Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
 • TAB - Kolejny element
 • SHIFT + TAB - Poprzedni element
 • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
 • SHIFT + ALT + H - Strona główna
 • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
 • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
 • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rejestr zmian stron

 1. Wykaz z dnia 28.07.2021 r. nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy położonych w Niemysłowicach
  Data modyfikacji: 28-07-2021 14:45
 2. Wykaz z dnia 28.07.2021 r. nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy - dot. części dz. nr 1201/204 w Prudniku
  Data modyfikacji: 28-07-2021 14:44
 3. Sprawozdania
  Data modyfikacji: 26-07-2021 12:46
 4. Sprawozdania I kwartał 2021
  Data modyfikacji: 26-07-2021 12:45
 5. Sprawozdania II kwartał 2021
  Data modyfikacji: 26-07-2021 12:43
 6. OBWIESZCZENIA-ZEZWOLENIA NA USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW
  Data modyfikacji: 22-07-2021 13:54
 7. Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
  Data modyfikacji: 22-07-2021 13:41
 8. Zaproszenia do złożenia oferty cenowej na renowację mebli
  Data modyfikacji: 22-07-2021 11:18
 9. GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
  Data modyfikacji: 22-07-2021 10:07
 10. Wykaz z dnia 21.07.2021 r. nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy
  Data modyfikacji: 21-07-2021 14:51
Wersja XML