Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Modernizacja drogi na terenie byłych koszar w Prudniku – boczna ul. Legionów

PDF1. Ogłoszenie o zamówieniu
DOCX2. Specyfikacja warunków zamówienia
PDF3. Przedmiar robót
PDF4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót
PDF5. Plan sytuacyjny

PDF6. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

PDF7. Informacja z otwarcia ofert

PDF8. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

PDF10. Ogłoszenie o wyniku postępowania
 

Wersja XML