Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego na rok 2021: Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

     

W wyniku ogłoszonego otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Gminy Prudnik na rok 2021 pn.: „Prowadzenie Centrum Aktywności Lokalnej” wybrano następujące oferty:

1.    Oferta nr 1 – nazwa oferenta: Związek Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej – Związek Inwalidów Wojennych RP Zarząd Oddziału, 45-057 Opole, ul. Ozimska 8.
Wysokość przyznanych środków publicznych: 2 002,53 zł.
Zadanie będzie realizowane w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 20.12.2021 r.

2.    Oferta nr 2 – nazwa oferenta: Chorągiew Opolska Związku Harcerstwa Polskiego, 45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 10.
Wysokość przyznanych środków publicznych: 5 500,00 zł.
Zadanie będzie realizowane w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 20.12.2021 r.

3.    Oferta nr 3 – nazwa oferenta: Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych – Opolski Zarząd Wojewódzki Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych, 45-057 Opole, ul. Ozimska 8 - oficyna.
Wysokość przyznanych środków publicznych: 1 504,54 zł.
Zadanie będzie realizowane w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia 20.12.2021 r.

 

                                                                                         BURMISTRZ PRUDNIKA

                                                                                         GRZEGORZ ZAWIŚLAK

PDFOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert.pdf
 

Wersja XML