Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana planu Prudnika 03.2021

ZIPX24. Uchwała XXXIX-662-2021 w spr. zmiany miejsc. planu zag. przestrzenn. miasta Prudnika.zipx
XMLGML PRUDNIK.xml
 

Wersja XML