Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Modernizacja drogi ul. Skłodowskiej w Prudniku

PDF1. Ogłoszenie o zamówieniu
DOCX2. Specyfikacja warunków zamówienia
PDF3. Przedmiar robót
PDF4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
PDF5. Plan sytuacyjny
PDF6. Zgłoszenie wykonania robót

PDF7. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

PDF8. Informacja z otwarcia ofert

PDF9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

PDF10. Ogłoszenie o wyniku postępowania
 

 


 

Wersja XML