Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Oferta realizacji zadania publicznego: z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego

 

INFORMACJA

o zamieszczeniu do publicznego wglądu oferty realizacji zadania publicznego

z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 

            Informuję, iż od dnia 4 października 2022 r. zostaje zamieszczona do publicznego wglądu oferta realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego pn.: „Prudnicka Diana – wydanie publikacji”, złożona przez Stowarzyszenie Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Prudniku, ul. Gimnazjalna 2, 48-200 Prudnik. Oferta będzie udostępniona przez okres 7 dni w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Prudniku (www.bip.prudnik.pl – Przetargi, Oferty i Konkursy – Oferta realizacji zadania publicznego), na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Prudniku oraz na stronie internetowej (www.prudnik.pl – Urząd Miejski – Oferta realizacji zadania publicznego). Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić uwagi dotyczące oferty. Uwagi należy składać na piśmie w Urzędzie Miejskim w Prudniku, ul. Kościuszki 3, 48-200 Prudnik lub na adres poczty elektronicznej .

 

                                                                                                                                                                BURMISTRZ PRUDNIKA  

                                                                                                                                                                    Grzegorz Zawiślak

PDFOferta realizacji zadania publicznego.pdf (1,28MB)

PDFInformacja o zamieszczeniu oferty.pdf (325,71KB)