Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie w sprawie konsultacji społecznych Strategii Elektromobilności Gminy Prudnik

Informujemy, że w terminie 06 – 12 czerwca 2020  r. odbędą się konsultacje społeczne Strategii Elektromobilności Gminy Prudnik. 

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i zainteresowane instytucje/organizacje do składania uwag lub propozycji zmian do przedstawionej Strategii. Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane za pośrednictwem formularza konsultacyjnego.

Ostatnim dniem składania uwag jest dzień 12 czerwca 2020 r. (liczy się data wpływu do Urzędu Miejskiego w Prudniku).

Strategia Elektromobilności Gminy Prudnik jak i formularz zgłaszania uwag/zmian są dostępne w wersji elektronicznej na stronach internetowych:
• www.prudnik.pl 
• www.bip.prudnik.pl.

Wypełnione formularze konsultacyjne należy przekazać:
1. drogą elektroniczną (skan) na adres e-mailowy:  wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje społeczne Strategia Elektromobilności”,
2. drogą korespondencyjną na adres: Gmina Prudnik, 48-200 Prudnik, ul. Kościuszki 3 z dopiskiem „Konsultacje społeczne Strategia Elektromobilności” (liczy się data wpływu),
3. bezpośrednio w Urzędzie Miejskim, ul. Kościuszki 3 (parter- biuro podawcze)  - w dni pracujące w godz. 7.15 - 15.15.

W załączeniu (do pobrania w plikach):
PDFStrategia rozwoju elektromobilności Gminy Prudnik-wersja do konsultacji.pdf
DOCXFormularz uwag.docx
PDFFormularz uwag.pdf

Wersja XML