Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przebudowa drogi ul. Grottgera

PDF1. Ogłoszenie o zamówieniu
DOCX2. Specyfikacja warunków zamówienia

PDF3. PROJEKT_ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

4. Projekty wykonawcze

PDF4.1. PROJEKT WYKONAWCZY - branża drogowa
PDF4.2. PROJEKT WYKONAWCZY BUDOWA OśWIETLENIA
PDF4.3. PROJEKT WYKONAWCZY - budowa kanału technologicznego

5. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

EXE5.1. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - branża drogowa
0035.1. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - branża drogowa.7z.003
0025.1. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - branża drogowa. 7z.002
0015.1. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - branża drogowa.7z.001

UWAGA: Należy pobrać wszystkie części spakowanego pliku do jednego katalogu, zmienić ich nazwy na zgodne z powyższymi a następnie uruchomić plik z rozszerzeniem exe.

PDF5.2. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - budowa kanału technologicznego
PDF5.3. Szczegółowa Specyfikacja Techniczna - branża elektroenergetyczna
PDF6. Rysunek zamienny nr 1PK
PDF7. Rysunek zamienny 2PZT-1
PDF8. Rysunek zamienny 2PZT-2
PDF9. Projekt Docelowej Organizacji Ruchu
PDF10. POZWOLENIE NA BUDOWĘ

PDF11. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

PDF12. Informacja z otwarcia ofert

PDF13. Zawiadomienie o wyborze oferty

PDF14. Ogłoszenie o wyniku postępowania
 

 

Wersja XML