Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja LXIII z dnia 19 października 2018 r.

PDFDruk nr 1036 - Ocena realizacji uchwały Rady Miejskiej w Prudniku w sprawie Budżetu Obywatelskiego 2019.pdf (1,00MB)

PDFDruk nr 1037 - Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2018 rok.pdf (1,26MB)

PDFDruk nr 1038 - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2018-2021.pdf (5,70MB)

PDFDruk nr 1039 - Projekt uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości służebnością gruntową.pdf (802,03KB)

PDFDruk nr 1040 - Projekt uchwały w sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej.pdf (744,04KB)

PDFDruk nr 1041 - Projekt uchwały w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej.pdf (626,92KB)

PDFDruk nr 1042 - Projekt uchwały w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej.pdf (1,01MB)

PDFDruk nr 1043 - Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Prudnika.pdf (8,28MB)

PDFDruk nr 1044 - Projekt uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Niemysłowice, części wsi....pdf (9,83MB)

PDFDruk nr 1045 - Projekt uchwały w sprawie oddania w najem lokalu użytkowego w Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości Pl. Wolności 6 w Prudniku.pdf (640,74KB)

PDFDruk nr 1046 - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru opłaty skarbowej w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia....pdf (391,72KB)

PDFDruk nr 1047 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia statutu Gminy Prudnik.pdf (6,01MB)

PDFDruk nr 1048 - Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Prudnik w roku szkolnym 2017-2018.pdf (6,61MB)