Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Prudnik

PDF144-uchwala-rady-miejskiej-w-prudniku-nr-ix-144-2019-z-dnia-29-kwietnia-2019-r-w-sprawie-przyjecia-strategii-rozwiazywania-problemow-spolecznych.pdf

Wersja XML