Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Wzmocnienie skarpy przy budynku Muzeum Ziemi Prudnickiej

PDF1. Ogłoszenie o zamówieniu
DOCX2. Specyfikacja warunków zamówienia

3. Dokumentacja techniczna

PDFZał. 1. Projekt budowlany
PDFZał. 2 Projekt wykonawczy
PDFZał. 3. STWiOR
PDFZał. 5. Badania gruntu
PDFZał. 6. Pozwolenie konserwatorskie
PDFZał. 7. Pozwolenie na bad. architektoniczne
PDFZał. 8. Pozwolenie budowlane
ATHPrzedmiar.ath

PDF4. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

PDF5. Informacja z otwarcia ofert

PDF6. Zawiadomienie o wyborze oferty

PDF7. Ogłoszenie o wyniku postępowania
 

Wersja XML