Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

PROJEKTY UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W PRUDNIKU - Sesja LXIX z dnia 28 listopada 2022 r.

PDFdruk nr 1211 - Informacja na temat funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego.pdf (1,92MB)

    PDFDruk nr 1212 - Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2022 rok - po korekcie.pdf (902,79KB)

PDFDruk nr 1212 - Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy Prudnik na 2022 rok.pdf (900,58KB)

    PDFDruk nr 1213 - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2022 - 2025 - po korekcie.pdf (3,66MB)

PDFDruk nr 1213 - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Prudnik na lata 2022 - 2025.pdf (3,66MB)

PDFDruk nr 1214 - Projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.pdf (271,65KB)

PDFDruk nr 1215 - Projekt uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości niezabudowanej.pdf (1,59MB)

PDFDruk nr 1216 - Projekt uchwały w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych i lokalu użytkowego oraz określenia warunków udzielania bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych w bydynku przy Placu Wolności 2 w Prudniku.pdf (259,46KB)

PDFDruk nr 1217 - Projekt uchwały w sprawie e wydzierżawienia nieruchomości.pdf (237,47KB)

PDFDruk nr 1218 - Projekt uchwały w sprawie e wydzierżawienia nieruchomości.pdf (235,54KB)

PDFDruk nr 1219 - Projekt uchwały w sprawie e wydzierżawienia nieruchomości.pdf (234,73KB)

PDFDruk nr 1220 - Projekt uchwały w sprawie e wydzierżawienia nieruchomości.pdf (232,19KB)

PDFDruk nr 1221 - Projekt uchwały w sprawie e wydzierżawienia nieruchomości.pdf (228,16KB)

PDFDruk nr 1222 - Projekt uchwały uchylającej uchwałę wsprawie zasad itrybu przeprowadzenia konsultacji zmieszkańcami Gminy Prudnik.pdf (249,46KB)

PDFDruk nr 1223 - Projekt uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa Dębowiec w przedmiocie zmiany rodzaju miejscowości z przysiółek wsi Dębowiec na osadę dla miejscowości Wieszczyna.pdf (257,24KB)

PDFDruk nr 1224 - Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Prudnik zorganizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.pdf (304,09KB)

PDFDruk nr 1225 - Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.pdf (254,54KB)

PDFDruk nr 1226 - Projekt uchwały w sprawie okreslenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu w Gminie Prudnik w roku szkolnym 2022-2023.pdf (246,01KB)

PDFDruk nr 1227 - Projekt uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków za wysługę lat.pdf (472,06KB)