: 7:15-16:30

wtorek – czwartek: 7:15-15:15

piątek: 7.15-14:00

Wymagane dokumenty:


 

Dotyczy skarg i wniosków składanych przez Obywateli, przekazanych przez redakcje prasowe, radiowe i telewizyjne.
Przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub nienależyte wykonywanie zadań przez organy gminy, Burmistrza Prudnika, pracowników Urzędu Miejskiego, kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub biurokratyczne załatwianie spraw.
Przedmiotem wniosku mogą być w szczególności sprawy ulepszenia organizacji, wzmocnienia praworządności, usprawnienia pracy i zapobiegania nadużyciom, ochrony własności, lepszego zaspokajania potrzeb ludności.

Skargi i wnioski mogą być wnoszone pisemnie, za pomocą telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu. Wzór protokołu stanowi załącznik do informacji.

Skargi i wnioski przyjmowane są w Urzędzie Miejskim w Prudniku, ul. Kościuszki 3 - przez:

 • Burmistrza Prudnika w każdy poniedziałek w godzinach od 12:00 do 16:30 pok. 102, I piętro,
 • Naczelników Wydziałów i pracowników Urzędu codziennie  w godzinach pracy,
 • Przewodniczącego i radnych Rady Miejskiej w poniedziałek w godzinach od 14:00 do 15:00 zgodnie z harmonogramem dyżurów,  pok. 114,  I piętro

Kierownicy gminnych jednostek organizacyjnych przyjmują skargi i wnioski w każdy poniedziałek od godziny 13:00 w siedzibie swoich jednostek.

 

Osoba koordynująca przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków: Sekretarz Gminy Marek Radom, tel. 077 406 62 05

Opłaty:
 

Brak

Termin załatwienia sprawy:


 

Skargi i wnioski załatwiane są bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca.
Odpowiedzi na skargi i wnioski udziela się pisemnie i przesyła listem poleconym, za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Tryb odwoławczy: 

Brak

Podstawa prawna: 

 • Kodeks postępowania administracyjnego - Dział VIII Skargi i wnioski (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46)
 • Zarządzenie Nr 120/25A//2011 Burmistrza Prudnika z dnia 21 czerwca 2011 r. w sprawie organizacji  przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg  i wniosków z późn. zm.

Informacje
dodatkowe:


 

Brak