Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Informacja o wynikach naboru

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Prudniku Jednoosobowa Spółka Gminy Prudnik z o.o.,

ul. Poniatowskiego 1, 48-200 Prudnik

 

stanowisko: Operator urządzeń wod-kan – Elektromonter

 

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko zostali wybrani

 

Pan Tomasz Krasoń, zam. w Prudniku

Pan Ryszard Biadon, zam. w Krzyżkowicach

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Tomasz Krasoń oraz Pan Ryszard Biadon spełnili wymagania stawiane przy naborze. Przeprowadzona ocena rozmowy kwalifikacyjnej, wykazała, że w/w posiadają odpowiednią wiedzę i predyspozycje do zatrudnienia na w/w stanowisku.  

Wersja XML