Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe radnych za 2018 rok

PDFBarańska Teresa.pdf

PDFBochenek Zygmunt.pdf

PDFBolibrzuch Rafał.pdf

PDFCzeczel Ryszard.pdf

PDFCzerniak Josel.pdf

PDFGajewski Andrzej.pdf

Isalska Alicja - Zgodnie z art. 24 h ust. 3 pkt 2 i ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oświadczenie majątkowe wraz z kopią zeznania o wysokości osiągniętych dochodów w 2018 r. przekazane zostały Wojewodzie Opolskiemu. 

PDFKosiński Zbigniew.pdf

PDFKrasoń Marcin.pdf

PDFLicznar Katarzyna.pdf

PDFLicznar Paweł.pdf

PDFLisowska Ludmiła.pdf

PDFMazur Edward.pdf

PDFMięczakowski Stanisław.pdf

PDFMróz Edward.pdf

PDFRzepiela Urszula.pdf

PDFTrojniak Zygmunt.pdf

PDFUrbański Jacek.pdf

PDFWisła Tomasz.pdf

PDFZaczyński Arkadiusz.pdf

PDFZeprzałka-Krzemień Zofia.pdf

Wersja XML