Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy z rozbudową budynku przy ul. Tkackiej w Prudniku


PDF1. Ogłoszenie o zamówieniu
DOCX2. Specyfikacja warunków zamówienia
PDF3. Opis przedmiotu zamówienia
PDF4. Plan syt. obiektu z zaznaczonym terenem podlegającym opracowaniu
PDF5. Rzut kondygnacji, proponowany podział
PDF6. Rzuty kondygnacji istniejący układ
PDF7. Zdjęcia budynku i otoczenia
PDF8. Wypis i Wyrys , ul. Tkacka nr 1

PDF9. Zmiana do Specyfikacji warunków zamówienia
PDF10 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

PDF11. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 9.04.2021 r.
PDF12. Odpowiedzi na pytania

PDF13. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na finansowanie zamówienia

PDF14. Informacja z otwarcia ofert

PDF11. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

PDF12. Ogłoszenie o wyniku postępowania
 


 

Wersja XML