Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wzory dokumentów, druki


PDFWniosek o dopisanie do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum.pdf
PDFWniosek o udostępnienie spisu osób uprawnionych do udziału w referendum.pdf
PDFWniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania referendum.pdf
PDFUpoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania.pdf

Informacje dotyczące spisu osób uprawnionych do udziału w referendum oraz wydawania zaświadczeń o prawie do głosowania udzielane są w Urzędzie Miejskim w Prudniku w Wydziale Spraw Obywatelskich i Społecznych pok. nr 221 lub telefonicznie pod nr 77 40 66 238 w godzinach pracy Urzędu.

 

Wersja XML