Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Utworzenie Prudnickiej Galerii Sztuki

PDF1. Ogłoszenie o zamówieniu
DOCX2. Specyfikacja warunków zamówienia
 3. Projekt budowlany

EXE3. Projekt budowlany.exe
0023. Projekt budowlany.7z.002
0013. Projekt budowlany.7z.001
UWAGA: Należy pobrać wszystkie części spakowanego pliku do jednego katalogu, zmienić ich nazwy na zgodne z powyższymi a następnie uruchomić plik z rozszerzeniem exe.

PDF4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
PDF5. Pozwolenie budowlane
PDF6. Pozwolenie konserwatorskie
ATHPrzedmiar.ath

PDF7. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
PDF8. Zmiany do Specyfikacji warunków zamówienia

PDF9. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

PDF10. Informacja z otwarcia ofert
PDF11. Unieważnienia postępowania
 

Wersja XML