Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Petycja Nr 1/2020

Nr petycji:

1/2020

Data wpływu: 

03.04.2020 r.

Przedmiot petycji:

Petycja w interesie publicznym  w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego - wprowadzenie lokalnej "tarczy antykryzysowej"

Określenie podmiotu lub osoby:

Brak zgody  na udostępnienie danych osobowych

Treść petycji:

PDFPetycja Nr 1.2020.pdf

Termin odpowiedzi:

24.08.2020 r.

Przebieg postępowania:

PDFPismo z dnia 30.07.2020.pdf

Data odpowiedzi:

28.08.2020

Odpowiedź:

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 870) informuję, że złożona przez Panią petycja z dnia 3 kwietnia 2020 r. w interesie publicznym  w zakresie zmiany przepisów prawa miejscowego dot. wprowadzenia lokalnej "tarczy antykryzysowej", została rozpatrzona przez Radę Miejską w Prudniku na sesji w dniu 27 sierpnia 2020 r.
Rada Miejska w Prudniku uznała powyższą petycję za bezprzedmiotową,  podejmując w sprawie uchwałę Nr XXX/505/2020, której załącznik stanowi uzasadnienie rozpatrzenia petycji.
W załączeniu przekazuję przedmiotową uchwałę wraz z uzasadnieniem.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
Alicja Isalska

PDFUchwała nr XXX_505_2020 w sprawie rozpatrzenia petycji.pdf

Wersja XML