Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Kierownika Urzędu 2015


Zarządzenie Nr 120/1/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 9 stycznia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie procedury opracowania projektów technicznych oraz ich opiniowania przez Gminny Komitet Opiniowania Projektów Inwestycyjnych

PDFZarządzenie Nr 120-1.pdf

Zarządzenie Nr 120/2/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 20 stycznia 2015 r. w sprawie wyznaczenia osoby wykonującej czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza

PDFZarządzenie Nr 120-2.pdf

Zarządzenie Nr 120/3/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przygotowywania projektów uchwał w edytorze tekstu XML Legislator

PDFZarządzenie Nr 120-3.pdf

Zarządzenie Nr 120/4/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2014

PDFZarządzenie Nr 120-4.pdf

Zarządzenie Nr 120/5/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyznania ekwiwalentu na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego

PDFZarządzenie Nr 120-5.pdf

Zarządzenie Nr 120/6/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 9 kwietnia 2015 r. zmieniające zarządzenie w sprawie Regulaminu Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 120-6.pdf

Zarządzenie Nr 120/7/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 9 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany w składzie osobowym Zespołu Doradczego ds. Socjalnych w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 120-7.pdf

Zarządzenie Nr 120/8/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie utworzenia i zasad działania Punktu Potwierdzającego Profile Zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)

PDFZarządzenie Nr 120-8.pdf

Zarządzenie Nr 120/9/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie Polityki bezpieczeństwa danych Urzędu Miejskiego w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 120-9.pdf

Zarządzenie Nr 120/10/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie przyznania ekwiwalentu na pokrycie kosztów reprezentacyjnego ubioru służbowego dla pracownika Urzędu Stanu Cywilnego

PDFZarządzenie Nr 120-10.pdf

Zarządzenie Nr 120/11/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie zmian w Zasadach (polityki) rachunkowości

PDFZarządzenie nr 120-11.pdf

Dokonano korekty z powodu błędu pisarskiego.

Zarządzenie Nr 120/12/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 23 lipca 2015 r. w sprawie powołania komisji

PDFZarządzenie Nr 120-12.pdf

Zarządzenie Nr 120/13/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w Regulaminie audytu wewnętrznego w Urzędzie Miejskim w Prudniku oraz gminnych jednostkach organizacyjnych

PDFZarządzenie Nr 120-13.pdf

Zarządzenie Nr 120/14/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie Książki Procedur Audytu Wewnętrznego w Gminie Prudnik

PDFZarządzenie Nr 120-14.pdf

Zarządzenie Nr 120/15/2015 Burmistrza Prudnika z dnia 11 grudnia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

PDFZarządzenie Nr 120-15.pdf

Wersja XML