Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Modernizacja drogi gminnej w Prudniku przy ul. Poniatowskiego

PDF1. Ogłoszenie o zamówieniu
DOCX2. Specyfikacja Warunków Zamówienia
PDF3. Przedmiar robót
PDF4. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

PDF5. Zmiana do Specyfikacji warunków zamówienia

PDF6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

PDF7. Kwota, jaką zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

PDF8. Informacja z otwarcia ofert

PDF9. Zawiadomienie o wyborze oferty
 

Wersja XML