Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zmiana planu byłej Jednostki Wojskowej przy ul. Dąbrowskiego w Prudniku 03.2021

TIFFzal2_tiff.tiff
TIFFzal1_tiff.tiff
ZIPX23. Uchwała XXXIX-661-2021 w spr. zmiany miejsc. planu zag. przestrzenn. b.jedn.wojs.przyul. Dąbrowskiego w Prudniku.zipx
XMLGML Koszary.xml
 

Wersja XML