Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wydział Mienia Gminy i Gospodarki Przestrzennej

DOCXKlauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych związanych z obciążaniem nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi.docx (14,09KB)
DOCXKlauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych związanych z prowadzeniem ewidencji dzierżawców gruntów w Gminie Prudnik.docx (14,13KB)
DOCXKlauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych związanych z prowadzeniem ewidencji użytkowników wieczystych w Gminie Prudnik.docx (14,10KB)
DOCXKlauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych związanych z prowadzeniem ewidencji właścicieli nieruchomości,.docx (14,13KB)
DOCXKlauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych związanych z prowadzeniem rejestru numeracji porządkowej nieruchomości.docx (14,23KB)
DOCXKlauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych związanych z wydawaniem decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.docx (14,06KB)
DOCXKlauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych związanych z wydawaniem decyzji w sprawie rozgraniczenia nieruchomości.docx (14,06KB)
DOCXKlauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych związanych z wydawaniem decyzji w sprawie zatwierdzenia podziału nieruchomości.docx (14,10KB)
DOCXKlauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych związanych z zamianą i nabywaniem nieruchomości..docx (14,07KB)
DOCXKlauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych związanych z zawieraniem umów dzierżaw, użyczenia oraz prowadzeniem procedur zbywania..docx (14,10KB)
DOCKlauzula informacyjna dot. zbierania danych osobowych związanych z wydaniem zaświadczenia z planu przestrzennego zagospodarowania.doc (30,50KB)
DOCXKlauzula informacyjna – rejestr uwag do projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.docx (14,42KB)
DOCXKlauzula informacyjna – rejestr wniosków o uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.docx (16,78KB)
DOCXKlauzula informacyjna – rejestr wniosków o uchwalenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.docx (14,56KB)
DOCXKlauzula informacyjna dla zbioru „Wykaz uwag do projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ”.docx (14,61KB)
DOCXKlauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych związanych z prowadzeniem rejestru decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego.docx (14,42KB)
DOCXKlauzula informacyjna - dotycząca zbierania danych osobowych związanych z prowadzeniem rejestru decyzji o warunkach zabudowy..docx (14,70KB)