Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

OGŁOSZENIE O KOREKCIE PODSTAWOWEJ KWOTY DOTACJI DLA SZKÓŁ PUBLICZNYCH,DOTACJI NA UCZNIA NALEŻĄCEGO DO MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ, DOTACJI NA BEZPŁATNĄ LEKCJĘ NAUKI JĘZYKA POLSKIEGO ORAZ SKORYGOWANYM WSKAŹNIKU ZWIĘKSZAJĄCYM DLA SZKÓŁ DANEGO TYPU

Na podstawie art. 46  PKT. 3 oraz art. 44 pkt 3 ustawy z dnia 27 października 2017 r.  o finansowaniu zadań oświatowych  (Dz. U. z 2017 r. poz.2203) Gmina Prudnik ogłasza, że dla :

  1. Szkół podstawowych  prowadzonych  przez Gminę Prudnik

Skorygowany wskaźnik zwiększający dla szkół danego typu   nie będących szkołami specjalnymi, o którym mowa w art. 14 ust. pkt .1  ustawy o finansowaniu zadań oświatowych z dnia 27.10.2017 r.

1,699

Podstawowa kwota dotacji na rok 2020 dla szkół publicznych prowadzonych przez osobę fizyczną lub osobę prawna inną niż Gmina Prudnik na 1 ucznia szkoły bez orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, w której spełnia się obowiązek szkolny

9 106,76

 

Dodatkowe kwoty dotacji na 1 ucznia należącego do mniejszości narodowej

6 216,06

       

 

Dodatkowe kwoty dotacji na 1 ucznia korzystającego z dodatkowej, bezpłatnej nauki języka polskiego, o której mowa w art. 165 ust. 7 i 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo oświatowe.

9 324,09

 

 

Burmistrz Prudnika

Grzegorz Zawiślak

 

Wersja XML