Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

W imieniu Gminy  Prudnik, zawiadamiam o wyborze oferty cenowej na wykonanie zadania pn. „Wyjazdy edukacyjne” oraz „Wyjazdy do teatru” w ramach utworzonego Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie Prudnik, z siedzibą w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Moszczance.

         Wybrano ofertę firmy:

I.     Agencja Turystyczno – Przewozowa LEW – TRANS Bartłomiej Lewandowski ul. Grunwaldzka 72, 48-200 Prudnik, woj. opolskie na łączną cenę brutto: 33500 zł (trzydzieści trzy tysiące pięćset złotych 00/100).


Złożono trzy oferty na wykonanie zadania. Wybrano jedną ofertę. Z oferentem, który przedstawił ofertę cenową odpowiadającą kwocie zaplanowanej w budżecie projektu Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji w Gminie Prudnik z siedzibą w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w Moszczance oraz gwarantującą realizację wszystkich elementów zamówienia nawiążemy umowę, jednocześnie wszystkim oferentom  dziękujemy za udział w zapytaniu cenowym.

 

Burmistrz Prudnika

Grzegorz Zawiślak

Wersja XML