Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rada Miejska

 Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym Gminy. Składa się z 21 radnych wybranych przez mieszkańców Gminy w wyborach samorządowych. Pracą Rady kieruje przewodniczący i wiceprzewodniczący.

 

PRZEWODNICZĄCA RADY MIEJSKIEJ 

Alicja Isalska

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ 

Edward Mazur

 
DO NAJWAŻNIEJSZYCH ZADAŃ RADY MIEJSKIEJ NALEŻY:

 

 • uchwalanie i zmiana Statutu Gminy

 • powołanie i odwołanie Skarbnika

 • uchwalanie budżetu Gminy

 • uchwalanie programów gospodarczych i planów przestrzennego zagospodarowania

 • podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat

 • podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych Gminy

 • kontrolowanie działalności Burmistrza i podporządkowanych mu jednostek poprzez Komisję Rewizyjną

 • stanowienie przepisów gminnych i porządkowych

 

 
DO POMOCY W WYKONYWANIU SWOICH ZADAŃ RADA MIEJSKA TWORZY KOMISJE
 
W PRUDNICKIEJ RADZIE DZIAŁAJĄ:

 


 
Dyżury Radnych odbywają się: 

w każdy poniedziałek w godzinach 14.00-15.00

PDFDyżury radnych 2020.pdf
 

 


   
Wersja XML