Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Sprawozdanie finansowe za 2019 r.

PDFSprawozdanie UM za 2019 r..pdf
PDFzzf.pdf
PDFRZiS.pdf
PDFinfor.dodatk.gmina .pdf
PDFinf.dodt.GMINA_podpis.pdf
PDFBilans.pdf
PDFbilans z wykonania budżetu.pdf
 

Wersja XML