Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Drogi publiczne

Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXI/534/2020 z dnia 30 września 2020 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej więcej >>

Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV/451/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz nadania jej nazwy więcej>>

Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXV/450/2020 z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz nadania jej nazwy więcej>>

Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XV/247/2019 z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych więcej>>

Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IX/147/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat więcej>>

Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr VIII/122/2019 z dnia 28 marca 2019 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat więcej>>

Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr IV/37/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat więcej>>

Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLVII/738/2017 z dnia 26 października 2017 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej więcej >>

Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV/713/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych więcej >>

Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV/712/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych więcej >>

Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XLIV/711/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych więcej >>

Uchwała Rady Miejskiej w Prudniku nr XXXVIII-603-2017 z dnia 28 lutego 2017 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych więcej >>

Uchwała Nr XXIV/394/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej więcej>>

Uchwała Nr XVII/226/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 29 października 2015 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej więcej>>

Uchwała Nr XIII/185/2015 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych więcej>>

Uchwała Nr VI/101/2011 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2011 r. w spawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w Prudniku  więcej > >

Uchwała Nr LIII/844/2010 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 31 marca 2010 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz nadania jej nazwy   więcej > >

Uchwała Nr XLVIII/753/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej  więcej > >

Uchwała Nr XLIII/655/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych oraz nadania jej nazwy  więcej > >

Uchwała Nr XLIII/654/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie zaliczania drogi do kategorii dróg gminnych oraz nadania jej nazwy   więcej > >

Uchwała Nr XLIII/653/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 sierpnia 2009 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej   więcej > > 

Uchwała Nr XL/574/2009 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 maja 2009r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej  więcej > >

 

Uchwała Nr XIII/119/2007 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie ustalenia stref płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat   więcej > >

Zmiany:

Uchwała Nr XIII/122/2007 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 sierpnia 2007 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych  więcej > >

Uchwała Nr LIII/667/2006 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 września 2006 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz nadania im nazw   więcej > >

Uchwała  Nr XLI/488/2005 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 września 2005 r. w sprawie zaliczenia ulic w mieście Prudnik do kategorii dróg gminnych   więcej > >

Uchwała  Nr XLI/487/2005 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 września 2005 r.  w sprawie zaliczenia ulic w mieście Prudnik do kategorii dróg gminnych   więcej > > 

Uchwała Nr XXXVII/414/2005 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 30 maja 2005 r.  w sprawie pozbawienia części ulicy w mieście Prudnik kategorii drogi gminnej i wyłączenie jej z użytkowania   więcej > >

Uchwała Nr XXXIV/367/2005 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 lutego 2005 r.  w sprawie propozycji pozbawienia części ulicy w mieście Prudnik kategorii drogi gminnej i wyłączenie jej z użytkowania   więcej > > 

Uchwała  Nr XXXIII/352/2005 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 18 stycznia 2005 r. w sprawie pozbawienia części ulicy w mieście Prudnik kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania  więcej > >

Uchwała Nr XXVIII/299/2004 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 9 września 2004 r.  w sprawie pozbawienia ulicy w mieście Prudnik kategorii drogi gminnej i wyłączenia jej z użytkowania   więcej > >

Uchwała  Nr XXVII/285/2004 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 sierpnia 2004 r.  w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych więcej > >

   Zmiany:

Uchwała  Nr XXVII/284/2004 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia  26 sierpnia 2004 r. w sprawie pozbawienia ulicy w mieście Prudnik kategorii drogi gminnej   więcej > >

Uchwała Nr XXVII/283/2004 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 26 sierpnia 2004 r. w sprawie zaliczenia ulic w mieście Prudnik do kategorii dróg gminnych  więcej > >

Uchwała Nr XII/120/2003 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz nadania im nazw    więcej > >

Uchwała Nr XII/119/2003 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 sierpnia 2003 r.  w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Łąka Prudnicka  więcej > >

Uchwała Nr XLIX-689-2002 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 8 października 2002 r. w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych oraz nadania im nazw.pdf

Wersja XML