Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 2 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Oświadczenia majątkowe zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierowników jednostek organizacyjnych gminy, osób zarządzających i członków organów zarządzających gminną osobą prawną oraz osób wydających decyzje adm. za 2020 rok

PDFBanaś Mirosław.pdf
PDFBazydło Janusz.pdf
PDFBednarczuk Bernadeta.pdf
PDFCzupkiewicz Mirosław.pdf
PDFDancewicz Wojciech.pdf
PDFDendewicz Franciszek.pdf
PDFDominiak Wojciech.pdf
PDFGawłowska Sylwia.pdf
PDFHalek- Malinowska Małgorzata.pdf
PDFHeda Renata.pdf
PDFJarzycka Ewa.pdf
PDFKawecki Paweł.pdf
PDFLangfort Ewelina.pdf
PDFPawlinów Ewa.pdf
PDFPiątkowski Tadeusz.pdf
PDFPodróżny Władysław.pdf
PDFPolasz Stanisław.pdf
PDFRadom Marek.pdf
PDFStarzyk Barbara.pdf
PDFStrońska Maria.pdf
PDFSzmulik Dorota.pdf
PDFSzóstka Jarosław.pdf
PDFTuła- Nowacińska Anna.pdf
PDFTuz Małgorzata.pdf
PDFZapała Jan.pdf

PDFZielińska Jadwiga.pdf
PDFŻurawski Andrzej.pdf
 

Wersja XML