Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zarządzenia Burmistrza 2019

Zarządzenie Nr 1/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 1.pdf

Zarządzenie Nr 2/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IV/39/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Prudnik na rok 2019

PDFZarządzenie Nr 2.pdf

Zarządzenie Nr 3/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr XX/305/2016 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 28 stycznia 2016 r. w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020

PDFZarządzenie Nr 3.pdf

Zarządzenie Nr 4/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 2 stycznia 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IV/39/2018 Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Gminy Prudnik na rok 2019

PDFZarządzenie Nr 4.pdf

Zarządzenie Nr 5/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 5.pdf

Zarządzenie Nr 6/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 3 stycznia 2019 r. w sprawie procedury przejmowania i zagospodarowywania spadków nabytych przez Gminę Prudnik w drodze dziedziczenia

PDFZarządzenie Nr 6.pdf

Zarządzenie Nr 7/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 7.pdf

Zarządzenie Nr 8/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 7 stycznia 2019 r. w sprawie zwrotu wydatków w 2019 roku w gminnych jednostkach budżetowych

PDFZarządzenie Nr 8.pdf

Zarządzenie Nr 9/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 8 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 9.pdf

Zarządzenie Nr 10/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego w Sołectwie Wierzbiec

PDFZarządzenie Nr 10.pdf

Zarządzenie Nr 11/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego w Sołectwie Czyżowice

PDFZarządzenie Nr 11.pdf

Zarządzenie Nr 12/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego w Sołectwie Dębowiec

PDFZarządzenie Nr 12.pdf

Zarządzenie Nr 13/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego w Sołectwie Rudziczka

PDFZarządzenie Nr 13.pdf

Zarządzenie Nr 14/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego w Sołectwie Piorunkowice

PDFZarządzenie Nr 14.pdf

Zarządzenie Nr 15/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego w Sołectwie Łąka Prudnicka

PDFZarządzenie Nr 15.pdf

Zarządzenie Nr 16/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego w Sołectwie Niemysłowice

PDFZarządzenie Nr 16.pdf

Zarządzenie Nr 17/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego w Sołectwie Mieszkowice

PDFZarządzenie Nr 17.pdf

Zarządzenie Nr 18/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego w Sołectwie Moszczanka

PDFZarządzenie Nr 18.pdf

Zarządzenie Nr 19/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 11 stycznia 2019 r. w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego w Sołectwie Szybowice

PDFZarządzenie Nr 19.pdf

Zarządzenie Nr 20/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie minimalnych stawek czynszu najmu lub dzierżawy za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 20.pdf

Zarządzenie Nr 21/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 21.pdf

Zarządzenie Nr 22/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 22.pdf

Zarządzenie Nr 23/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 23.pdf

Zarządzenie Nr 24/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 22 stycznia 2019 r. w sprawie Regulaminu Wystawy Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego, Prudnik 07-09.06.2019 r. oraz Regulaminu konkursów organizowanych w trakcie Wystawy Twórców Ludowych i Rzemiosła Artystycznego Pogranicza Polsko-Czeskiego

PDFZarządzenie Nr 24.pdf

Zarządzenie Nr 25/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 25.pdf

Zarządzenie Nr 26/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 26.pdf

Zarządzenie Nr 27/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie umorzenia wierzytelności

PDFZarządzenie Nr 27.pdf

Zarządzenie Nr 28/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 28 stycznia 2019 r. uchylające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste części gruntu pod budynkiem

PDFZarządzenie Nr 28.pdf

Zarządzenie Nr 29/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zaliczenia na poczet ceny nieruchomości zabudowanej jednolokalowym budynkiem użytkowym -garażem, nakładów poniesionych na jego wybudowanie

PDFZarządzenie Nr 29.pdf

Zarządzenie Nr 30/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowej

PDFZarządzenie Nr 30.pdf

Zarządzenie Nr 31/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie zaliczenia na poczet ceny nieruchomości zabudowanej jednolokalowym budynkiem użytkowym –  garażem, nakładów poniesionych na jego wybudowanie

PDFZarządzenie Nr 31.pdf

Zarządzenie Nr 32/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowej

PDFZarządzenie Nr 32.pdf

Zarządzenie Nr 33/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

PDFZarządzenie Nr 33.pdf

Zarządzenie Nr 34/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 29 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 34.pdf

Zarządzenie Nr 35/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie odstąpienia od prawa odkupu nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 35.pdf

Zarządzenie Nr 36/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 36.pdf

Zarządzenie Nr 37/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości zabudowanej

PDFZarządzenie Nr 37.pdf

Zarządzenie Nr 38/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminów składania dokumentów do przedszkoli i klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Prudnik, na rok szkolny 2019/2020

PDFZarządzenie Nr 38.pdf

Zarządzenie Nr 39/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 39.pdf

Zarządzenie Nr 40/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia

PDFZarządzenie Nr 40.pdf

Zarządzenie Nr 41/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 11 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie  w sprawie Procedury przejmowania i zagospodarowania spadków nabytych przez Gminę Prudnik w drodze dziedziczenia

PDFZarządzenie Nr 41.pdf

Zarządzenie Nr 42/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 14 lutego 2019 r.  zmieniające zarządzenie Burmistrza Prudnika Nr 234/2013 z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie gospodarki pojazdami samochodowymi i sprzętem silnikowym znajdującym się na wyposażeniu jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 42.pdf

Zarządzenie Nr 43/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 43.pdf 

Zarządzenie Nr 44/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 44.pdf

Zarządzenie Nr 45/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 19 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowych

PDFZarządzenie Nr 45.pdf

Zarządzenie Nr 46/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Nr IV/37/2018  Rady Miejskiej w Prudniku z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, określenia wysokości stawek opłaty za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie, wysokości opłaty dodatkowej oraz sposobu pobierania tych opłat

PDFZarządzenie Nr 46.pdf

Zarządzenie Nr 47/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 19 lutego 2019 r. w sprawie wykonania uchwały w sprawie powołania Prudnickiej Rady Seniorów i nadania jej Statutu

PDFZarządzenie Nr 47.pdf

Zarządzenie Nr 48/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 25 lutego 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zwołania wyborczego zebrania wiejskiego w Sołectwie Łąka Prudnicka

PDFZarządzenie Nr 48.pdf

Zarządzenie Nr 49/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej

PDFZarządzenie Nr 49.pdf

Zarządzenie Nr 50/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 50.pdf

Zarządzenie Nr 51/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 51.pdf

Zarządzenie Nr 52/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 1 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej w Prudniku powierzających Zakładowi Usług komunalnych w Prudniku jednoosobowej spółce Gminy Prudnik z o.o. zadań własnych gminy

PDFZarządzenie NR 52.pdf

Zarządzenie Nr 53/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie NR 53.pdf

Zarządzenie Nr 54/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zasad wynajmowania komórek gospodarczych i ustalenia stawki czynszu najmu

PDFZarządzenie Nr 54.pdf

Zarządzenie Nr 55/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych – Jednoosobowej Spółce Gminy z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Przemysłowa 1, 48-200 Prudnik zarzadzania budynkami gospodarczymi wybudowanymi w ramach realizacji projektu pn. „IV etap rewitalizacji infrastruktury śródmieścia Prudnika – duży kwartał”

PDFZarządzenie Nr 55.pdf

Zarządzenie Nr 56/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie NR 56.pdf

Zarządzenie Nr 57/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

PDFZarządzenie NR 57.pdf

 Zarządzenie Nr 58/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 58.pdf

 Zarządzenie Nr 59/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie realizacji zadań obrony cywilnej w 2019 roku

PDFZarządzenie NR 59.pdf

 Zarządzenie Nr 60/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia ćwiczenia obronnego pod tytułem „Realizacja zadań wynikających z wykazu przedsięwzięć i procedur zarządzania kryzysowego, zadań ujętych w planie operacyjnym funkcjonowania województwa podczas podwyższania gotowości obronnej państwa oraz realizacji procedur uruchamiania wojewódzkiego Systemu Wczesnego Ostrzegania i doskonalenia wojewódzkiego Systemu Wykrywania i Alarmowania w ramach udziału w wojewódzkim treningu decyzyjnym pk. „SUDETY-19”

PDFZarządzenie NR 60.pdf

 Zarządzenie Nr 61/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 12 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie NR 61.pdf

Zarządzenie Nr 62/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych – Jednoosobowej Spółce Gminy z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Przemysłowa 1, 48-200 Prudnik zadania publicznego w zakresie zarządzania i utrzymania obiektu toalety publicznej wraz z towarzyszącą infrastrukturą i obiektami małej architektury wybudowanych przez Gminę Prudnik w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Ograniczenie antropopresji  na różnorodność biologiczną, dziedzictwo kulturowe i historyczne – zrównoważony rozwój obszaru Gór Opawskich i Bramy Morawskiej”

PDFZarządzenie Nr 62.pdf

Zarządzenie Nr 63/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 20 marca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie organizacji systemu stałych dyżurów na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa

PDFZarządzenie NR 63.pdf

Zarządzenie Nr 64/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie NR 64.pdf

Zarządzenie Nr 65/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie NR 65.pdf

Zarządzenie Nr 66/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 66.pdf

Zarządzenie Nr 67/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 25 marca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 67.pdf

Zarządzenie Nr 68/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok budżetowy 2019

PDFZarządzenie NR 68.pdf

Zarządzenie Nr 69/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie NR 69.pdf

Zarządzenie Nr 70/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia list przydziałów i zamian lokali mieszkalnych

PDFZarządzenie NR 70.pdf

Zarządzenie Nr 71/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie  planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie NR 71.pdf

Zarządzenie Nr 72/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 72.pdf

Zarządzenie Nr 73/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 73.pdf

Zarządzenie Nr 74/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie NR 74.pdf

Zarządzenie Nr 75/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

PDFZarządzenie NR 75.pdf

Zarządzenie Nr 76/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie odwołania członka Zespołu Interdyscyplinarnego

PDFZarządzenie NR 76.pdf

Zarządzenie Nr 77/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania w skład Zespołu Interdyscyplinarnego

PDFZarządzenie NR 77.pdf

Zarządzenie Nr 78/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie Regulaminu Targów Przedsiębiorczości i Rzemiosła Inter-Region „Dom i Ogród”, Prudnik 13-15.09.2019 r. oraz Regulaminu Konkursów organizowanych w trakcie Targów Przedsiębiorczości i Rzemiosła Inter-Region „Dom i Ogród”

PDFZarządzenie NR 78.pdf

Zarządzenie Nr 79/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 79.pdf

Zarządzenie Nr 80/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 4 kwietnia 2019 r. uchylające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 80.pdf

Zarządzenie Nr 81/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 4 kwietnia 2019 r. uchylające zarządzenie w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 81.pdf

Zarządzenie Nr 82/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 8 kwietnia 2019 r.  zmieniające zarządzenie Nr 273/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zasad postępowania przy rozpatrywaniu wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Prudnik na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik

PDFZarządzenie NR 82.pdf

Zarządzenie Nr 83/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 83.pdf

Zarządzenie Nr 84/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia

PDFZarządzenie Nr 84.pdf

Zarządzenie Nr 85/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 8 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia

PDFZarządzenie Nr 85.pdf

Zarządzenie Nr 86/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania Honorowego Patronatu Burmistrza Prudnika

PDFZarządzenie Nr 86.pdf

Zarządzenie Nr 87/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 87.pdf

Zarządzenie Nr 88/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 88.pdf

Zarządzenie Nr 89/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw obsługi informatycznej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 89.pdf

Zarządzenie Nr 90/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 90.pdf

Zarządzenie Nr 91/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 18 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 91.pdf

Zarządzenie Nr 92/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 92.pdf

Zarządzenie Nr 93/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 93.pdf

Zarządzenie Nr 94/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 94.pdf

Zarządzenie Nr 95/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 95.pdf

Zarządzenie Nr 96/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 96.pdf

Zarządzenie Nr 97/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 97.pdf

Zarządzenie Nr 98/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

PDFZarządzenie Nr 98.pdf

Zarządzenie Nr 99/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 99.pdf

Zarządzenie Nr 100/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 8 maja 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 100.pdf

Zarządzenie Nr 101/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 101.pdf

Zarządzenie Nr 102/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 102.pdf

Zarządzenie Nr 103/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 103.pdf

Zarządzenie Nr 104/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 9 maja 2019 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 104.pdf

Zarządzenie Nr 105/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 10 maja 2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 105.pdf

Zarządzenie Nr 106/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zamiany nieruchomości i uchylenia zarządzenia

PDFZarządzenie Nr 106.pdf

Zarządzenie Nr 107/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 107.pdf

Zarządzenie Nr 108/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.

PDFZarządzenie Nr 108.pdf

Zarządzenie Nr 109/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie ustalenia wartości nakładów poniesionych przez najemcę na remont lokalu mieszkalnego i udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 109.pdf

Zarządzenie Nr 110/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 13 maja 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 110.pdf

Zarządzenie Nr 111/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 16 maja 2019 r. uchylające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 111.pdf

Zarządzenie Nr 112/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 20 maja 2019 r.  w sprawie zmian w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 112.pdf

Zarządzenie Nr 113/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 20 maja 2019 r.  w sprawie ustalenia nakładów własnych poniesionych przez najemcę na remont lokalu mieszkalnego i udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 113.pdf

Zarządzenie Nr 114/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 21 maja 2019 r.  w sprawie zmian w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 114.pdf

Zarządzenie Nr 115/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 22 maja 2019 r.  w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 115.pdf

Zarządzenie Nr 116/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 22 maja 2019 r.  w sprawie przekazania do administrowania Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Prudniku budynku przeznaczonego na siedzibę Ośrodka Pomocy Społecznej w Prudniku oraz budynku gospodarczego, położonych w Prudniku przy ul. Traugutta 10

PDFZarządzenie Nr 116.pdf

Zarządzenie Nr 117/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 28 maja 2019 r.  w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 117.pdf

Zarządzenie Nr 118/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 30 maja 2019 r.  w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 118.pdf

Zarządzenie Nr 119/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 31 maja 2019 r.  w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 119.pdf

Zarządzenie Nr 120/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 31 maja 2019 r.  w sprawie wprowadzenia możliwości korzystania z pakietu kart MultiSport w Kompleksie Sportowym „Sójka” przy ul. Podgórnej 7 w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 120.pdf

Zarządzenie Nr 121/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 3 czerwca 2019 r.  w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 121.pdf

Zarządzenie Nr 122/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 3 czerwca 2019 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Dąbrówka” w Prudniku z filią „U Króla Gór Opawskich” w Wieszczynie

PDFZarządzenie Nr 122.pdf

Zarządzenie Nr 123/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 123.pdf

Zarządzenie Nr 124/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia

PDFZarządzenie Nr 124.pdf

Zarządzenie Nr 125/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 7 czerwca 2019 r. uchylające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 125.pdf

Zarządzenie Nr 126/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 126.pdf

Zarządzenie Nr 127/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 13 czerwca 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu, ustalenia składu i zasad powoływania jej członków oraz regulaminu działania Gminnej Rady Sportu

PDFZarządzenie Nr 127.pdf

Zarządzenie Nr 128/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia

PDFZarządzenie Nr 128.pdf

Zarządzenie Nr 129/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 129.pdf

Zarządzenie Nr 130/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Moszczance

PDFZarządzenie Nr 130.pdf

Zarządzenie Nr 131/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 131.pdf

Zarządzenie Nr 132/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 132.pdf

Zarządzenie Nr 133/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 133.pdf

Zarządzenie Nr 134/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 134.pdf

Zarządzenie Nr 135/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 135.pdf

Zarządzenie Nr 136/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Prudnickiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej za 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 136.pdf

Zarządzenie Nr 137/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Muzeum Ziemi Prudnickiej za 2018 rok

PDFZarządzenie Nr 137.pdf

Zarządzenie Nr 138/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 138.pdf

Zarządzenie Nr 139/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego

PDFZarządzenie Nr 139.pdf

Zarządzenie Nr 140/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 140.pdf

Zarządzenie Nr 141/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 141.pdf

Zarządzenie Nr 142/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie zaliczenia na poczet ceny nieruchomości zabudowanej jednolokalowym budynkiem użytkowym – garażem, nakładów poniesionych na jego wybudowanie

PDFZarządzenie Nr 142.pdf

Zarządzenie Nr 143/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowej

PDFZarządzenie Nr 143.pdf

Zarządzenie Nr 144/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 144.pdf

Zarządzenie Nr 145/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 2 lipca 2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 145.pdf

Zarządzenie Nr 146/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Moszczanka

PDFZarządzenie Nr 146.pdf

Zarządzenie Nr 147/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 147.pdf

Zarządzenie Nr 148/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 148.pdf

Zarządzenie Nr 149/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 5 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia stawki czynszu dzierżawnego

PDFZarządzenie Nr 149.pdf

Zarządzenie Nr 150/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie  upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Gminę Prudnik

PDFZarządzenie Nr 150.pdf

Zarządzenie Nr 151/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 10 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 151.pdf

Zarządzenie Nr 152/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 152.pdf

Zarządzenie Nr 153/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 153.pdf

Zarządzenie Nr 154/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie opłat za korzystanie z basenu letniego przy ul. Zwycięstwa w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 154.pdf

Zarządzenie Nr 155/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 155.pdf

Zarządzenie Nr 156/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 156.pdf

Zarządzenie Nr 157/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 16 lipca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 157.pdf

Zarządzenie Nr 158/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 17 lipca 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 158.pdf

Zarządzenie Nr 159/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie planu finansowego  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 159.pdf

Zarządzenie Nr 160/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych

PDFZarządzenie Nr 160.pdf

Zarządzenie Nr 161/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 161.pdf

Zarządzenie Nr 162/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Prudniku, ul. Dąbrowskiego 2, 48-200 Prudnik

PDFZarządzenie Nr 162.pdf

Zarządzenie Nr 163/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 163.pdf

Zarządzenie Nr 164/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Moszczance

PDFZarządzenie Nr 164.pdf

Zarządzenie Nr 165/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 26 lipca 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 165.pdf

Zarządzenie Nr 166/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 166.pdf

Zarządzenie Nr 167/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie planu finansowego  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 167.pdf

Zarządzenie Nr 168/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zapewnienia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych

PDFZarządzenie Nr 168.pdf

Zarządzenie Nr 169/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 169.pdf

Zarządzenie Nr 170/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 170.pdf

Zarządzenie Nr 171/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 19 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 171.pdf

Zarządzenie Nr 171A/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego do spraw informatyki w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

PDFZarządzenie Nr 171A.pdf

Zarządzenie Nr 172/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 172.pdf

Zarządzenie Nr 173/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 173.pdf

Zarządzenie Nr 174/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 20 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 174.pdf

Zarządzenie Nr 175/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 175.pdf

Zarządzenie Nr 176/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 176.pdf

Zarządzenie Nr 177/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 177.pdf

Zarządzenie Nr 178/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie udziału Gminy Prudnik w wojewódzkim kompleksowym ćwiczeniu obronnym pk. „PIAST-19” „Zasady funkcjonowania województwa w czasie zewnętrznego zagrożenia jego bezpieczeństwa i w czasie wojny”

PDFZarządzenie Nr 178.pdf

Zarządzenie Nr 179/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata, na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Moszczanka 166A

PDFZarządzenie Nr 179.pdf

Zarządzenie Nr 180/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie upoważnienia do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

PDFZarządzenie Nr 180.pdf

Zarządzenie Nr 181/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie planu finansowego  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 181.pdf

Zarządzenie Nr 182/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie sposobu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 182.pdf

Zarządzenie Nr 183/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 183.pdf

Zarządzenie Nr 184/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 184.pdf

Zarządzenie Nr 185/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 185.pdf

Zarządzenie Nr 186/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Moszczance, Moszczanka 166A, 48-200 Prudnik

PDFZarządzenie Nr 186.pdf

Zarządzenie Nr 187/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Moszczance, Moszczanka 166A, 48-200 Prudnik

PDFZarządzenie Nr 187.pdf

Zarządzenie Nr 188/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 2 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 188.pdf

Zarządzenie Nr 189/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 2 września 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego oraz schematu organizacyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 189.pdf

Zarządzenie Nr 190/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 6 września 2019 r. w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w Prudniku nr XI/187/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 190.pdf

Zarządzenie Nr 191/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 6 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 191.pdf

Zarządzenie Nr 192/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 9 września 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 192.pdf

Zarządzenie Nr 193/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 9 września 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 193.pdf

Zarządzenie Nr 194/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 10 września 2019 r. z mieniające zarządzenie w sprawie wykonania uchwały Rady Miejskiej w Prudniku nr XI/187/2019 z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 194.pdf

Zarządzenie Nr 195/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 11 września 2019 r. w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 195.pdf

Zarządzenie Nr 196/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 196.pdf

Zarządzenie Nr 197/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 197.pdf

Zarządzenie Nr 198/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 12 września 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości niezabudowanej

PDFZarządzenie Nr 198.pdf

Zarządzenie Nr 199/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Wierzbcu, oznaczonej na mapie nr 2 jako działka nr 137/2 o powierzchni 1,0813 ha

PDFZarządzenie Nr 199.pdf

Zarządzenie Nr 200/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Szybowicach, oznaczonej na mapie nr 6 jako działka nr 803 o powierzchni 0,26 ha

PDFZarządzenie Nr 200.pdf

Zarządzenie Nr 201/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 12 września 2019 r. w sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Szybowicach, oznaczonej na mapie nr 9 jako działka nr 591/1 o powierzchni 0,64 ha

PDFZarządzenie Nr 201.pdf

Zarządzenie Nr 202/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 12 września 2019 r. w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 202.pdf

Zarządzenie Nr 203/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 16 września 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 182/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 29 sierpnia 2019 roku w sprawie sposobu i terminów opracowania materiałów do projektu budżetu Gminy Prudnik na 2020 rok

PDFZarządzenie Nr 203.pdf

Zarządzenie Nr 204/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 17 września 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 204.pdf

Zarządzenie Nr 205/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 17 września 2019 r. w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego na pokrycie kosztów zakupu ubioru reprezentacyjnego dla Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Prudniku, jego zastępcy oraz pracownika asystującego

PDFZarządzenie Nr 205.pdf

Zarządzenie Nr 206/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 18 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 206.pdf

Zarządzenie Nr 207/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 23 września 2019 r. w sprawie niewykonywania prawa pierwokupu nieruchomości niezbudowanej

PDFZarządzenie Nr 207.pdf

Zarządzenie Nr 208/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 24 września 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 208.pdf

Zarządzenie Nr 209/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 24 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego oraz schematu organizacyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 209.pdf

Zarządzenie Nr 210/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia

PDFZarządzenie Nr 210.pdf

Zarządzenie Nr 211/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 211.pdf

Zarządzenie Nr 212/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 30 września 2019 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 212.pdf

Zarządzenie Nr 213/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 213.pdf

Zarządzenie Nr 214/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 30 września 2019 r. w sprawie okresu przechowywania i niszczenia dokumentów złożonych przez kandydatów w związku z prowadzonym naborem na wolne stanowisko urzędnicze, w tym na kierownicze stanowisko urzędnicze w Urzędzie Miejskim w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 214.pdf

Zarządzenie Nr 215/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmiany ceny sprzedaży nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 215.pdf

Zarządzenie Nr 216/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 4 października 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. rozpatrywania wniosków o Nagrodę Burmistrza Prudnika

PDFZarządzenie Nr 216.pdf

Zarządzenie Nr 217/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 7 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 217.pdf

Zarządzenie Nr 218/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 7 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 218.pdf

Zarządzenie Nr 219/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 7 października 2019 r. w sprawie ustalenia regulaminu przetargu na ustalenie miesięcznej stawki czynszu za najem lokali użytkowych wchodzących w skład lokalowego zasobu Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 219.pdf

Zarządzenie Nr 220/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 7 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 220.pdf

Zarządzenie Nr 221/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 7 października 2019 r. w sprawie  zmiany zarządzenia

PDFZarządzenie Nr 221.pdf

Zarządzenie Nr 222/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 7 października 2019 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

PDFZarządzenie Nr 222.pdf

Zarządzenie Nr 223/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 7 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie sprzedaży jednolokalowego budynku użytkowego – garażu wraz ze sprzedażą gruntu

PDFZarządzenie Nr 223.pdf

Zarządzenie Nr 224/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 7 października 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie zaliczenia na poczet ceny nieruchomości zabudowanej jednolokalowym budynkiem użytkowym – garażem, nakładów poniesionych na jego wybudowanie

PDFZarządzenie Nr 224.pdf

Zarządzenie Nr 225/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 10 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 225.pdf

Zarządzenie Nr 226/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 10 października 2019 r. uchylające zarządzenie w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz ze sprzedażą udziału w gruncie

PDFZarządzenie Nr 226.pdf

Zarządzenie Nr 227/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 10 października 2019 r. uchylające zarządzenie w sprawie udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 227.pdf

Zarządzenie Nr 228/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 11 października 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 228.pdf

Zarządzenie Nr 229/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 11 października 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 8/2011 Burmistrza Prudnika z dnia 7 stycznia 2011 r.

PDFZarządzenie Nr 229.pdf

Zarządzenie Nr 230/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 14 października 2019 r. w  sprawie Regulaminu Jarmarku Bożonarodzeniowego Prudnik 06-08.12.2019 r. oraz Regulaminu konkursów organizowanych w trakcie Jarmarku Bożonarodzeniowego

PDFZarządzenie Nr 230.pdf

Zarządzenie Nr 231/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 16 października 2019 r. w  sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 231.pdf

Zarządzenie Nr 232/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 16 października 2019 r. w  sprawie nabycia nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 232.pdf

Zarządzenie Nr 233/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 17 października 2019 r. w  sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu Programu współpracy Gminy Prudnik z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

PDFZarządzenie Nr 233.pdf

Zarządzenie Nr 234/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 22 października 2019 r. w  sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 234.pdf

Zarządzenie Nr 235/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 22 października 2019 r. w  sprawie zmian w planie finansowym   budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 235.pdf

Zarządzenie Nr 236/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 25 października 2019 r. w  sprawie blokowania planowanych wydatków budżetowych Gminy Prudnik w 2019 roku

PDFZarządzenie Nr 236.pdf

Zarządzenie Nr 237/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 28 października 2019 r. w  sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 237.pdf

Zarządzenie Nr 238/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 28 października 2019 r. w  sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 238.pdf

Zarządzenie Nr 239/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 28 października 2019 r. w  sprawie ustalenia wartości nakładów własnych poniesionych przez najemcę na remont lokalu mieszkalnego i udzielenia bonifikaty

PDFZarządzenie Nr 239.pdf

Zarządzenie Nr 240/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 31 października 2019 r. w  sprawie zmian w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 240.pdf

Zarządzenie Nr 241/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 4 listopada 2019 r. w  sprawie wydzierżawienia nieruchomości położonej w Szybowicach, oznaczonej na mapie nr 9 jako działka nr 591/4 o powierzchni 0,21 ha

PDFZarządzenie Nr 241.pdf

Zarządzenie Nr 242/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 4 listopada 2019 r. w  sprawie zmiany zarządzenia

PDFZarządzenie Nr 242.pdf

Zarządzenie Nr 243/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 4 listopada 2019 r. w  sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 243.pdf

Zarządzenie Nr 244/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 5 listopada 2019 r. w  sprawie odpłatnego obciążenia nieruchomości gruntowej

PDFZarządzenie Nr 244.pdf

Zarządzenie Nr 245/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 6 listopada 2019 r. w  sprawie obciążenia nieruchomości gruntowej

PDFZarządzenie Nr 245.pdf

Zarządzenie Nr 247/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 7 listopada 2019 r. w  sprawie zmian w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 247.pdf

Zarządzenie Nr 248/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 14 listopada 2019 r. w  sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 248.pdf

Zarządzenie Nr 249/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 14 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przekazania Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Prudniku prowadzenia placówki wsparcia dziennego w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 249.pdf

Zarządzenie Nr 250/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 250.pdf

Zarządzenie Nr 251/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 251.pdf

Zarządzenie Nr 252/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 26 listopada 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Gminnej Komisji Architektonicznej oraz ustalenia jej regulaminu

PDFZarządzenie Nr 252.pdf

Zarządzenie Nr 253/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 253.pdf

Zarządzenie Nr 254/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 254.pdf

Zarządzenie Nr 255/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 255.pdf

Zarządzenie Nr 256/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej

PDFZarządzenie Nr 256.pdf

Zarządzenie Nr 257/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 257.pdf

Zarządzenie Nr 258/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 29 listopada 2019 r.  zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z miejsc noclegowych w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym „Dąbrówka” w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 258.pdf

Zarządzenie Nr 259/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 259.pdf

Zarządzenie Nr 260/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 260.pdf

Zarządzenie Nr 261/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 261.pdf

Zarządzenie Nr 262/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

PDFZarządzenie Nr 262.pdf

Zarządzenie Nr 263/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 12 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 273/2017 Burmistrza Prudnika z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zasad postepowania przy rozpatrywaniu wniosków o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Prudnik na dofinansowanie kosztów związanych z ochroną powietrza poprzez redukcję niskiej emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 263.pdf

Zarządzenie Nr 264/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych – Jednoosobowej Spółce Gminy Prudnik z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Przemysłowa 1, 48-200 Prudnik w za zarządzania inkubatorami przedsiębiorczości oraz budynkiem Łaźni Miejskiej przy ulicy Parkowej 4 w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 264.pdf

Zarządzenie Nr 265/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 265.pdf

Zarządzenie Nr 266/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 16 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 266.pdf

Zarządzenie Nr 267/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku na rok 2020

PDFZarządzenie Nr 267.pdf

Zarządzenie Nr 268/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 268.pdf

Zarządzenie Nr 269/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie planu finansowego budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 269.pdf

Zarządzenie Nr 270/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 23 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie minimalnych stawek czynszu najmu lub dzierżawy za lokale użytkowe stanowiące własność Gminy Prudnik

PDFZarządzenie Nr 270.pdf

Zarządzenie Nr 271/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 271.pdf

Zarządzenie Nr 272/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie Regulaminu lokali użytkowych w Regionalnym Inkubatorze Przedsiębiorczości w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 272.pdf

Zarządzenie Nr 273/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 273.pdf

Zarządzenie Nr 274/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w planie finansowym  budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 274.pdf

Zarządzenie Nr 275/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Środowiskowego Domu Samopomocy w Prudniku

PDFZarządzenie Nr 275.pdf

Zarządzenie Nr 276/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 31 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie określenia sposobu wykonania uchwał Rady Miejskiej w Prudniku powierzających Zakładowi Usług Komunalnych w Prudniku jednoosobowej Spółce Gminy Prudnik z o.o. zadań własnych gminy z zakresu utrzymania: czystości i porządku, gminnych urządzeń użyteczności publicznej, zieleni gminnej

PDFZarządzenie Nr 276.pdf

Zarządzenie Nr 277/2019 Burmistrza Prudnika z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie i w planie finansowym budżetu Gminy Prudnik na 2019 rok

PDFZarządzenie Nr 277.pdf
 


 


 

Wersja XML