Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wydział Finansowo-Budżetowy - Karty Usług

DOC1-WFB Podatek od nieruchomości od osób fizycznych.doc
DOC2-WFB Podatek od nieruchomości od osób prawnych.doc
DOC3-WFB Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych.doc
DOC4-WFB Podatek rolny od osób fizycznych i osób prawnych.doc
DOC5-WFB Podatek leśny od osób fizycznych i osób prawnych.doc
DOC6-WFB Postępowanie w sprawie udzielenia ulg uznaniowych osoby fizyczne.doc
DOC7-WFB Postępowanie w spr. udzielenia ulg uznaniowych - osoby prawne, inne jednostki organizacyjne i spółki.doc
DOC8-WFB Zaświadczenie o niezaleganiu lub stwierdzające stan zaległości.doc
DOC9-WFB Zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników gminy Prudnik.doc
DOCXOświadczenie producenta rolnego PKD.docx
DOCZestawienie faktur 02-2021r.doc
DOCoświadczenie dzierżawy.doc
PDFWniosek_akcyza_02_2021.pdf
 

Wersja XML