Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Wniosek do pobrania:

PDFCEIDG-1_w1.8.9_2019-11-25.pdf
 

 

Instrukcja wypełniania wniosku CEIDG-1 do pobrania:

PDFInstrukcjaCEIDG_2019-11-22.pdf
 

 

Wersja XML